AKTUALNOŚCI 2011• • •Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RPWdrożenie: grudzień 2011


logo Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji orzeł godło symbole państwowe herb Polski Aleksander Bąk
Komentarz: Kolejny przykład złamania ustawowej barwy godła państwowego użytego w znaku ministerstw. „Zrobiony na szaro” orzeł z logo Ministerstwa Gospodarki, po przejęciu go przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, tym razem zzieleniał.


--Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RPWdrożenie: grudzień 2011

Logo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Indentyfikacja wizualna Rząd RP Godło Herb państwowy Aleksander Bąk--
Herb RP za drzwiami samolotu rządowegoSamolot rządowy Herb Polski Godło Państwowe Orzeł Symbole Narodowe Aleksander Bąk
Samoloty do obsługi rządowych rejsów VIP w służbowym malowaniu
. Otwarcie drzwi powoduje zasłonięcie herbu państwowego umieszczonego na kadłubie (s
amolot Embraer 175 — własność EuroLOT, obsługa LOT).Komentarz: Na całość wizerunku państwa składają się także takie „drobiazgi” jak właściwe wykorzystywanie symboli państwowych w sytuacjach i miejscach bezpośrednio związanych z jego reprezentantami. Dla porównania odpowiednie umiejscowienie symboli na prezydenckim Air Force One.Air Force One samolot prezydencki USA US President Seal Aleksander Bąk


--
Zdjęcia:
© Kancelaria Prezydenta RP / Wojciech Grzędziński
© Kancelaria Premiera RP / Grzegorz Rogiński
© U.S. Air Force / Kathrine McDowellHerb RP na mównicy prezydenckiejHerb Godło Państwowe Orzeł Prezydent mównica Symbole Aleksander BąkKrzywo zamontowany wizerunek herbu państwowego na froncie mównicy prezydenckiej (od lewej):
  • 11 listopada 2011
  • 15 sierpnia 2011
  • 3 maja 2011
  • 11 listopada 2010


Komentarz: Niezrozumiały wieloletni (!) brak nadzoru nad wizerunkiem państwowego symbolu w czasie uroczystych wystąpień Głowy Państwa.


--
Zdjęcia:
© Kancelaria Prezydenta RP
© Kancelaria Premiera RPKotylion, czyli „Niekokarda Nienarodowa”Realizacja: Kancelaria Prezydenta RP
Wdrożenie: listopad 2011Kotylion Prezydent Kokarda Narodowa barwy narodowe Aleksander Bąk


Kokarda Narodowa Prezydent RP Barwy Państwowe Symbole Aleksander Bąk


Kotylion Prezydent Kokarda Narodowa Nadorowe Święto Niepodległości Biało-czerwona Aleksander Bąk
--
Zrób biało-czerwony kotylion
Kancelaria Prezydenta RP
www.prezydent.pl
więcej o Kokardzie w sekcji:
rzeł „godłem” na koszulkach polskiej reprezentacji na EURO 2012Realizacja: Nike
Wdrożenie: 8 listopada 2011
Projekt logo: SaltPepper Brand Designlogo PZPN godło herb polski wąrżeł koszulka reprezentacji Aleksander BąkNowy logotyp reprezentacji Polski — 
Katalog Identyfikacji Wizualnej PZPN


--
Nike Football 
© 2011 NIKE, INC.
www.nike.com
© 2011 PZPN
www.pzpn.plNowa strona internetowa Sejmu RPWdrożenie: listopad 2011


Sejm logo identyfikacja wizualna strona internetowa Aleksander Bąk„Poznaj Sejm” — strona informacyjna Sejmu RP


Wdrożenie: lipiec 2011

Sejm strona internetowa Poznaj Sejm logo identyfikacja wizualna Aleksander Bąk

--
Kancelaria Sejmu RPNowa strona internetowa Senatu RPRealizacja: Ideo
Wdrożenie: listopad 2011
Senat RP strona internetowa logo indentyfikacja wizualna Aleksander Bąk


--
Kancelaria Senatu RPLogo Ministerstwa Finansów RPAutor: Plan B — Agnieszka Krawczyk
Wdrożenie: październik 2011

ministerstwo finansów logo Aleksander Bąk

ministerstwo finansów logo Aleksander Bąk
Z informacji na stronie ministerstwa: „Identyfikacja resortu finansów opiera się na znaku Ministerstwa Finansów (głównym, tzw. parasolowym) oraz znakach Administracji Podatkowej, Kontroli Skarbowej i Służby Celnej podległych Ministrowi Finansów.

Symbolika znaku wyrażona jest w jego konstrukcji. Celowość działania instytucji oraz praca na rzecz pożytku publicznego symbolizowane są przez układ elementów, które będąc samodzielnymi kształtami, wspólnie budują znak. Struktura znaku sugeruje dążenie do modernizacji i rozwoju. Usługowy charakter urzędów, pomoc i przyjazność pokazano za pomocą okrągłych kształtów. Ćwierćokręgi są nieinwazyjne, płynne, łagodne w odbiorze. Zbiór okręgów, z których wycinane są kształty liter nawiązuje do swobodnie ułożonych monet. Przenikanie się kształtów symbolizuje harmonijną współpracę oraz transparencję w działaniu. Wiarygodność i bezpieczeństwo wyrażone są przy pomocy prostych kształtów. Kompozycja i masywność elementów przywodzi na myśl stabilność, rzetelność i kompetencję.

Przygotowania identyfikacja wizualna resortu finansów porządkuje również kwestie związane ze stosowaniem godła i symbolu.” *


--
* Ministerstwo Finansów — Identyfikacja Wizualna, 2011
przegląd ministerstw w sekcji: 

Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RPAutor: Jerzy Janiszewski
Wdrożenie: sierpień 2011
logo ministerstwo logo MSZ Aleksander Bąk
logo ministerstwo logo MSZ Aleksander Bąk
logo ministerstwo logo MSZ Aleksander BąkZ informacji na stronie ministerstwa: „Opracowanie koncepcji graficznej logotypu MSZ wybrane w drodze dwuetapowego konkursu zamkniętego. Wizerunek orła w znaku występuje w dwóch wersjach: uproszczonej — dla zastosowań w małych formach graficznych oraz podstawowej w aplikacjach wielkoformatowych.”Komentarz: Wizerunek stylizowanego orła jest kontynuacją użytkowania linearnego wzoru, opartego na godle przeznaczonym do stosowania jako odcisk pieczętny na białym tle. Godło przedstawione w formie linearnej negatywowej na czarnym tle jest przykładem błędnego użycia znaku „w kontrze”. W konsekwencji skutkuje to naruszeniem obowiązującej barwy godła państwowego. Orzeł przyjmuje bowiem barwę tła. Z formalnego punktu widzenia taki wzór nie jest zgodny z ustawą o godle. Dodatkowo Księga Identyfikacji Wizualnej w sekcji „Niedozwolone aplikacje” nie przewiduje, a nawet wskazuje jako niewłaściwe, stosowanie wizerunku białego orła.


--
Ministerstwo Spraw Zagranicznych — Księga Identyfikacji Wizualnej MSZ, 2011
Załączniki do zarządzenia Nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (poz. 55)Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RPAutor: Bigbadaboom
Wdrożenie: czerwiec 2011


ministerstwo logo MSWiA logotyp Aleksander BąkWersja rozszerzona znaku MSWiA.Komentarz: Logo wykorzystuje projekt godła autorstwa prof. A. Heidricha. Stosowanie przy zmniejszeniach tej formy linearnego wizerunku orła rodzi problem utraty integralnej cechy polskiego godła jaką jest jego biała barwa. Dotyczy to w szczególności najpowszechniejszego użykowania znaku na potrzeby korespondencji. Księga Znaku nie przewiduje zastosowania tej wersji logo (godła i logotypu) na czarnym (barwnym) tle.


--
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — Księga Znaku i Identyfikacji MSWiA, 2011Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego RPAutor: Ptasia 30
Wdrożenie: czerwiec 2011

ministerstwo logo ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego logotyp Aleksander Bąk


--
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  — Księga Znaku, 2011

Logo Ministerstwa Gospodarki RPAutor: Mamastudio
Wdrożenie: maj 2011


ministerstwo logo ministerstwo gospodarki logo Aleksander Bąk
Komentarz: Przykład złamania ustawowej barwy godła państwowego w wersji podstawowej znaku ministerstwa.


--
Ministerstwo Gospodarki — System Identyfikacji Wizualnej, 2011Dni Polskie pod skrzydłami niemieckiego orłaFestyn Święta Polskiego
Urząd Miasta Buenos Aires i Związek Polaków w Argentynie (2010, 2011)Buenos Aires Celebra Polonia herb Frankfurtu Aleksander BąkMateriały informacyjne Urzędu Miasta Buenos Aires wydawane dotyczące dorocznych obchodów Święta Polskiego i zamieszczone na stronie internetowej ambasady polskiej.Komentarz: Można zrozumieć brak orientacji urzędników miasta Buenos Aires w kwestiach polskich symboli narodowych i omyłkowe użycie godła heraldycznego z herbu miasta Frankfurt nad Menem. Jednakże bezkrytyczne umieszczanie na stronach ambasady polskiej informacji zawierających błędny wizerunek polskiego godła, źle świadczy o stanie wiedzy pracowników polskiej placówki dyplomatycznej.


--
Polska ambasada w Buenos AiresLogo patronackie ambasady RP w Buenos AiresLogo sygnujące działania kulturalne
Ambasada RP w Buenos Airesgodło Polski ambasada Buenos Aires patronat Embajada de la Republica de PoloniaZ pisemnego wyjaśnienia ambasady: 
„Ambasada nie używa herbu i godła państwowego na ulotkach promocyjnych, tak jak nie używa go w listowniku oraz wizytówkach czy zaproszeniach. Godło Polski (orzeł z głową zwróconą w prawą stronę, rozwinięte skrzydła, korona, dziób i szpony koloru złotego, na czerwonej tarczy) służy - wg przepisu art. 3 ustawy o godle, barwach, i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 31 stycznia 1980 r. (tekst jednolity z poprawkami Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000) - do umieszczania na budynkach i w pomieszczeniach stanowiących siedziby urzędowe.

Logotyp placówki stosowany na ulotkach promujących nasze przedsięwzięcia jest znakiem przedstawiającym orła w kolorze srebrnoszarym wraz z umieszczonym poniżej napisem "Embajada de Polonia en Buenos Aires / www.buenosaires.polemb.net", analogicznie do stylistyki stosowanej do plakatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: jednobarwny orzeł wraz z umieszczonym poniżej napisem "MSZ / www.msz.gov.pl".

Ustawa nie zabrania stosowania stylizowanego godła (zob. np. przepis art. 16 p. 2).”godło herb orzeł ambasada RP Buenos Aires plakat Aleksander Bąk

godło herb orzeł ambasada RP Buenos Aires plakat Aleksander Bąk
godło herb orzeł ambasada RP Buenos Aires plakat Aleksander Bąk
godło herb orzeł ambasada RP Buenos Aires plakat Aleksander BąkKomentarz: Jak widać ambasada obejmuje jednak patronatem imprezy kulturalne, sygnując je pełnym herbem RP. Na stronie ambasady umieszczone są plakaty imprez kulturalnych sygnowanych „orło-logotypem” placówki, którego kolor jako żywo nie jest srebrnoszary.

Można odnieść nieodparte wrażenie, że poziom interpretacji przepisów jest podobny do interpretacji barwy polskiego godła. Heraldyczna barwa metalu srebra nie ma odpowiednika w kolorze szarym, lecz wyłącznie w białym. Natomiast ustawa o godle, obligując odpowiednie podmioty do stosowania wizerunku zgodnego z załącznikiem, w żaden sposób nie ogranicza jego umieszczania wyłącznie do budynków lub pomieszczeń (pkt 2, Art. 3). 

Podsumowując należy zauważyć, że zarówno wszelka analogia, jak i stylizacja godła, mają jednak swoje granice, nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim zdroworozsądkowe.


--
Polska ambasada w Buenos Aires