„Oddaj głos na N°1”Plakat Wyborczy
Lista N° 1
Wybory parlamentarne 1919 r.Wybory, wybory do Sejmu, Lista nr 1, patriotyzm, Piłsudski, wybory 1919, Orzeł Biały, Jaki Znak Twój?, głosuj na Polskę, wybierz właściwych kandydatów--

Plakat wyborczy, Edward Okuń, 1919 © Muzeum Wojska Polskiego


[P] 23.10.2015
— a-a-a, były sobie orły dwa…Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i  Rzecznika Praw Dziecka do uczniów, dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców
Ogólnopolski Dzień praw Dziecka
Minister Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka
Publikacja: 12 listopada 2014 r.godło państwowe, logo ministerstwa, herb POlski, wizerunek orła, Orzeł Biały, symbole narodowe, identyfikacja wizualna, administracja rządowa, wywijanie orła, rzecznik praw dziecka, minister edukacji narodowej, list


Z informacji ministerstwa Edukacji narodowej oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka z 12.11.2014 r.: „W tym roku — 20 listopada — po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcają wspólnie Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.” *polskie godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, identyfikacja wizualna, administracja państwowa, logo, ministerstwo, urzędy, wywijanie orła, symbole narodoweKomentarz: Ewidentny przykład na to, jak można patrzeć i nie widzieć, podpisując oficjalne dokumenty. 

List skierowany był do dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Dzieci raczej tego listu nie zobaczyły. Może szkoda, bo kto zna dzieci ten wie, że od razu zapytałyby — dlaczego te dwa orły są różne?

Wydaje się, że warte przemyślenia byłoby podjęcie ciekawej inicjatywy, by ramach dyskusji i zabaw z dziećmi, pokazać im ten list. 

A dodatkowo minister i rzecznik mogliby wspólnie zabawić się w «zgaduj zgadula», gdzie się schował… „wizerunek orła ustalony dla godła”. Będzie to na pewno z korzyścią dla praktycznej strony ustawowego prawa do tożsamości. Urzędowej tożsamości.


--

* men.gov.pl / bprd.gov.pl


[P] 22.10.2015
Państwowa Komisja Wywijania Orła„Technika głosowania”
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Państwowa Komisja Wyborcza
Komunikaty PKW
Publikacja: 9 października 2015 r.Państwowa Komisja Wyborcza, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, godło państwowe, Orzeł Biały, symbole narodowe, pieczęć urzędowa, wizerunek orła, herb Polski, wywijanie orła, logo, logotyp, identyfikacja wizualna administracji państwowejKomentarz: Państwowa Komisja Wyborcza ma najwyraźniej problem z nadmiarem wzorów orła. Z nierozumiałych względów dla identyfikacji swoich działań informacyjnych nie stosuje jednak ustawowego wzoru godła państwowego — herbu RP. Zamiast tego z uporem używa zamienników w postaci grafik dostępnych w zasobach internetu — tzw. clip artów. Na wszelki wypadek, zapewnie dla podkreślenia urzędowej powagi przekazu — jak widać w emitowanym spocie informacyjnym — zamieszcza dwa orły.


Godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, symbole narodowe, identyfikacja wizualna państwa, rządu, Państwowa Komisja Wyborcza, wybory do sejmu i senatu, wybory 2015, wywijanie orłaPodobnie zamiast ustawowego wizerunku użyty został w oprawie graficznej studia konferencyjnego PKW w wyborach samorządowych 2014 wzór z lekka „wybrakowany” (patrz: Aktualności 16.11.2014 — „Wisi na ścianie orzeł z dzwonkiem na głowie…”).


Orzeł z dzwonkiem na głowie, Państwowa Komisja Wyborcza, godło panstwowe, wizerunek orła, herb Polski, Orzeł Biały, wywijanie orła, identyfikacja wizualna rząduPo zmianach personalnych, wywołanych m.in. skandalem z wadliwym systemem informatycznym, Państwowa Komisja Wyborcza „zafundowała” sobie w maju 2015 roku nowy znak graficzny. Zaprezentowany został przy okazji wyborów prezydenckich (patrz: Aktualności 16.04.2015 — „Państwowa Komisja Wyborcza z „logorłem”). Stworzony logotyp zawiera uproszczony zarys orła, niestety tak bardzo umownego, że aż symbolicznie ślepego.


polskie godło, wzór godła, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, logo, logotyp, Państwowa Komisja WYborcza, wybory w Polsce, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne, wywijanie orła, identyfikacja wizualna administracji panstwowejO dziwo PKW stosuje równolegle kolejną wersję swojego znaku z zastowaniem konturowego wizerunku orła.


Państwowa Komisja Wyborcza, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, godło państwowe, Orzeł Biały, symbole narodowe, pieczęć urzędowa, wizerunek orła, herb Polski, wywijanie orła, logo, logotyp, identyfikacja wizualna administracji państwowejKuriozalnym jest fakt, że Państwowa Komisja Wyborcza także na oficjalnym dokumencie, jakim jest „Uchwała o wyborze na Prezydenta RP”, użyła swojego znaku graficznego, zamiast ustawowego wizerunku herbu państwowego. Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby użyła także urzędowej pieczęci (patrz: Aktualności 30.05.2015 — „Logorzeł na akcie prawnym organu władzy wykonawczej”). Można zatem skonstatować, że głowa państwa otrzymała od najwyższego organu wyborczego okazjonalny „dyplomik”.


uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, wybory Prezydenta RP, godło państwowe, pieczęć urzędowa, wizerunek orła, herb Polski, wywijanie orła, logo, logotyp, identyfikacja wizualna administracji państwowejPodsumowując — nie chodzi o źle rozumiany puryzm w zakresie stosowania ustawowego wzoru herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Można bowiem przyjąć, że niektóre jednostki administacji państwowej mogą posługiwać się w działaniach wizerunkowych swoim własnym znakiem. Jednak wydaje się, że taka instytucja, jak Państwowa Komisja Wyborcza, raczej do nich nie należy.


--

parlament2015.pkw.gov.pl

Ilustracje: 

• plansza spotu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej © PKW

• wizerunek orła — konferencja PKW 2014

• logotyp PKW 2015 — wersja 1

• logotyp PKW 2015 — wersja 2

• uchwała PKW z dnia 25.05.2015 r.[P] 21.10.2015
Orzeł po wiedeńsku„Forum Polonii”
Wspólnota Polskich Organizacji Polonijnych w Austrii
Logo na witrynie internetowej
forumpolonii.at
Wdrożenie: 2002 r.Forum Polonii, Wspólnota Polskich Organizacji Polonijnych w Austrii, logo, godło państwowe, Orzeł Biały, Herb Polski, herb Babenbergow, symbole tożsamościowe, wizerunek, identyfikacja wizualna, heraldyka, wywijanie orła, ignorancja
Z informacji portalu forumpolonii.at: W dniu 22.09.15 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny bezpłatny wieczór informacyjny dla naszych rodaków pragnących usamodzielnić się na austriackim rynku pracy. Organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.
 
Uczestników wieczoru powitała Prezes WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć, I Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewski oraz Konsul Andrzej Kaczorowski z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu.” *


Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, godło Polski, znak graficzny, herb Babenbergow, symbole narodowe, heraldyka, Orzel Biały, wywijanie orła, projektowani, Orli DomKomentarz: Pozostaje powtórzyć stwierdzenie przedstawione już wcześniej przy okazji omówienia znaku portalu dla holenderskiej Polonii „pomarańczowyorzel.nl” — mimetyzm polonijny trwa. 

Można zrozumieć naturalny odruch przystosowawczy, jednakże forma „adaptacji” polskich symboli tożsamościowych na lokalne potrzeby wizerunkowe powinna mieć swoje granice. W przypadku „Forum Polonii” polski orzeł położony został na tarczy rodowej Babenbergów, co ma symbolizować polską obecność w Austrii. 


herb Babenbergów, godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, heraldyka, zasady, ignorancja, zły projekt, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, wywijanie orłaProblem w tym, że symbolika oparta na heraldyce rządzi się określonymi, żelaznymi zasadami. Łączenie odrębnych znaków tożsamościowych nie może odbywać się na podstawie „widzi-mi-się”. Nawet — a może w szczególności — jeśli tworzy się znaki współczesne na podstawie symboli heraldycznych.

W przypadku znaków tworzonych na podobieństwo herbów należy wskazać, że godeł — figur, mobiliów — nie nakłada się jednych na drugie. Tak, tak — godeł. Wbrew pozorom austriacka tarcza zawiera figurę zwaną w heraldyce „pas” (niemieckie: Balken), a nie jest tylko polem, tzn. tłem z czerwono-białymi barwami. Dlatego też nie można na nią kłaść żadnego innego godła. Niestety powstała w wyniku tego „skrzyżowania” herbopodobna hybryda jest ewidentnym przykładem błędu w sztuce. Nie wynika to oczywiście ze złej woli, ale z częstej wśród projektantów niewiedzy (patrz: Aktualności 25.07.2014 — «De „docta” ignorantia»). Niuanse bywają trudne…


godło Polski, Orzeł Biały, herb Polski, wizerunek orła, symbole narodowe, heraldyka, symbole tożsamościowe, błędy, ignorancja, forum polonii, Austria,


Znak „Forum Polonii” w takiej formie graficznej egzystuje od 2002 roku, ze zmianą dokonaną w roku 2014. Dziwne, że przez tyle lat, ani przedstawiciele stowarzyszenia, ani ambasady RP w Wiedniu, nie dostrzegli w tym problemu. Ale trudno się dziwić, skoro pomimo kolejnej zmiany wizualnej stron internetowych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (patrz: Aktualności 14.06.2015 r. — „Wespół w zespół — czyli MG i MSZ dla WPHI”), w ich stopce adresowej nadal króluje resortowy czarny orzeł Ministerstwa Gospodarki RP.


Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP, Ministerstwo Gospodarki, Czarny Orzeł, godło państwowe, herb Polski, wywijanie orła, symbole narodowe, ignorancja, identyfikacja administracji panstwowej, identyfikacja rządu--

* forumpolonii.at

Ilustracje:

• znak WPOwA Forum Polonii © 2014

• herb Babenbergów — Das Scheiblersche Wappenbuch © Bayerische Staats Bibliothek

• winieta WPOwA Forum Polonii © 2002

• stopka adresowa WPHiI Ambasady RP w Wiedniu © 2014 Ministerstwo Gospodarki


[P] 18.10.2015
Uwaga!
W związku z pojawieniem się na Facebook'u konta „Orzeł Biały”, identyfikującego się grafiką „Jaki Znak Twój?” informuję, że zarówno konto, jak i publikowane przez nie wypowiedzi, NIE SĄ mojego autorstwa.


Orzeł Biały, Jaki Znak Twój, fałszywe konto, facebook, kradzież, plagiat, naruszenie prawa autorskiego, prawa osobiste, bezumowne wykorzystanie utworuPS. Po wysłanym żądaniu usunięcia ilustracji z profilu właściciel konta dokonał stosownej zmiany.


Orzel Bialy, Facebook, zmiana, usunięcie treści, ilustracja, grafika, Jaki Znak Twój?, prawo autorskie, Aleksander Bąk


Tylko dla orłówPiotr „VaGla” Waglowski
facebook.com/piotr.vagla.waglowski
9 października 2015 r.Piotr VaGla Waglowski, godło Polski, Orzeł Biały, herb Polski, wywijanie orła, sumbole narodowe, mylenie pojęć, błąd w konstytucji, błąd w ustawie, wizerunek orła, wzór orła, standaryzacja znaku państwowego, petycja, Senat, Aleksander Bąk


Piotr VaGla Waglowski, godło Polski, Orzeł Biały, herb Polski, wywijanie orła, sumbole narodowe, mylenie pojęć, błąd w konstytucji, błąd w ustawie, wizerunek orła, wzór orła, standaryzacja znaku państwowego, petycja, Senat, Aleksander BąkPiotr VaGla Waglowski:
 • „Symbolem Polski jest Orzeł Biały na czerwonej tarczy.” *
 • „Mój cel jest następujący: ponieważ wzór herbu Rzeczypospolitej Polskiej (błędnie w ustawie nazywanego godłem), który jest załącznikiem do ustawy, nie nadaje się do stosowania (co widzimy na każdym kroku), to należy stworzyć taką księgę znaku narodowego, by mógł być powszechnie i jednolicie używany przez administrację publiczną oraz - co ważne - przez samych obywateli.” *Komentarz: Przy całej atencji dla Piotra Waglowskiego trzeba od razu wskazać na błędne powielanie opisu polskiego herbu, a także potocznych zastrzeżeń do prawnego opisu znaku państwa:
 • Symbolem Polski jest „Orzeł Biały”. [kropka]
Dlaczego kropka? Ponieważ użycie nazwy własnej herbu Polski „Orzeł Biały” (zapisu z dużych liter) odnosi się do całościowego wizerunku białego orła na czerwonej tarczy. Dodajmy — białego, czyli heraldycznie srebrnego i ukoronowanego.

 • Herb Rzeczypospolitej Polskiej słusznie nazwany jest w konstytucji i ustawie godłem. [kropka]
Słusznie, ponieważ pojęcie „godło” oznacza symbol, znak szczególny, insygnium i w nomenklaturze tożsamościowej nie może być zawężane tylko do jego heraldycznego znaczenia. Właściwą natomiast zmianą byłoby doprecyzowanie tego sformułowania w postaci uzupełnienia: „państwowym” oraz „herb” — jak za czasów II RP w ustawie z 1919 roku i rozporządzeniu prezydenta z 1927 roku. A zatem:

Godłem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest herb „Orzeł Biały”.

 • Księga standaryzacji herbu RP winna powstać. [kropka]
Nie tylko dla ujednolicenia oznakowania podmiotów ustawowo uprawnionych do jego użytkowania, ale także dla wyraźnego rozdzielenia symboli identyfikujący państwo i jego organy od znaku przeznaczonego do powszechnego stosowania.

Jak należy to zrobić właściwie? — polecam swoje kompetencje kandydatowi do Senatu. 

Jednocześnie z całego serca życzę Piotrowi Waglowskiemu uzyskania stosownej liczby głosów. Trzymam kciuki za wybór, mam bowiem nadzieję, że moją kolejną obywatelską inicjatywę, złożoną w kwestii standaryzacji graficznej godła państwowego, rozpatrywać będzie senator, mający pojęcie o przedmiocie sprawy (patrz: Petycja do senatu 2010).Dzierganie „wizerunku orła”„Orzełek sportowy”
Godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej — herb Polski
Stroje reprezentacji Polski w piłce nożnej
Producent: Nike Inc.
Wdrożenie: 3 marca 2014 r.koszulka reprezentacji, orzełek, godło Polski, wizerunek orła, wzor orła, godło państwowe, przetarg, wykonanie futerałów, okładek, teczek, legitymacji, Kancelaria Prezydenta, Prezydent Komorowski, wywijanie orła, żyrandol, orzełek sportowy, herb Polski, Orzeł BiałyZ uzasadnienia nowelizacji ustawy o godle z dn. 7 grudnia 2011 r.: „Celem nowelizacji ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych […] jest unormowanie stanu prawnego w taki sposób, aby w stroju reprezentacji kraju albo w stroju reprezentacji olimpijskiej było obowiązkowe użycie godła Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.” *


Z treści Art. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie: „W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 96) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
 • „Art. 3a. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.1)), z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.”. **Komentarz: Znana powszechnie „afera” z zastąpieniem tzw. „orzełka” na koszulkach piłkarskiej reprezentacji w piłce nożnej przez logo PZPN, skończyła się prezydenckim „łataniem” prawa poprzez nowelizację ustawy o godle i ustawy o sporcie w maju 2012 roku (patrz: Aktualności 2 maja 2012 „Orzeł Biały obligatoryjnie reprezentacyjny”). PZPN'owski „Wąrzeł” został najpierw uzupełniony (w 2012), a następnie zastąpiony (w 2014)… — no, właśnie — czym? 

koszulka reprezentacji, godło Polski, wizerunek orła, wzor orła, godło państwowe, przetarg, wykonanie futerałów, okładek, teczek, legitymacji, Kancelaria Prezydenta, Prezydent Komorowski, wywijanie orła, żyrandol, orzełek sportowy, herb Polski, Orzeł Białykoszulka reprezentacji, godło Polski, wizerunek orła, wzor orła, godło państwowe, przetarg, wykonanie futerałów, okładek, teczek, legitymacji, Kancelaria Prezydenta, Prezydent Komorowski, wywijanie orła, żyrandol, orzełek sportowy, herb Polski, Orzeł Biały


Z informacji prasowej Nike z roku 2014:
 • „Podczas konferencji prasowej przed meczem ze Szkocją, zaprezentowano stroje domowe oraz wyjazdowe reprezentacji Polski. Oba zestawy wyróżniają się wyrazistym wyglądem zainspirowanym barwami flagi i godłem Polski — najważniejszymi symbolami narodowymi. Kolorystykę koszulek domowych tradycyjnie zdominowała biel, uzupełniona tym razem o umieszczony centralnie pionowy czerwony pas. Połączenie dopasowanego kroju z kołnierzykiem w tzw. serek nadaje koszulce bardzo dynamicznego charakteru. Na przodzie koszulki, po lewej stronie, oraz wewnątrz kołnierzyka umieszczono polskie godło narodowe z białym orłem w koronie na czerwonym tle.” ***
Zgodnie z zapisem ustawy winnien to być wzór godła RP, którego jedyny prawny wizerunek zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowej ustawy. Niestety, z racji braku oficjalnego wzoru użytkowego, zastąpiony jest on tzw. clip-artem — grafiką pochodzącą z nieautoryzowanego źródła, pozyskaną z zasobów internetu.

godło Polski, wizerunek orła, wzór orła, godło państwowe, koszulka reprezentacji, przetarg, Kancelaria Prezydenta, Prezydent Komorowski, wywijanie orła, żyrandol, orzełek sportowy, herb Polski, Orzeł Biały


Wprowadzony na koszulkach wizerunek świadczy o tym, że ani odpowiedzialni urzędnicy, ani działacze sportowi, nie przykładają wagi do weryfikacji zastosowanego wzoru. A ktoś przecież musiał przekazać wykonawcy — firmie Nike — wzór produkcyjny godła państwowego. Czy wzór taki winna przygotować Kancelaria Prezydenta Komorowskiego, jako wnioskodawca nowelizacji? A może Ministerstwo Sportu i Turystyki, jako ustawowy organ nadzorujący polskie związki sportowe? Czy też raczej PZPN, jako zleceniodawca wykonania strojów sportowych? A może Nike wyszukało sobie na własną rękę wymagany zamówieniem wzór?

Wbrew stwarzanym pozorom dbałości o polskie symbole w rzeczywistości nikt z decydentów nie zadaje sobie trudu przygotowania podstaw dla właściwego ich użytkowania. Przykładem może być przetarg na futerały do orderów i odznaczeń oraz okładki do nominacji i legitymacji, ogłoszony przez Kancelarię Prezydenta za czasów Bronisława Komorowskiego, w którym poza wymogiem użycia „wizerunku orła w koronie” nie tylko nie przekazano wykonawcom stosownego wzoru, ale też nie wskazano źródła jego pozyskania.****


godło Polski, wizerunek orła, wzor orła, godło państwowe, przetarg, wykonanie futerałów, okładek, teczek, legitymacji, Kancelaria Prezydenta, Prezydent Komorowski, wywijanie orła, żyrandol, orzełek sportowy, herb Polski, Orzeł Biały


Określenie „wizerunek orła” stało się słowem-wytrychem, które wyglądając z pozoru na legalnie umocowane, zwalnia z myślenia przedstawicieli administracji państwowej wszelkiego szczebla. Rzecz w tym, że nikt nie zauważa dwóch zasadniczych kwestii — kontekstu w jakim było użyte oraz faktu „wyparowania” jego doprecyzowania z prawodawstwa. Znamienne jest też, że nikt „z urzędu” nie zauważa zarówno prawnych, jak i praktycznych konsekwencji tego stanu rzeczy.

W 2012 roku na tym portalu wyrażone zostało przekonanie, że kolejnym właściwym krokiem po wprowadzonej nowelizacji, będzie uznanie obligatoryjności stworzenia oficjalnej standaryzacji graficznej symboli narodowych — w szczególności herbu państwowego. Jednocześnie warto podkreślić, że WSZYSCY najważniejsi decydenci w państwie — Prezydent, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu oraz Premier — zostali na przeciagu 5 lat (2009—2014) dwukrotnie poinformowani o konieczności podjęcia takich działań.

Korespondencja, listy, Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Premiera, Prezydent, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski, Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, Premier, Donald Tusk, Ewa Kopacz, godło państwowe, wizerunek orła, herb Polski


Niestety proza życia pokazała, że dbałość o żyrandol bywa ważniejsza.

A za reprezentację Polski w piłce nożnej — oraz w każdej innej dziedzinie sportu — trzymać należy kciuki. Zawsze.


--

Foto: 

• kadr ze spotu reklamowego „United We Fight” © Nike 2012

• koszulka reprezentacji Polski — wersja domowa © 2012 Nike

• koszulka reprezentacji Polski — wersja domowa © 2014 Nike

* uzasadnienie nowelizacji ustawy o godle — Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego

** ustawa o zmianie ustawy o godle z dnia 13 kwietnia 2012 r.

*** Konferencja prasowa 3.04.2014 r. — news.nike.com

*** SIWZ przetargu KPRP 2015


[P] 8.10.2015
Ślepy orzeł Państwowej Komisji WyborczejWybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Państwowa Komisja Wyborcza

25 paździenika 2015 r.
wybory parlamentarne 2015, wybory do Sejmu i Senatu, Państwowa Komisja Wyborcza, godlo państwowe, wizerunek orła, wywijanie orła, stylizacja, artystyczne przetworzenie, logo PKW, orzeł, herb Polski, Orzel BiałyKomentarz: Za 3 tygodnie, głosami wyborców, dokonany zostanie wybór posłów i senatorów RP. Wierzyć należy, że będzie to naprawdę jakościowa zmiana na lepsze. Wierzyć należy, że wybrany nowy rząd podejmie rzeczywiste kroki naprawy państwa w wielu zaniedbanych od lat obszarach. 

Grzech zaniedbania dotyczy także obszaru tożsamości wizualnej państwa i jego organów. Dlatego na zwycięzców czeka przygotowane opracowanie Systemu Tożsamości Wizualnej Rzeczypospolitej Polskiej, oparte o ustawowe godło państwowe — herb RP „Orzeł Biały”.


Godło, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, symbole narodowe, identyfikacja wizualna rządu, administracja panstwowa, tablice urzędowe, wizerunek orła, wzór orła, system tożsamości wizualnej, Aleksander Bąk, standaryzacja graficzna godła państwowego


Jest zatem szansa na zmianę poprzez ujednolicenie identyfikacji urzędów administracji państwowej wszelkiego szczebla. Oby tylko starczyło determinacji i konsekwencji w przeprowadzeniu porządków. Czas na wyrzucenie przypadkowych i nieustawowych wzorów orła oraz resortowych i urzędowych logotypów — w tym także ślepego orła PKW — bez potrzeby sięgania po wątpliwej proweniencji godłopodobne clip-artowe ersatz'e, choćby nawet pretendowały do miana „herbu małego”.


--

* parlament2015.pkw.gov.pl

Ilustracje: 

plansza spotu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej © PKW

System Tożsamości Wizualnej Rzeczypospolitej Polskiej © Aleksander Bąk[P] 4.10.2015
Logo ex-marszałka — post scriptum 2Radosław Sikorski
Logotyp Marszałka Sejmu RP

Wdrożenie: 2014 r.
logo Sejmu, nowe logo, logotyp, marszałek Sejmu RP, Radosław Sikorski, emblemat, mownica marszałka sejmu, pulpit, wizerunek orla, pieczęć panstwowa, wzór orła, logo prezydenta, konkurs, logo sejmuKomentarz: Radosław Sikorski, po objęciu funkcji marszałka Sejmu RP w 2014 roku, zaczął używać emblematu nawiązującego do formy pieczęci państwowej, jako znaku identyfikacyjnego Marszałka Sejmu RP. Emblemat umieszczony jest na froncie pulpitu, wykorzystywanego na potrzeby konferencji prasowych.


nowe logo Sejmu, marszalek Sikorski, emblemat, wizerunek orła, pieczęć, pulpit, trybunka, briefing prasowy, marszalek sejmu, kancelaria sejmuPropozycja stworzenia odrębnego w stosunku do herbu państwowego znaku urzędowego, w postaci emblematu opartego na formie pieczęci, przygotowana została już przy okazji konkursu na logo Prezydenta RP w 2010 roku. Dla przypomnienia — konkurs ogłoszony przez Bronisława Komorowskiego, na który nadeslano 50 projektów, podobnie jak rok wcześniej ogłoszony przez niego konkurs na logo Sejmu, na który nadesłano 1647 projektów (!), nie został rozstrzygnięty.

Znak Głowy Państwa zaprezentowany został jako oznakowanie „nowej” limuzyny prezydenckiej prima-aprilisowym żartem w 2012 roku (patrz: Oznakowanie nowej limuzyny Prezydenta RP).


nowe logo Sejmu, logo prezydenta, limuzyna prezydenta, samochód prezydenta, auto prezydenta, symbole, oznakowanie, godło państwowe, wizerunek orła, proporczyk prezydenta, konkurs na logo, projekt, Aleksander Bąk

--

* twitter.com/sikorskiradek

Ilustracja: Logotyp Marszałka Sejmu RP, 2014 — archiwum własne © A. Bąk

Foto: zrzut ekranowy — briefing marszałka Sejmu © press.warszawa.pl

Znak Głowy Państwa — limuzyna prezydencka © 2010 Aleksander Bąk © BINZ Gruppe


[P] 3.10.2015

Logo ex-marszałka — post scriptumRadosław Sikorski
Logotyp Sejmu RP

Profil na twitter.com

30 września 2015 r.
nowe logo Sejmu, Radosław Sikorski, Jerzy Janiszewski, identyfikacja wizualna, logotyp, projektowanie graficzne, najlepszy w Polsce, konkurs na logo Sejmu, nierozstrzygnięty konkurs, zamówienie z wolnej ręki, Bronisław Komorowski, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom,Z „tweeta” Radosława Sikorskiego: „Jerzy Janiszewski stworzyl też logo Solidarności i księgę wizualizacyjną MSZ. Uważam, że jest najlepszy w Polsce.” *


Komentarz: Członek „Bullingdon Club” na pewno zna się na rzeczy… — Jerzy Janiszewski, mieszkający i pracujący na codzień w Hiszpanii, doświadczeniem w projektowaniu znaków graficznych instytucji państwowych bije na głowę jedynego w Polsce konkurenta — Andrzeja Pągowskiego.

Andrzej Pągowski, logo, logotyp Wojska Polskiego, 2009, projektowanie, Jerzy Janiszewski, logo Sejmu, nowe logo, najlepszy grafik, Andrzej-Ludwik Włoszczyński


--

* twitter.com/sikorskiradek

Logo Wojska Polskiego — 2009 © Andrzej Pągowski/MON


[P] 30.09.2015


Logo ex-marszałka Sejmu RPSejm Rzeczypospolitej Polskiej
Logotyp Sejmu RP

Projekt: Jerzy Janiszewski

Wdrożenie: 2015logo Sejmu RP, nowe logo, jerzy Janiszewski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zlecenie, umowa, z wolnej ręki, identyfikacja wizualna, administracja rządowa, logotyp, logo, projektowanie graficzne


Z informacji Biura Prasowego Kancelarii Sejmu RP:W związku z kompleksową zmianą identyfikacji wizualnej Sejmu i wprowadzeniem jednolitego systemu w tym zakresie, został zamówiony logotyp oraz Księga Identyfikacji Wizualnej, która określa m.in. sposoby prezentowania logo w bardzo wielu różnych typach materiałów w wersjach kolorowej i monochromatycznej. Logotyp wraz z całą koncepcją identyfikacji wizualnej ma służyć identyfikacji Sejmu w przestrzeni wizualnej. Będzie stosowany przez Sejm oraz Kancelarię Sejmu we wszelkich przygotowywanych przez nią materiałach w ramach wykonywania zadań regulaminowych, a w szczególności w materiałach informacyjnych i edukacyjnych. Decyzję o zamówieniu całego spójnego systemu identyfikacji wizualnej Sejmu podjął marszałek Radosław Sikorski.” *Komentarz: Z informacji Kancelarii Sejmu RP wynika, że koszt opracowania nowego logotypu Sejmu RP wraz z Księgą identyfikacji wizualnej oraz przeniesieniem majątkowych praw autorskich wyniósł 12.000 euro. 

Cieszy, że wartość znaków wizerunkowych instytucji państwowych wyceniana jest na poziomie gwarantującym właściwe wynagrodzenie autorów nie tylko za wykonaną pracę, ale także za przeniesienie majątkowych praw autorskich. Honoraria płacone przez urzędy publiczne stanowią bowiem bardzo dobre odniesienie dla kształtowania cen na rynku projektowania graficznego.

Zastanawia natomiast forma udzielania dobrze płatnych zleceń. Logotyp Sejmu RP jest kolejnym projektem Jerzego Janiszewskiego realizowanym przez niego w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz podmiotu publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W 2010 roku na zlecenie Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego zrealizował opracowanie znaku graficznego polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wraz z księgą identyfikacji wizualnej. Honorarium autorskie wyniosło 24.000 euro. Następnie — także na zlecenie MSZ — wykonał w 2011 roku opracowanie resortowego logotypu oraz identyfikacji wizualnej ministerstwa.


Jerzy Janiszewski, logo, polska Prezydencja 2011, logotyp MSZ, logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, identyfikacja wizualna, zamówienie z wolnej ręki, symbole narodowe, administracja rządowa


Pozostaje także jedno „drobne” pytanie: 
 • dlaczego podmioty ustawowo uprawnione do użytkowania godła państwowego dla celów swojej identyfikacji wizualnej, nie korzystają z jego wizerunku?


„Ewolucja” logotypu Sejmu RP 1997–2011-2015:


nowe logo Sejmu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp, identyfikacja wizualna, Agnieszka Sobczyńska, Studio Maga, Jerzy Janiszewski, konkurs na logo Sejmu, symbole narodowe, projektowanie graficzne.--

* Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu RP

Ilustracje: 

Logotyp Sejmu RP 2015 © Jerzy Janiszewski/Sejm RP

Logotyp Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011 © MSZ/Jerzy Janiszewski 2011

Logotyp Ministerstwa Spraw Zagranicznych © MSZ/Jerzy Janiszewski 2011

Znak graficzny na witrynie oficjalnej strony Sejmu RP — 1997 (b.d) / 2011 (proj. Agnieszka Sobczyńska — Studio Maga) / 2015 (proj. Jerzy Janiszewski)


[P] 30.09.2015
— Polacy nie gęsi…Prezydent RP Andrzej Duda
Debata Generalna

70. Sesja Zgromadzenia ONZ

28 września  2015 r.
Andrzej Duda, Prezydent Polski, ONZ, wystąpienie, przemowienie, forum, debata, Organizacja Narodów Zjednoczonych, polityka historyczna, prawda, dobre imie Polski, symbole narodowe, flaga Polski, znaczek w klapie
Z wystąpienia Prezydenta RP: „[…] Pokój i prawo — dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii świata. Pokój i prawo — dwa słowa, bez których nie sposób wyobrazić sobie współistnienia narodów, grup etnicznych, wyznawców różnych religii. Pokój i prawo — pojęcia piękne, ważne, aczkolwiek nader kruche, o które musimy dbać, które musimy bez ustanku pielęgnować. 

My, Polacy, wiemy doskonale, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Niespełna miesiąc temu przypadł mi honor, jako prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszenia przemowy podczas uroczystości 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku o świcie rozpoczęła się inwazja nazistowskich Niemiec na moją ojczyznę. 17 dni później, 17 września 1939 roku  otrzymaliśmy cios z drugiej strony — Związek Radziecki napadł na Polskę. I Polska zniknęła z mapy. 

Ale Polacy są dumnym narodem i nie poddali się, bo ponad wszystko cenią sobie wolność. I dlatego do końca walczyli po stronie wolnego świata. Ta wojna, II wojna światowa największa i najbardziej krwawa w dziejach ludzkości, pogrążyła w mroku zbrodni, barbarzyństwa i cierpień całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, Bliski Wschód i wszystkie oceany. […]” *Komentarz: Prawdy historycznej nigdy dość. Należy mieć nadzieję, że wystąpienie Prezydenta Polski na forum ONZ stanowi wyraźny sygnał o zamiarze nadrobienia zaniedbań ostatnich lat w zakresie dbałości o dobre imię Polski. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wygłaszanych oficjalnie skandalicznych sformułowań pod adresem Polski, a także ewidentne próby zafałszowywania przeszłości. Polityka historyczna musi być aktywnie prowadzona nie tylko lokalnie, czy też regionalnie, ale także w skali globalnej.

Wbrew pozorom stawiane ostatnio przez rosyjskich oficjeli tezy o polskiej winie za wybuch II wojny światowej nie są przypadkowe, lecz były ugruntowywane od dawna. Warto sobie bowiem uzmysłowić, że oba ościenne ośrodki — zarówno Rosja jak i Niemcy — od lat piszą własną wersję historii, używając do tego celu mniej lub bardziej wyrafinowanych narzędzi.

W pamięci ogólnej istnieje wystąpienie Władimira Putina na Westerplatte w 2009 roku, lecz dla porównania powszechnej uwadze umyka, prowadzona od lat w Niemczech w ramach tzw. nurtu „Docutainment” — popularno-naukowej dokumentalistyki, subtelna polityka zmiany emocjonalnej oceny faktów historycznych. Jej szczególnym efektem był serial „Nasze matki, nasi ojcowie”. 

Znacznie bardziej łopatologiczne, ale równie skuteczne są działania rosyjskiej propagandy, dotyczące mitu wykonywania przez Armię Czerwoną „misji obrońcy”. Mit kultywowany jest nie tylko w samej Rosji, lecz eksportowany globalnie w ramach dzialań „kulturalnych” rosyjskich placówek dyplomatycznych na całym świecie.

Nie bez znaczenia jest też antypolska propaganda środowisk żydowskich w USA, których narrację popularyzują pseudonaukowe publikacje Jana Tomasza Grossa.

Dlatego cieszy wreszcie tak silny polski głos wyrażony przez polskiego prezydenta na ogólnoświatowym forum. Cieszy też fakt, że Prezydent RP konsekwentnie nosi polski symbol — miniaturkę flagi — występując publicznie na arenie międzynarodowej.


Andrzej Duda, Prezydent Plski, ONZ, wystąpienie, przemówienie, polityka historyczna, fałszowanie historii, silny glos o Polsce, dobre imię Polski, polskie symbole narodowe, polska flaga, biało-czerwone barwy


--

* prezydent.pl

Foto: 

Prezydent Andrzej Duda — ONZ, 28.09.2015 © UN Photo/Cia Pak

Prezydent Andrzej Duda — Nowy Jork, 27.08.2015 © Andrzej Hrechorowicz/KPRP


[P] 29.09.2015
Orły ślepe dwa…Zjednoczona Lewica

Konferencja prasowa

Leszek Miller — SLD

Janusz Palikot — Twój Ruch

26 września 2015 r.
godło Polski, godło państwowe, mównica, Leszek Miller, janusz palikot, konferencja prasowa, Zjednoczona Lewica, ślepe orły, wywijanie orłaZ informacji prasowej na stronie sld.org.pl: „Skrócenie tygodniowego czasu pracy z 40 do 37 godzin, koniec z bezpłatnymi nadgodzinami i stażami oraz wprowadzenie nowej stawki podatkowej — 0 proc. dla tych, których rocznie dochody nie przekraczają 21 tys. zł –—to niektóre z propozycji gospodarczych Zjednoczonej Lewicy. W sobotę na konferencji prasowej wspólnie zaprezentowali je liderzy dwóch z partii tworzących lewicowy koalicyjny komitet wyborczy — przewodniczący SLD Leszek Miller oraz współprzewodniczący Twojego Ruchu Janusz Palikot.” *Komentarz: Trzeba przyznać, że w kontekście politycznych planów obu panów — o ich historii nie wspominając — dość wymowne są owe dwa ślepe orły użyte na frontach mównic.


ślepy orzeł, godło, orzeł, herb Polski, konferencja prasowa, Zjednoczona Lewica, Miller, Palikot--

* www.sld.org.pl

Foto: materiały prasowe SLD/Twój Ruch


[P] 29.09.2015
Pomarańczowy orzeł — czyli: mimetyzm polonijnypomaranczowyorzel.nl

Logotyp firmy

Biuro usług księgowych

Wdrożenie: 17 maja 2015 r.

pomarańczowy orzeł, oranje adelaar, godło, orzeł, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wywijanie orła, kolorowy orzeł, symbole narodowe, wizerunek orła, wzór orła, holandia, polonia, biuro księgoweZ informacji na stronie internetowej biura: „Większość z nas ceni sobie jakże równie ważną dzisiaj wygodę, komfort oraz poczucie bezpieczeństwa, które mogą nam zapewnić organizacje wspierające Polaków w Holandii. Dla takich ludzi jak MY istnieje ta organizacja. Pragniemy pomoc każdemu z Was tak bardzo, jak to tylko możliwe. 

Pomarańczowy Orzeł pomoże Ci zorganizować wiele administracyjnych spraw z Twojego codziennego życia. U nas pomożemy Ci rozliczyć Twoje roczne dochody, uzyskać zwrot ubezpieczenia,uzyskać dofinansowania. Ponadto oferujemy także pomoc w załatwianiu czynności bankowych takich jak otwieranie/zamykanie konta oraz inne. Oferujemy pomoc w holenderskiej służbie zdrowia, formalności z zakresu szpitali oraz lekarzy rodzinnych.

Pragniemy pomoc również każdemu z Was w znalezieniu nowego mieszkania przy możliwie najniższych comiesięcznych płatnościach! Udzielamy również porad oraz pomocy osobom, które zostały oszukane bądź w inny sposób skrzywdzone przez nieuczciwych pracodawców albo innych nieżyczliwych ludzi, których tak wiele wokół nas.

Mamy na uwadze najwyższą jakość naszych usług oraz dobro i godność każdego naszego Rodaka, który zamieszkuje ten ciekawy, jak również pełen wyzwań kraj.” *godło, godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, pomaranczowy orzeł, pomaranczowyorzel.nl, wywijanie orła, papugorzeł, orli dom, symbole narodowe, plagiat, bezumowne wykorzystanie, wizerunek orła, wzór orłaKomentarz: Można zrozumieć naturalny odruch przystosowawczy, jednakże forma „adaptacji” tożsamościowych symboli na potrzeby wizerunkowe firmy świadczącej usługi komercyjne dla polonijnej społeczności, powinna mieć swoje granice. Orzeł w barwach żółto-pomarańczowych, z dziobem i koroną czerwoną, bliższy jest raczej papudze niż symbolowi narodowemu. Dopełnieniem całości jest towarzystwo amerykańskiego bielika.

Kompetencje posiadane w obszarze doradztwa administracyjno-finansowego nie przeszkadzają w skorzystaniu z pomocy specjalistów od wizerunku. Oferując pomoc innym warto także pozwolić i sobie pomóc.


--

* pomaranczowyorzel.nl

Ilustracje:

• screenshot witryny internetowej pomaranczowyorzel.nl © 2015

• logotyp pomaranczowyorzel.nl © 2015


[P] 29.09.2015
Zielony Orzeł… — post scriptumKancelaria Notarialna Ewa Malak

Witryna internetowa

Logotyp kancelarii

Zmiana: 17 września 2015 r.
Kancelaria Notarialna Ewa Malak, Olsztyn, witryna internetowa, logotyp, winieta, zielony orzeł, wizerunek orła, godło, logo Ministerstwa Gospodarki, projekt orła, Mamastudio, bezumowne wykorzystanie
Komentarz: Można domniemywać, że usunięcie wizerunku zielonego orła z logotypu kancelarii nie było spowodowane tylko zawiadomieniem kancelarii o noszeniu przez niego niewłaściwych barw.


zielony orzeł, godło, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, Orzel Biały, wizerunek orla, wzór orła, logo kancelarii, Notariusz Ewa Malak, logotyp Ministerstwa Gospodarki, projekt Mamastudio--

notariusz.ewamalak.pl

Ilustracje:

• screenshot witryny internetowej Kancelarii Notarialnej Ewa Malak © 2015

• logotyp kancelarii do 16.09.2015

• logotyp kancelarii od 17.09.2015


[P] 22.09.2015
Polski orzeł na traktorze — czyli: Czech orze, jak może…
20 lat Zetora w Polsce
Limitowana seria ciągników
ZETOR Polska
23 kwietnia 2015 r.
Zetor Polska, 20 lecie, Agro Show bednary, polski orzeł, Orzeł Biały, godło Polski, herb Polski, wizerunek orła, traktor Zetor, ciągnik, limitowana edycja
Z informacji prasowej Zetor Polska: „ZETOR POLSKA obchodzi 20-lecie swojej działalności na polskim rynku! W tym czasie sprzedał ponad 34 tysiące traktorów. […]

Z okazji 20-lecia przygotowana została specjalna limitowana seria traktorów Zetor, które są charakterystyczne dzięki swojej kombinacji kolorów. Tradycyjny czerwony kolor uzupełnia barwa biała, razem nawiązują do polskich barw narodowych. Połączenie kolorów wykorzystano na dachach i kołach traktorów. Traktory posiadają również nalepkę stylizowanego orła, nawiązującego do polskiego symbolu narodowego, jak również specjalne logo z okazji 20-lecia marki. W sumie wyprodukowano 200 takich traktorów. Traktory będą sprzedawane od maja.” *Komentarz: Cóż — chyba nie bez powodu Czesi kojarzą się Polakom nie tylko z piwem i knedlíkami, Vondráčkovą i krecikiem, ale także ze specyficznie stylizowanym poczuciem humoru.


Agro Show 2015, Zetor, 20 lecie, limitorana seria, ciągnik rolniczy, biało-czerwone barwy, orzeł, traktor, godlo Polski, Orzeł Biały, herb Polski, godło państwowe, naklejka, szyba, nalepka, stylizowany orzeł, wizerunek orła, wzór orła, wywijanie orłaPS. Może dział marketingu powinien pójść za ciosem i rozważyć znacznie lepszy chwyt sprzedażowy — nielimitowaną sprzedaż ciągników w malowaniu ochronnym z oznakowaniem «RUDY 102».

Kalkomanie dostępne są do nabycia w internecie :)Rudy 102, Czterech pancernych i pies, czołg t-34, oznakowanie taktyczne, orzeł, kalkomanie, weikert, odcisk dłoni, orzelek kościuszkowski, wywijanie orła, Zetor, 20 lecie, nalepka z orlem


--

* zetor.pl

Foto: Agro Show Poznań 2015 © Aleksander Bąk

Ilustracja: kalkomanie dla modelarzy © weikert.cz


[P] 19.09.2015Orzeł jak malowany
Proporzec Rzeczypospolitej Polskiej
Juan Pando Despierto
Ambasada RP w Madrycie
21 kwietnia 2015 r.Orzeł Biały, godło państwowe, herb Polski, godło, wizerunek orła, flaga, proporzec, sztandar, chorągiew, weksylium, Juan Pando Despierto, ambasada RP w MadrycieZ informacji prasowej ambasady RP w Madrycie: „Podczas uroczystej ceremonii zorganizowanej w salonach Ambasady RP, hiszpański historyk i kolekcjoner, Juan Pando Despierto wraz z małżonką, Marią Jesús de Cea Martín, przekazali na ręce Ambasadora RP starą polską flagę z naszytym godłem Rzeczypospolitej — białym orłem. […]

Flaga najprawdopodobniej należała do dawnego poselstwa Rzeczypospolitej w Madrycie i wiele wskazuje na to, że zaginęła podczas działań wojennych. Flaga jest de facto olbrzymim proporcem, rodzajem bandery, wywieszanym niegdyś podczas szczególnych okoliczności z balkonów urzędów państwowych (jej wymiary to 260 cm wys. na 186 cm. szerokości).” *Komentarz: Piękny przykład użytkowego weksylium, które przypomina o istnieniu w katalogu polskich godeł państwowych także Chorągwi Rzeczypospolitej Polskiej, poza herbem RP „Orzeł Biały”. Zamieszczone na nim przedstawienie orła jest jedną z graficznych stylizacji godła państwowego projektu Zygmunta Kamińskiego. 


Godło Polski, godło państwowe, herb Polski, herb Rzeczypospolitej Polskiej, Orzeł Biały, symbole narodowe, wizerunek orła, wzór orła, Wydawnictwo Salony malarzy w krakowie, 1939, projekt godla panstwowego, projekt Herbu RP, Aleksander Bąk


Orzeł Biały, proporzec, herb Polski, godło państwowe, generał Władysław Sikorski, symbole narodowe, wizerunek orłaPodobny proporzec widać na zdjęciu z wojskowych uroczystości z udziałem generała Władysława SIkorskiego z okresu II wojny światowej.

S
łowa uznania dla Pana Juana Carlosa Despietro za przekazanie historycznej pamiątki.


Juan Carlos Despietro, przekazanie flagi, proporzec, Chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej, weksylia, historyczne pamiątki, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, symbole narodowe, ambasada RP w MadrycieA przy okazji — szkoda, że ambasada RP w Madrycie używa do celów okazjonalnych pulpitu ze złotym herbem Polski. „Orzeł Biały” to jednak orzeł biały lub srebrny na czerwonym polu, a nie „złociutki”.


--

* Ambasada RP w Madrycie

Ilustracja: Godło państwowe RP, 1939 — zbiory własne © Aleksander Bąk

Foto: Generał Władysław Sikorski © Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Juan Carlos Despietro w Ambasadzie RP w Madrycie © MSZ


[P] 18.09.2015Akt uwolnienia od… państwa
Agresja Rosji Radzieckiej na Polskę
Nota dyplomatyczna rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Komisariat Spraw Zagranicznych w Moskwie
17 września 1939 r. godzina 3:0017 września 1939, agresja Rosji na Polskę, Rosja Radziecka, Armia Czerwona, Rosja Sowiecka, 17 сентября 1939, Освобождение братских народов, Рабоче-крестьянская Красная армия, По́льский похо́д РККА, nazizm, komunizm, zdrada
Z noty dyplomatycznej rządu ZSRR z dnia 17 września 1939 roku: „Wojna niemiecko–polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojskowych Polska straciła wszystkie swoje okręgi przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa, jako stolica Polski, już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi i nie okazuje przejawów życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty, zawarte pomiędzy ZSRR a Polską. 

Pozostawiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska stała się łatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji, mogących stać się groźbą dla ZSRR. Dlatego rząd radziecki, który zachowywał dotychczas neutralność, nie może w obliczu tych faktów zajmować nadal neutralnego stanowiska. 

Rząd radziecki nie może również pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium Polski pokrewna ludność ukraińskiego i białoruskiego pochodzenia jest bezbronna i została pozostawiona własnemu losowi. Rząd radziecki polecił wobec powyższych okoliczności Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodnie Ukrainy i Zachodniej Białorusi. 

Rząd radziecki zamierza równocześnie podjąć wszelkie środki mające na celu uwolnienie narodu polskiego od niszczącej wojny, w którą wepchnęli go nierozsądni przywódcy, i umożliwienie mu życia w pokoju”.*Komentarz: Uwalnianie narodu polskiego przez Armię Czerwoną od jego własnego państwa dotarło 20 września 1939 roku do Lublina, położonego w ówczesnej centralnej Polsce. Do niewielkiego, podlubelskiego majątku ziemskiego, zawitał zagon sowieckiej kawalerii. Na małych konikach, w szarych szynelach i budionnówkach na głowach, z przewieszonymi przez ramię karabinami na sznurkach, wjechali skośnoocy czerwonoarmiści. W następnej kolejności przybyły ciężarówki wojskowe, ze stojącymi na stopniach szoferek przewodnikami — Żydami z sąsiedzkiego sztetla, oznakowanymi czerwonymi opaskami na rękawach. 

Gościnę w dworku urządzono sobie pod nieobecność gospodarza, który jako podoficer Wojska Polskiego, brał w tym czasie udział w walkach trwającej kampanii wrześniowej. Obecną w domu rodzinę: ciężarną żonę, ojca i matkę, siostry, całą służbę oraz uciekinierów z zajętej przez Niemców Wielkopolski, zamknięto w jednym pomieszczeniu, a następnie wyzwolono z wszelkich oznak „pańskości” — biżuterii, zegarków i innych precjozów.

Po uzgodnieniu 28 września 1939 roku nowej linii demarkacyjnej pomiędzy Rzeszą Niemiecką a Rosją Sowiecką, przedstawiciele braterskiej Armii Wyzwolicieli wyjechali, pozostawiając majątek ziemski wyzwolony z inwentarza ruchomego i żywego. Wielkim szczęściem był fakt, że nikt z przebywających we dworze nie został uwolniony od życia lub też wywieziony na wolność na Syberię. 

Majątek wyzwolono po raz drugi lipcu w 1944 roku. Tym razem jednak gospodarz, żołnierz lubelskiego okręgu AK, nie czekał z rodziną na jadących w gościnę NKWDzistów.

Akt uwolnienia od własności prywatnej, utrwalony PRLowskim bezprawiem i honorowany przez 25 lat „Wolności” decyzjami administracji rządowej, trwa do dziś.


--

* Nota dyplomatyczna Rosji Radzieckiej odczytana ambasadorowi Rzeczypospolitej w Moskwie, 17.09.1939 r.

Ilustracja: „Czerwony Brat Wyzwoliciel” — grafika własna na podstawie propagandowego plakatu radzieckiego z 1932 roku i mapy podziału terytorium Polski między Niemcy i Rosję Sowiecką z tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, opublikowanej w dzienniku Izwiestia 18 września 1939 r.


[P] 17.09.2015
Orzeł Czarny… — post scriptum
Andrzej-Ludwik Włoszczyński
Profil internetowy Projekt Orli Dom / Facebook
Post: „
niektórzy żyć nie mogą, jak nie dorobią gęby konkurencji”
15 września 2015 r.Projekt Orli Dom, wzór orła, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, bezumowne wykorzystanie, naruszenie prawa autorskiego, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, wywijanie orła, czarny orzeł, zielony orzeł, plagiat, Ministerstwo GospodarkiZ wpisu Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego na profilu Projekt Orli Dom: „niektórzy żyć nie mogą, jak nie dorobią gęby konkurencji. Aleksander Bąk na swojej stronie przypisuje mi rzeczy niezgodne ze stanem faktycznym: […]

Pisze też Aleksander "Na stronie internetowej może być zamieszczony „wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej”. "

No i przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli :) oto równie niezgodny z zapisami orzeł projektu Aleksandra, na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku http://www.kuratorium.gda.pl/ *Komentarz: Różnica w faktach jest taka, że: 

— według informacji na witrynie internetowej firmy FabricstudioAndrzej-Ludwik Włoszczyński wyraził zgodę na wykorzystanie swojego projektu orła na potrzeby identyfikacji graficznej Kancelarii Notarialnej Magdalena Korobowicz, dla której to firma zaprojektowała także stronę internetową,

Fabricstudio, logotyp oraz identyfikacja graficzna kancelarii notarialnej, Kancelaria Notarialna, Magdalena Korobowicz, orzeł, Andrzej-Ludwik Włoszczyński

— natomiast Aleksander Bąk nie wyraził zgody na wykorzystanie swojego projektu orła przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

godło, orzeł, godło państwowe, herb Polski, symbole narodowe, wizerunek orła, logo, urzędy państwowe, identyfikacja wizualna administracji państwowej, bezumowne wykorzystanie utworu, naruszenie prawa autorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Andrzej-Ludwik Włoszczyński


Fakt ten stanowi naruszenie prawa autorskiego, poprzez bezumowne wykorzystanie utworu, podobnie jak wykorzystanie herbu RP autorstwa Aleksandra Bąka, pozyskanego bez uzyskanej zgody przez Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego ze strony www.jakiznaktwoj.pl, a zamieszczonego w jego publikacji «projekt Orli Dom», wydanej i rozpowszechnianej przez Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl

Gęby przyprawiać Andrzejowi-Ludwikowi Włoszczyńskiemu nie trzeba — ten typ tak ma.


--

* facebook.com/OrliDom

Ilustracje:

• screenshot profilu Projekt Orli Dom na FB

• screenshot witryny internetowej fabricstudio.pl

• winieta witryny internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku — plik: logo.jpg 

data zamieszczenia: wtorek, 15 października 2013 r., godzina 11:13 GMT


[P] 15.09.2015
Orzeł Czarny Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego kontra…
Kancelaria Notarialna Magdalena Korobowicz
Witryna internetowa
Projekt wzoru orła: Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Warszawa
Projekt identyfikacji wizualnej: Fabricstudio, Warszawa
Wykonanie strony internetowej: Dotproject Software House, Toruń
Wdrożenie: październik 2012 r.
godło, orzeł, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, czarny orzeł, orzeł w negatywnie, nieprawidłowy wizerunek, godło państwowe, herb Polski, projekt Orli Dom, bezumowne wykorzystanie, plagiatZ informacji na stronie firmy Fabricstudio: „[…] Założyliśmy przede wszystkim iż projekt logotypu musi posiadać kilka cech: Musi być delikatny, jednocześnie wyniosły i stateczny. Musi być osobisty, a jednocześnie klasyczny i nieco urzędowy. Nie może konkurować formalnie z symbolem godła, który również w nomenklaturze wizualnej urzędu notarialnego, ma obowiązek się pojawić. 

Autorem użytego wzoru godła jest pan Andrzej Ludwik Włoszczyński, znak użyty został za zgodą autora. Jest on osobą która w ramach projektu Orli Dom stara się wprowadzić standaryzację nomenklatury wizualnej dotyczącej Państwa Polskiego. […]” *Komentarz: „Standaryzacja nomenklatury wizualnej” — żeby użyć agencyjnej nowomowy — zakłada, że orzeł będący symbolem państwa polskiego, powinien być zawsze biały. Powtórzmy: BIAŁY! Dlatego wszelkie formy wzoru graficznego — w tym i linearne — muszą uwzględniać jego zastosowania na różnobarwnych tłach

W przypadku witryny internetowej Kancelarii Notarialnej Magdaleny Korobowicz grafika orła położona została na tle ciemnej fotografii. W ten sposób orzeł przybrał formę negatywową, stając się orłem czarnym, obrysowanym białym konturem.

Należy domniemywać, że Andrzej-Ludwik Włoszczyński, wyrażając zgodę na wykorzystanie swojego projektu na potrzeby witryny internetowej kancelarii notarialnej, przeprowadził także nadzór autorski i zakceptował zastosowany odwrócony, negatywowy wizerunek orła. Wygląda na to, że wszyscy odpowiedzialni za projekt autorzy dołączyli do „elitarnej” grupy projektantów wywijających orła — w tym przypadku na czarno.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Notarialnej z roku 2008, kancelarie notarialne mogą posiadać własne strony internetowe, lecz ich zawartość jest ściśle określona. Na stronie internetowej może być zamieszczony „wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej”. ** 

Wizerunek orła zastosowany na stronie kancelarii notarialnej Magdaleny Korobowicz, jako żywo ustawowym wizerunkiem godła państwowego nie jest.


godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wzór ustawowy, wizerunek orła, orzeł, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, czarny orzeł, orzeł linearny, orzeł negatywowy, kancelaria notarialna Magdalena Korobowicz, projekt Orli Dom, wywijanie orłaZgodnie z wykładnią uchwały kancelariom nie wolno stosować sztucznego pozycjonowania swoich stron internetowych z zastosowaniem linków zewnętrznych:
 • Zewnętrzne strony internetowe winny wskazywać na publiczną wyszukiwarkę notariuszy dostępną na witrynie internetowej KRN lub właściwej izby notarialnej.** 
Za naruszenie uchwały uznane może być zatem m.in. posiadanie przez kancelarie swojego „fanpage'a” na Facebooku, a także profilu na Google+ lub na Twitterze, na których zamieszczono linkowanie do strony własnej kancelarii. Co ciekawe w internecie można nadal znaleźć fanpejdże i profile Google+ kancelarii notarialnych, założone parę lat po wydaniu przedmiotowej uchwały KRN. 

Interesującym momentem będzie zatem cezura roku 2016, gdyż zgodnie z aktualnie przyjętą uchwałą Krajowej Rady Notarialnej, od 1 stycznia 2016 roku notariusze nie będą mogli posiadać także własnych stron internetowych.***


--

korobowicz.pl

* fabricstudio.pl

** treść Uchwały Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. za silesiasem.pl — Artur Strzelecki © 2013

Ilustracje: 

• screenshot witryny internetowej Kancelarii Notarialnej Magdalena Korobowicz © 2012

• godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej — wzór z załącznika do ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000)

orzeł Andrzej-Ludwik Włoszczyński © 2011 — screenshot witryny internetowej Kancelarii Notarialnej Magdalena Korobowicz

*** informacja za silesiasem.pl — Artur Strzelecki © 2015


Orzeł Zielony à la Mamastudio
Kancelaria Notarialna Ewa Malak

Witryna internetowa

Projekt i wykonanie strony internetowej: Redicom, Olsztyn

Oryginał wzoru orła: Mamastudio, Warszawa

Wdrożenie: czerwiec 2015 r.
godło, godło państwowe, strona internetowa, kancelaria notarialna, Ewa Malak, wizerunek orła, herb Polski, projekt godła, Mamastudio, plagiat, projekt Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, logo Ministerstwa Gospodarki, bezumowne wykorzystanie, Redicon, Olsztyn, wywijanie orła, zielony orzeł, czarny orzeł
Z informacji na stronie firmy Redicon: „[…] Dzięki  nieustającej chęci pogłębiania wiedzy, pasji jaką jest dla nas nasza praca, oraz dążeniu do perfekcji, możemy być zawsze o krok przed konkurencją. Nasze projekty cechują nowatorskie, nieszablonowe rozwiązania, pozwalające naszym klientom wykorzystać w 100% możliwości jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Grafikę komputerową postrzegamy jako formę sztuki, a pasja grafików pozwala tworzyć nowoczesne, efektowne i nieszablonowe projekty graficzne, starannie wyważając przy tym nowoczesne trendy z przejrzystością i łatwością obsługi. 
Niestandardowe projekty, wymagające niestandardowych rozwiązań to dla nas codzienność. […]” *Komentarz: Trzeba przyznać, że istotnie rzeczy niemożliwe stają się faktem. Po pierwsze „Orzeł Biały” zzieleniał. Po drugie graficy-pasjonaci firmy Redicon, dla logotypu Kancelarii Notarialnej Ewy Malak, wykorzystali — bezumownym transferem własności intelektualnej — wizerunek orła z logotypu Ministerstwa Gospodarki, zaprojektowanego przez agencję Mamastudio w 2011 roku.


godło, godło państwowe, strona internetowa, kancelaria notarialna, Ewa Malak, wizerunek orła, herb Polski, projekt godła, Mamastudio, plagiat, projekt Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, logo Ministerstwa Gospodarki, bezumowne wykorzystanie, Redicon, Olsztyn, wywijanie orła, zielony orzeł, czarny orzeł


Wygląda na to, że choć czarnego orła — zwanego przez resort eufemistycznie „stalowym” — wybieliła ministerstwu w 2014 roku firma MIXGRAF Studio Reklamy — za jedyne 1227,45 PLN — to chętnych do odpłatnego nadawania polskiemu symbolowi państwowemu nowych barw jest więcej. 

Wywijaniu orła nigdy dość…


--

notariusz.ewamalak.pl

* redicon.pl

Ilustracje:

• screenshot witryny internetowej Kancelarii Notarialnej Ewa Malak © 2015

orzeł Mamastudio © 2011 — Ministerstwo Gospodarki

• orzeł Redicon © 2015 — screenshot witryny internetowej Kancelarii Notarialnej Ewa Malak


[P] 14.09.2015
76. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Agresja Niemiec na Polskę
1 września 1939 r.
II Wojna Światowa, Agresja Niemiec na Polskę, II World War, II Weltkrieg, Wehrmacht, zbrodnia, nazizm, Hitler, kampania wrześniowa, Polenfeldzug, godło Polski, tablica graniczna
Komentarz:
Rocznica, wybuch II Wojny Światowej, 1 września 1939, 1 september 1939, II World War, Niemcy nazistowskie, Adolf Hitler, Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wieluń, Tczew, Westerplatte--

Foto: Der Schützenregiment in Polen © Deutsches Historisches Muzeum, Berlin


[P] 1.09.2015
Obronili Niepodległą i Europę
95 Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku
15 sierpnia — 
Święto Wojska Polskiego
15 Sierpnia, Święto Wojska Polskiego, Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą, rocznica bitwy warszawskiej, Mamy Niepodległą, Józef Piłsudski, zwycięstwo, bolszewizm, Sowiecka Rosja, agresja, komunizm, Lenin, Stalin, Trocki, Marchlewski, Kon, instalacja komunistycznej agentury
Z orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Augusta Zaleskiego z dnia 15 sierpnia 1970 r. na 50-lecie Zwycięstwa Polski nad Rosją: 

„Obywatele Rzeczypospolitej i Polacy w wolnym świecie,

Bitwa Warszawska w roku 1920 zakończyła zwycięsko wojnę polsko-rosyjską, którą na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego podjęła Pierwsza Kompania Kadrowa Wojska Polskiego, przekraczając granicę zaboru rosyjskiego 6 sierpnia 1914 roku i powstałe za nią Legiony Polskie. […]

To wielkie zwycięstwo Polski w 1920 roku obroniło wolność i niepodległość nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej, ale i sąsiadujących z nią narodów, które odzyskały niepodległość po pierwszej wojnie światowej. Zwycięstwo to powstrzymało także dalszy pochód armii czerwonej na zachod Europy, chroniąc ją przed grozą rosyjskiego imperializmu. Stało się to dzięki postawie całego Narodu Polskiego i dzielności jego żołnierzy.

Druga wojna światowa, rozpoczęta w 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy w zmowie z Rosją Sowiecką, udowodniła, że zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej w roku 1920 nie dopuściło do wykonania ówczesnego planu Rosji. Ale ten plan rządcy na Kremlu nadal utrzymują, o czym świadczą ich posunięcia strategiczne na lądach i morzach świata.

Wobec złowrogich zamiarów Moskwy, z pamięcią o światowej sławie zwycięstwa w roku 1920, które uchroniło Polskę przed rosyjską niewolą, my Polacy w wolnym świecie powinniśmy być czujni na każdy krok w dziedzinie polityki i strategii, który może dotknąć praw Polski i Europy, pamiętając, że dla powagi i siły każdego protestu potrzeba jest powszechna zgoda i jedność działania w naszym programie politycznym o odzyskanie Wolności i Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. […]” *Komentarz: Historia uczy, że… lubi się powtarzać, a pewne problemy nigdy się nie deaktualizują.


--
Tekst orędzia Prezydenta RP  Augusta Zaleskiego na 50-lecie Zwycięstwa Polski nad Rosją z dnia 15 sierpnia 1970 r. — zbiory Józef Piłsudski Institute of America


[P] 14.08.2015
Konstytucja sobie, obwoluta sobie, a orzeł nadal goły
Kaligrafowany egzemplarz
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1 lipca — Dzień Sejmu Polskiego
Zamawiający: Sejm RP
Wykonanie: Ewa Landowska, Kraków
maj 2015 r.

Ręcznie kaligrafowana Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Landowska, Dzień Sejmu, 1 lipca, Biblioteka Sejmowa, zaprzysiężenie Prezydenta RP, wizerunek orła, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, niewłaściwy wzor orla, wywijanie orłaZ informacji na stronie Sejmu RP: Zbiory Biblioteki Sejmowej powiększyły się o kaligrafowany egzemplarz Konstytucji RP wykonany przez Ewę Landowską.


Ten specjalny egzemplarz Konstytucji RP został zamówiony przez Kancelarię Sejmu w związku z obchodzonym w tym roku po raz pierwszy 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego. Przepisanie dokumentu zajęło artystce trzy miesiące. Praca została wykonana, nawiązującym do XVI-wiecznej czcionki, charakterystycznym krojem pisma „italika” na włoskim papierze z najstarszej w Europie — istniejącej od 1283 roku — fabryki papieru Fabriano.” *
Komentarz: Na okazję ustanowienia Dnia Sejmu Polskiego, a jednocześnie niejako w przededniu wyborów Prezydenta RP, Biblioteka Sejmowa zamówiła dla parlamentu opracowanie wyjątkowego egzemplarza Konstytucji. Na artystycznie przygotowaną księgę składają się 83 ręcznie wykaligrafowane karty, oprawione w skórzaną obwolutę. Na jej froncie wytłoczony został pozłacany wizerunek orła wraz z tytułem „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”.


Artykuł 28. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi:

   1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.


Godło, niewłaściwy wzór, wizerunek orla, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wzór pieczętny orła, orzeł linearny, godło konturowe, rysunek godła, pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć urzędowa, Andrzej Heidrich, wywijanie orła, jaki znak Twój, Aleksander BąkJak widać na okładce Konstytucji RP orzeł nie tylko nie jest osadzony w tarczy, lecz w dodatku nie jest biały — czyli heraldycznie srebrny.


Polskim godłem państwowym jest herb Rzeczypospolitej Polskiej — „Orzeł Biały” — którego wzór przedstawiony jest w załączniku do ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Każde inne przedstawienie, w tym w szczególności samego wzoru orła, nie ma umocowania w żadnym akcie prawnym.


„Złą tradycją” stało się, że dla celów zdobienia okazjonalnych dokumentów — m.in. teczek nominacji, futerałów odznaczeń itp. — stosowany jest wizerunek orła pozyskany ze wzoru przygotowanego dla pieczęci urzędowych. Jego wizerunek zawiera orła umieszczonego wewnątrz otoku z odpowiednim opisem. Otok pieczęci stanowi sfragistyczny zamiennik heraldycznej tarczy. Zgodnie z zapisami prawnymi pełen wizerunek herbu oraz wzór pieczęci stanowią właściwy znak państwowy. Na okładce Konstytucji nie umieszczono jednak ani ustawowego wzoru herbu RP, ani też pełnego odcisku pieczęci Rzeczypospolitej Polskiej, lecz sam wizerunek orła.Herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć urzędowa, orzeł konturowy, orzeł linearny, niewłaściwy wzór orla, wywijanie orłaTrzeba zaznaczyć, że przyjęta dla pieczęci urzędowych linearna forma orła, przeznaczona była (i jest) wyłącznie do zastosowań jednobarwnych w postaci odcisku czerwonego atramentu na białym tle papieru. Tylko wówczas otrzymywany jest właściwy — pozytywowy — wizerunek orła na dokumentach urzędowych. Stosowana forma obrysu na innych tłach — w szczególności ciemnych — nadaje godłu postać negatywu, a także sprawia, że wizerunek orła przestaje być biały i przyjmuje barwę tła. W przypadku oprawy Konstytucji RP mamy przedstawienie brązowego orła obrysowanego złotym konturem.


Pani Ewa Landowska pracowała 3 miesiące nad wykonaniem rękodzieła. Biblioteka Sejmowa nie byla w stanie przez ten czas przygotować nie tylko jakiegoś szczególnego, okazjonalnego zdobienia oprawy, ale nawet właściwego przedstawienia symbolu państwa dla oznakowania wyjątkowej publikacji.--
* sejm.gov.pl
Foto: © Paweł Kula / Biblioteka Sejmowa


[P] 13.08.2015


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
Zaprzysiężenie Prezydenta RP
Zgromadzenie Narodowe
w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
6 sierpnia 2015 r.

Prezydent, Andrzej Duda, zaprzysiężenie, Prezydent Polski, Zgromadzenie Narodowe, Sejm, Senat, 6 sierpnia 2015 r. przysięga, orędzie prezydenta
Z orędzia Prezydenta RP: „[…] Andrzej Duda obejmuje dzisiaj urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — i wierzę, że się uda!”--
Foto: transmisja iTV Sejm


[P] 6.08.2015
Godzina „W”
71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r.
godzina 17:00

Powstanie Warszawskie, Godzina W, Wybuch powstania, rozkaz, generał „Monter”, Antoni CHruściel, Armia Krajowa, okupacja, walka o niepodległość, II wojna światowa, niemiecki terror, sowiecka okupacja, zanichanie pomocy, Stalin, wykrwawienie WarszawyRozkaz z 31 lipca 1944 r.: „Alarm do rąk własnych Komendantom Obwodów (). Nakazuję +W+ dnia 1.8. godzina 17. Adres m.p. Okręgu: Jasna nr 22 m. 20 czynny od godziny +W+. Otrzymanie rozkazu natychmiast kwitować.” *
Komentarz: Godzina 17:00 w polskiej telewizji publicznej — «Teleexpress»:Powstanie Warszawskie, pamięć, rocznica, wybuch powstania, godzina W, symbole, Polska Walcząca, Kotwica, flaga, biało-czerwona, powstanie w getcie warszawskim, żonkil, prezenter telewizji publicznej, Teleexpress, TVPDla porównania — «Teleexpress» z 19 kwietnia 2015 r. — rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim:Powstanie Warszawskie, pamięć, rocznica, wybuch powstania, godzina W, symbole, Polska Walcząca, Kotwica, flaga, biało-czerwona, powstanie w getcie warszawskim, żonkil, prezenter telewizji publicznej, Teleexpress, TVPZnajdź różnicę…--

* płk. Antoni Chruściel ps. „Monter” — komendant Okręgu Warszawa AK

Ilustracja: Powstańcza Warszawa '44, © Aleksander Bąk 2014

Foto: zrzut ekranowy — Teleexpress © TVP 2015

Danuta Dobrzyńska, Teleexpress, 1.08.2015 r.

Maciej Orłoś, Teleexpress, 19.04.2015 r.


[P] 1.08.2015
Orzeł… kremowy
Odznaka honorowa i legitymacja dla działaczy opozycji antykomunistycznej 
lub osób represjonowanych z powodów politycznych

Projekt odznaki: Piotr Łysakowski
Projekt legitymacji: Ryszard Szwemer
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Projekt z dnia 17 lipca 2015 r.
Orzeł kremowy, Odznaka honorowa i legitymacja dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych, godło państwowe, Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowychZ opisu wzoru legitymacji: Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego. […]


Awers:

 • Tło w kolorze jasnym kremowym.
 • Przy lewej i prawej krawędzi umieszczone są flagi państwowe biało-czerwone na tle pionowych pasów utworzonych z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego od szarego do kremowego.
 • Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony czterema elementami w formie grupy składającej się z trzech nałożonych na siebie i uproszczonych geometrycznie liści.
 • Na środku czarny majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako efekt cienia napisu. Poniżej tekstu ciemnoszara linia pozioma.
 • Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza legitymacji – alternatywny napis: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

Rewers:

 • […] W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym cieniem.
 • W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego w kolorze kremowym nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane szarym konturem. […] *


Odznaka honorowa dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych, legitymacja, godło państwowe, Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, Orzeł kremowyKomentarz: Abstrahując od kwestii procedowania konkursu na odznakę i legitymację, przeprowadzonego przez UdSKiOR (więcej niedługo na stronie: www.wiem-jak.com/blog), nie do pominięcia pozostaje jego wynik:

 • „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że Zespół, którego zadaniem było rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Urząd w dniu 27 maja br. konkursu, wyłonił autora zwycięskiego projektu legitymacji – został nim Pan Ryszard Szwemer. W przypadku odznaki honorowej Zespół odstąpił od wskazania zwycięskiego projektu.” **

Opublikowany w ministerialnym rozporządzeniu projekt przedstawia nieudolnie zakomponowany dokument z przypadkowo rozmieszczonymi elementami graficznymi i tekstowymi. Na awersie legitymacji opisy nałożono na wizerunek orła. Na rewersie umieszczono fotografię właściciela legitymacji nad głową orła. Rysunek samego orła wykonany jest nie tylko niechlujnie, ale na domiar złego „przerżnięty” w połowie. Dodatkowo użyto wizerunku godła państwowego — herbu RP — niewiadomego pochodzenia, za to z „ozdobnym” cieniowaniem. Wszystko razem, w połączeniu z zamieszczonym w akcie opisem, wskazuje na dyletanctwo merytoryczne i warsztatowe. 


Natomiast kwintensencją całości jest nadanie orłowi kremowego opierzenia. Jak widać, wyłom zrobiony w opoce ustawowego wizerunku symbolu narodowemu przez „czarnego orła” Ministerstwa Gospodarki — eufemistycznie określonego przez resort „stalowym” — otworzył drogę dla nadania „Orłowi Białemu” kolejnej wersji ubarwienia. Tym razem kremowego.


Rodzi się pytanie — czy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zweryfikował źródło użytych w projekcie wzorów graficznych godła państwowego oraz wizerunku orła? Żaden z nich nie ma bowiem umocowania w regulacjach prawnych. Ich zastosowanie w projekcie, przyjęcie przez komisję konkursową oraz finalna akceptacja przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stanowią widomy przykład przekroczenia kompetencji.


W kontekście przedwyborczego amoku, przejawianego przez rząd, można także odnieść wrażenie, że pośpiesznymi działaniami postanowiono „kupić” całą rzeszę zwyczajnych szarych ludzi, o których nie pamiętano przez ostatnie 25 lat wolności. Dodajmy — kupić „tanio”, gdyż odznaka nie mając dublować odznaczenia, jakim jest Krzyż Wolności i Solidarności, stanowi jednocześnie jego zamiennik, eufemistycznie nazwany w uzasadnieniu projektu rozporządzenia — „odznaką środowiskową”:

 • „W związku z faktem, że zakres podmiotowy osób uprawnionych do uzyskania odznaki honorowej jest w zasadzie tożsamy z zakresem podmiotowym osób uprawnionych do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności, przyznawanego na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), odznace honorowej nadano kształt i formę umożliwiające noszenie jej w sytuacjach mniej oficjalnych, na co dzień, jako swoistej odznaki środowiskowej. Takie rozwiązanie zapobiegnie dublowaniu funkcji Krzyża Wolności i Solidarności przez odznakę honorową.” *

Pytanie — skoro „mniej oficjalna” odznaka jest tożsama z prawem do wysokiej rangi odznaczeniem to po co ją przyznawać?


Odznaka honorowa dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych, legitymacja, Krzyż Wolności i Solidarności, godło państwowe, Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, orzeł kremowyNajbardziej kuriozalne jest natomiast to, że procedura wymaga od uprawnionego dwukrotnego wystąpienia z wnioskami do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Najpierw z wnioskiem o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej, a po zweryfikowaniu uprawnień przez urząd, ponownie z wnioskiem o nadanie odznaki lub legitymacji.


Być może z uwagi na te proceduralne „schody” projektodawca przewiduje, że z ogólnej liczby 120.000 osób uprawnionych do uzyskania odznaki i legitymacji, nie wszyscy o nie wystąpią i dlatego na początek wytworzone zostaną dla 30.000 osób.


Trzeba powiedzieć jasno — w środowisku tzw. „podziemia” nikt nie działał dla odznaczeń. Ryzykując utratę zdrowia, a niejednokrotnie i życia, czy też przepadek mienia, nikt nie spodziewał się za swojego życia jakichkolwiek nagród, a nade wszystko obalenia „komuny”. Jeśli jednak „Wolne Państwo” zamierza z opóźnieniem uhonorować zapomnianych bezimiennych bohaterów komunistycznej codzienności, to niech nie robi tego błyskotkami i cukierkami pod postacią „blachy” i orła „en crème”.--

* Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych z dnia 17 lipca 2015 r.

** Informacja o wyniku konkursu, UdSKiOR, 10.06.2015 r.

Ilustracje: 

Odznaka honorowa — załącznia do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Krzyż Wolności i Solidarności — załącznik do rozporządzenia Prezydenta RP


[P] 30.07.2015
MSZ ze „swojszą” wersją godła państwowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Konferencja prasowa
Minister Grzegorz Schetyna
Żanna Niemcowa
Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy

Konferencja 25 lipca 2015 r.

Żanna Niemcowa laureatką Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015. Rosyjska dziennikarka Żanna Niemcowa została laureatką Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy, którą 4 sierpnia w Warszawie wręczą Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Przewodniczący Kapituły Nagrody, b. Prezydent RP Lech Wałęsa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna
Z informacji na stronie msz.gov.pl z dnia 17.07.2015 r.: Rosyjska dziennikarka Żanna Niemcowa została laureatką Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy, którą 4 sierpnia w Warszawie wręczą Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Przewodniczący Kapituły Nagrody, b. Prezydent RP Lech Wałęsa. Nazwisko laureata ogłosił w piątek w siedzibie MSZ minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, który przypomniał o zasługach na rzecz demokracji zamordowanego w lutym ojca laureatki, Borysa Niemcowa” *Komentarz: Na froncie mównicy (trybunki/pulpitu), wykorzystywanej przez MSZ dla potrzeb konferencji prasowych, umieszczono wizerunek godła państwowego. Wzór bazuje na dostępnym w internecie pliku graficznym. Przy opracowaniu wzmocniono wybiórczo cieniowanie rysunku orła i zaczerniono oko. Rysunku korony nie wzmocniono. Dodatkowo wyodrębiono w tarczy białą bordiurę (po lewej — herb z mównicy, po prawej — herb z zasobów Wikipedii).


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór herbu Polski, wzór ustawowy, wzór nieaytoryzowany, wzór „wukipedyjny” wzór pieczętny, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander BąkPomijając kwestie czysto warsztatowe opracowania graficznego, czy też merytoryczne, związane z heraldyką, zauważyć trzeba, że dla potrzeb wizerunkowych MSZ podjęto wysiłek opracowania państwowego symbolu.

Rodzi się jednak podstawowe pytanie — dlaczego nie wykonano tej pracy z wykorzystaniem wzoru ustawowego z załacznika do ustawy o godle? Dlaczego administracja państwowa wszelkiego szczebla, wciąż z uporem posługuje się tzw. ersatz'ami, utrwalając powszechnie panującą prowizorkę?

Brak przyjęcia dla godła państwowego odpowiednio opracowanej standaryzacji graficznej, skutkuje korzystaniem przez urzędy oraz instytucje państwowe z nieautoryzowanych wzorów oraz tworzeniem coraz to nowych wersji. Co więcej, w warstwie treściowej wprowadza heraldyczne błędy, jakim w tym przypadku jest położenie na tarczy dodatkowej figury — skraja — tzw. bordiury. Wynika to nie tylko z osobistej niewiedzy wykonawców oraz zamawiających i użytkowników, ale przede wszystkim z braku jednoznacznie ustalonego wzorca użytkowego herbu RP oraz zasad jego zastosowań, jakim dysponować powinny wszystkie urzędy państwowe.

Przypomnieć należy, że 11 listopada 2009 roku cztery najważniejsze urzędy w Polsce — Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu oraz Premier RP, zostały nie tylko poinformowane o skali problemu, ale otrzymały także propozycję jego rozwiązania w postaci odpowiedniego wzoru graficznego. Natomiast od 11 listopada 2014 roku każdy z wymienionych organów jest w posiadaniu opracowania: „Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego”.

opracowanie standaryzacji graficznej godla państwowego, identyfikacjia wizualna administracji panstwowej, wizerunek, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, Aleksander Bąk, stosowanie godła państwowego, symbole narodowe, wizerunek orła ustalony dla godła, wywijanie orła, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński


--

* msz.gov.pl

Foto: materiały prasowe MSZ © M. Jasiulewicz/MSZ

Ilustracje: archiwum własne

Herb Polski, wikipedysta Aotearoa, Wikipedia 2008

 „Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego” © A. Bąk 2014


[P] 25.07.2015

msp.gov.pl z herbem Rzeczypospolitej
Godło państwowe — herb RP
Oficjalna witryna internetowa
Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Wdrożenie: 25 lipca 2015 r.
Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, strona internetowa ministerstwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, projekt herbu, Aleksander Bąk

Ministerstwo Skarbu Państwa umieściło wizerunek godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały” na witrynie swojej oficjalnej strony internetowej.
Komentarz: Po zamieszczeniu na stronie msp.gov.pl w 2014 roku resortowego logo obok wizerunku orła — (patrz: Aktualności z 27 maja 2014 r. — „Nowe logo Ministerstwa Skarbu Państwa”) ministerstwo dokonało wymiany „postpieczętnego” wzoru orła na herb RP (winieta ministerstwa przed i po zmianie):
Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, strona internetowa ministerstwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, projekt herbu, Aleksander Bąk
Nie jest to co prawda dokładny wzór z załącznika do ustawy o godle, barwach i hymnie RP, lecz grafika dostępna z zasobów internetu — rozpowszechniana m.in. przez Kancelarię Prezydenta RP. 


Obecnie już tylko 2 z 17 ministerstw nie stosuje ustawowego wizerunku godła państwowego w postaci herbu RP. Na liście „nieherbownych” ministerstw pozostały:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander BąkW celu otrzymania właściwego wzoru godła państwowego do zamieszczenia na witrynach internetowych wystarczy tylko skontaktować się z autorem niniejszego portalu. Naprawdę warto podjąć odważną decyzję noszenia orła na tarczy.


Pozdrowienia dla urzędników MSP.--

msp.gov.pl


[P] 25.07.2015
„Go Iran” pod Orłem CzarnymProgram wspólpracy Polska-Iran
Ministerstwo Gospodarki RP
Konferencja prasowa
Warszawa
23 lipca 2015 r.Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, czarny orzeł, logo Ministerstwa Gospodarki, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander BąkZ informacji ministerstwa: Porozumienie Iranu ze społecznością międzynarodową tworzy nowe warunki do współpracy gospodarczej. Kraj ten może być dla Polski atrakcyjnym parterem handlowym, dlatego w Ministerstwie Gospodarki przygotowaliśmy program Go Iran – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji prasowej. Spotkanie odbyło się 23 lipca 2015 r. w Warszawie.” *Komentarz: Mija równo rok, od gdy po długotrwałej krytyce Ministerstwo Gospodarki oficjalnie wycofało w lipcu 2014 roku wizerunek czarnego orła ze swojego Systemu Identyfikacji Wizualnej (patrz: Aktualności 15 lipca 2014 r.). Na potrzeby dokonania tej zmiany ogłoszono wcześniej zapytanie ofertowe na: „Modyfikację Systemu Identyfikacji Wizualnej polegająca na zmianie koloru elementu logotypu (orła) ze stalowego na biały w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz wszystkich jej elementów”.

Pomimo tego czarny orzeł nadal widnieje na elementach wizerunkowych ministerstwa — od ścianki prezentacyjnej widocznej podczas konferencji prasowych, przez wydawnictwa i prezentacje, aż po gadżety reklamowe. Zapewne zapasy wykonanych materiałów promocyjnych z czarnym orłem zalegają w ministerialnych szafach i trudno je tak po prostu wyrzucić. W przypadku ścianki prezentacyjnej ministerstwo najwyraźniej czeka, aż orły same zbledną…


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, czarny orzeł, logo Ministerstwa Gospodarki, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander Bąk--

* mg.gov.pl

Foto: kadr z konferencji prasowej z dnia 23.07. 2015 r. — oficjalny kanał ministerstwa na YouTube


[P] 24.07.2015

Z „Orłem Gołym”, ale w lampasach…Święto Policji
Nominacje generalskie
Prezydent RP
Ministerstwo Spraw Wewnętrz
Policja Polska
23 lipca 2015 r.


Komendant Irena Doroszkiewicz, nominacja generalska, Polska Policja, spódnica z lampasami, rozporządzenie, umundurowanie, mundur galowy generał, lampasy
Z aktualności na stronie MSW: MSW wprowadziło spódnicę z lampasami. Po raz pierwszy w historii polskiej Policji zaprojektowano spódnicę z lampasami. Będzie ją nosiła pierwsza kobieta generał – komendant Irena Doroszkiewicz.

Komendant wojewódzka policji w Opolu, Irena Doroszkiewicz, jako pierwsza kobieta w historii polskiej policji, otrzymała nominację generalską. Na tę okoliczność zmieniono rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dotyczące umundurowania odpowiedniego do rangi wydarzenia.” *Komentarz: Z całym szacunkiem dla Pani Generał, choć gołe nogi na pewno podkreślają jej urodę i kobiecość to jednak spodnie bardziej trzymają właściwy generalskiej szarży fason. Z uwagi na bezsprzecznie subiektywny charakter odczuć, dysputę nad spódnicą z lampasami — w kontekście tradycji umundurowania wojska i służb — pozostawić należy specjalistom.

Interesujący jest natomiast sam fakt iście ekspresowego tempa wprowadzenia odpowiednich regulacji legislacyjnych i wydania specjalnego rozporządzenia na potrzeby generalskich spódnic. Kuriozalne jest to bowiem w sytuacji, gdy najważniejszy symbol państwa — herb RP „Orzeł Biały” — od 25 lat nie może doczekać się odpowiednich aktów prawnych oraz rozporządzeń wykonawczych. Pomijając kwestię samego wzoru herbu, udostępnionego wyłącznie jako wydruk poligraficzny, jak wiadomo nie wprowadzono odpowiedniego wsparcia w postaci użytkowej jego standaryzacji. Z formalnego punktu widzenia, oficjalny — ustawowy — wzór herbu posiada zatem wyłącznie wersję barwną. 

Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, logo MSW, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander BąkPonieważ potrzeba jest matką wynalazków, stąd „goły” orzeł — goły, bo bez tarczy — stosowany jest na potrzeby oznakowania urzędowych dokumentów. I to nie tylko w formie „usankcjonowanej” tradycją, pod postacią orła rysowanego konturem — pozyskanego z wersji przeznaczonej dla pieczęci urzędowych —  ale także w postaci orła „wyciętego” z oficjalnego, ustawowego wizerunku godła państwowego.
Orzeł umieszczany jest nie tylko na aktach prawnych, urzędowych pismach, wyrokach sądowych, czy też na „tradycyjnych” okładkach na dyplomy lub nominacje, ale także w przestrzeni publicznej — od tzw. ścianek prezentacyjnych, używanych jako tło na konferencjach prasowych, po strony internetowe.

Żeby nie być gołosłownym — na oficjalnej stronie Polskiej Policji widnieje właśnie taki „Orzeł Goły”, choć niekoniecznie ustawowy, ale za to podcieniowany.


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, logo ministerstwa, strona internetowa, Polska Policja, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander BąkNatomiast stronę internetową obecnego MSW (dawniej MSWiA) sygnuje„postpieczętny” wizerunek orła umieszczony nad stylizowaną biało-czerwoną flagą.


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, logo MSW, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander BąkWarto ponownie podkreślić: godłem państwa — herbem RP — jest wizerunek ukoronowanego orła umieszczonego w tarczy herbowej. Wszelkie zastosowania, czy to barwne, czy to monochromatyczne — a w szczególności konturowe — winny przedstawiać jego pełen wzór. Nie jest to takie trudne, ani też wbrew pozorom nie jest sprzeczne z ustawowymi zapisami — choć może wyłamywać się z „urzędowej tradycji” interpretowania art. 2a ustawy o godle. Do właściwego stosowania godła państwowego potrzeba tylko uzupełnienia paru aktów prawnych odpowiednimi zapisami oraz graficznymi wzorami. Taki właściwy wzór jest gotowy i został zamieszczony w opracowaniu: „Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego”. Być może podjęcie odpowiednich działań nie będzie łatwe, ale skoro można było ze spódnicą…

Wydaje się zasadnym przytoczenie w tym miejscu końcowego zdania z merytorycznego uzasadnienia projektu, przekazanego w 2008 roku jurorom konkursu na logo MSWiA:
 • Ale kto mówi, że właściwe rozwiązania przychodzą lekko? Do tego jednak potrzeba dalekowzroczności, zdecydowania i determinacji graniczącej z… męstwem. […] Odwagi, Panie i Panowie — ODWAGI!!! **

7 lat temu członkom jury przedmiotowego konkursu (z Andrzejem-Ludwikiem Włoszczyńskim włącznie) odwagi tej nie starczyło. Może dziś starczy jej właściwym decydentom? A zatem — trochę męstwa. Do tego niekoniecznie trzeba mieć lampasy na spódnicy lub spodniach. Kto zatem odważny do noszenia orła na tarczy?


--
Foto: © Leszek Szymański/IAR
* msw.gow.pl
** Konkurs na logo MSWiA (2008)

[P] 23.07.2015Godło kłamstwa założycielskiego PRLManifest PKWN
Krajowa Rada Narodowa
Moskwa
21 lipca 1944 r.manifest PKWN 22 lipca 1944 Moskwa Stalin Lublin Krajowa Rada Narodowa fałszerstwo
Z treści plakatu Manifestu: „DEKRET Krajowej Rady Narodowej o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Rozpoczęły się decydujące walki o wypędzenie z Polski niemieckich najeźdźców. W obliczu tych historycznych wydarzeń KRAJOWA RADA NARODOWA powołuje POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO jako tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej.[…] Krajowa Rada Narodowa, Warszawa, 21 lipca 1944 r.

MANIFEST Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. […] Naród walczący z okupantem niemieckim o wolność i niepodległość stworzył swą reprezentację, swój podziemny parlament - Krajową Radę Narodową. Weszli do Krajowej Rady Narodowej reprezentanci stronnictw demokratycznych - ludowcy, demokraci, socjaliści, członkowie PPR i innych organizacji. Podporządkowały się Krajowej Radzie Narodowej organizacje Polonii zagranicznej i w pierwszym rzędzie Związek Patriotów Polskich i stworzona przezeń Armia.

Krajowa Rada Narodowa, powołana przez walczący naród, jest jedynym legalnym źródłem władzy w Polsce.

Emigracyjny „rząd" w Londynie i jego delegatura w Kraju jest władzą samozwańczą, władzą nielegalną. Opiera się na bezprawnej faszystowskiej konstytucji z kwietnia 1935 roku. „Rząd" ten hamował walkę z okupantem hitlerowskim, swą awanturniczą polityką pchał Polskę ku nowej katastrofie. W chwili wyzwolenia Polski, w chwili gdy sojusznicza Armia Czerwona i wraz z nią Wojsko Polskie wypędzając okupanta z Kraju, w tym momencie musi powstać legalny ośrodek władzy, który pokieruje walką narodu o ostateczne wyzwolenie.

Dlatego Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament narodu polskiego, powołała Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako legalną tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej.[…]” *Komentarz: Na podstawie fikcyjnego dekretu niekonstytucyjnej — niewybranej przez naród — tzw. Krajowej Rady Narodowej utworzono samozwańczy PKWN. Obwieszczenie dekretu, opublikowanego na tzw. „ozdobnym” plakacie Manifestu, datowane jest na 21 lipca 1944 r., a miejscem jego ogłoszenia jest Warszawa. Zgodnie z faktami instalacja PKWN nastąpiła 21 lipca w Moskwie bez powiadomienia KRN. „Oficjalna” informacja podana została 22 lipca przez polskojęzyczną rozgłośnię Radia Moskwa i wskazywała Chełm za miejsce jego powołania. Rozplakatowanie wydrukowanego w Moskwie „Manifestu PKWN” dokonane zostało w Chełmie dopiero 23 lipca. Tam też opublikowano w pierwszym numerze „Rzeczpospolitej” — oficjalnym tytule PKWN — treść dekretu. „Dekret” KRN z 22 lipca nabył moc ustawową na podstawie Ustawy o tymczasowym wydawaniu dekretów z mocą ustawy, opublikowanej w zawłaszczonym przez komunistów Dzienniku Ustaw nr 1 z dn. 15 sierpnia 1944 roku. Sfałszowane regulacje prawne stały sie podstawą legitymizującą komunistyczną władzę PRL.

Wygląda na to, że moment powstania PKWN był moskiewską reakcją na działania Delegatury Rządu na Kraj, podejmowane na podstawie dekretów Prezydenta RP z kwietnia 1944 roku, ogłoszonych Dziennikiem Ustaw Nr 1 w Warszawie 20 lipca 1944 roku. Świadczy o tym pośpieszne ustanowienie PKWN dokonane poza granicami Polski oraz radiowe obwieszczenie o jego powołaniu.


Dziennik Ustaw Nr 1 lipiec 1944 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Manifest PKWN Krajowa Rada NarodowaKuriozalnym jest fakt, że w oficjalnym wykazie polskich aktów prawnych z roku 1944, umieszczonych w zasobach Sejmu RP oraz publikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji, nie figurują Dzienniki Ustaw ówczesnego legalnego Rządu Rzeczypospolitej — w tym i Dz. U. Nr 1 z 20 lipca 1944 roku, wydany w Warszawie, dekretujący przywrócenie administracji państwowej — są natomiast opublikowane przez komunistyczną KRN — m.in. Dziennik Ustaw Nr 1 z 15 sierpnia 1944 roku, wydany w Lublinie.

Przypomnieć należy, że uchwałą z dnia 16 kwietnia 1998 roku Senat RP uznał państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944–1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa Narodu. Tym samym uznana została ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Senat stwierdził, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944–1989 pozbawione są mocy prawnej.**


Orzeł sarkofag Władysław Herman Katedra Płock Kurica orzełek kościuszkowskiWizerunek orła, widniejący na „ozdobym” wydaniu „Manifestu”, bazuje na wzorze orła przyjętym dla jednostek 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, utworzonych w 1943 roku w ZSRR. Jego ideowo „piastowska” stylizacja przygotowana została przez Janinę Broniewską, na zlecenie moskiewskiego Związku Patriotów Polskich. Podstawą opracowania było przedstawienie orła z sarkofagu Władysława Hermana, znajdującego się w katedrze płockiej, a wykonanego w 1825 roku według projektu Zygmunta Vogla.


--
Tekst opublikowany 21 lipca 2013 roku
* Manifest PKWN — Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Dz.U. 1944 nr 1 poz. 1)
Źródła: Inwentarz Archiwalny IPN
Dziennik Ustaw RP Nr 1, Warszawa 20 lipca 1944 r. — Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Dziennik Ustaw RP Nr 1, Lublin 15 sierpnia 1944 r. — Internetowy System Aktów Prawnych
** Uchwała Senatu RP z dn. 16 kwietnia 1998 roku (M.P. z 1998 nr 12 poz. 200)
Foto: orzełek kościuszkowski / orzeł z sarkofagu Władysława Hermana — Wikipedia

[P] 22.07.2015Gniazdo dla Orła Białego?
Konferencja prasowa po posiedzeniu rządu
Budowa Muzeum Historii Polski
Premier Ewa Kopacz
Wicepremier Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska
21 lipca 2015 r.
Konferencja Premier Kopacz, budowa siedziby Muzeum Historii Polski, godło państwowe, herb Polski, godło Polski, orzeł, wizerunek orła, identyfikacja wizualna rządu, mównica, pulpit


Z informacji Kancelarii Premiera RP: Premier Ewa Kopacz: Muzeum Historii Polski w Warszawie powstanie do 2018 r. Rząd ustanowił program wieloletni, który umożliwi sfinansowanie budowy stałej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. „Chcielibyśmy, żeby to otwarcie nastąpiło w listopadzie, w setną rocznicę odzyskania niepodległości” — podkreśliła szefowa rządu.” *Komentarz: Może warto przytoczyć dokładniej wypowiedź Pani Premier:
 • „ — Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak wszyscy wiemy Muzeum Historii Polski zostało powołane w 2006 roku. Od tamtej pory nie ma swojej siedziby, więc dzisiaj mój rząd podjął decyzję, że siedziba Muzeum Historii Polski powstanie na terenie kompleksu Cytadeli Warszawskiej, obok nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. […]”

Mija 9 lat od od daty powołania muzeum. 
Do listopada 2018 roku pozostają 3 lata. Wydaje się, że pod presją nowych wyborów parlamentarnych, premier rządu składa obietnicę, stanowiącą ryzykowne zobowiązanie czasowe. Pomijając przewidzianą kwotę 310 milionów złotych należy rozumieć, że Pani Premier nie bierze pod uwagę możliwości przegrania jesiennych wyborów parlamentarnych i jest przekonana, że „jej” rząd upora się z zadaniem, z którym takożsam rząd — pod wodzą Donalda Tuska — nie dał sobie rady przez ostatnie 8 lat. Nie trzeba być Kasandrą, by przewidzieć co stanie się po przegranych przez Platformę Obywatelską wyborach i jak dzisiejsza „pro patriotyczna” decyzja o budowie muzeum przemieni się w „trojański” dar.

Żeby nie być gołosłownym — dla porównania — budowa znacznie mniejszego Muzeum Historii Żydów Polskich, założonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenie „Żydowski Instytut Historyczny w Polsce”, trwała 9 lat i sfinansowana została ze środków publicznych kwotą 180 milionów złotych. Warto zapamiętać, że dom inwestycyjny Kulczyk Holding przekazał na rzecz MHŻP 20 milionów złotych. Ciekawe, czy w tak ważkim wizerunkowo przedsięwzięciu, jakim jest budowa Muzeum Historii Polski, także pojawią się podobne donacje ze strony prywatnego biznesu.

A tak poza tym — jak widać na obrazku — za dobre proroctwo można uznać fakt ujednolicenia wielkości godła państwowego na mównicach przedstawicieli rządu (patrz: Aktualności 16 lipca 2015 — „Ptok ptakowi niejednaki”). Jeśli oznacza to krok ku ujednoliceniu elementów wizerunkowych wszystkich resortów pod jednym, ustawowym wizerunkiem godła państwowego — herbu RP to należy wyrazić nadzieję, że stanie się to przed październikowymi wyborami. Opracowanie: „Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego” wciąż czeka.

„Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego”, Godło Polski, godło państwowe, herb Polski, symbole narodowe, identyfikacja wizualna rzadu, wizerunek administracji państwowej, wizerunek orła, logo ministerstwa, projekt godła, Aleksander BąkPozdrowienia dla zaglądających tu przedstawicieli Kancelarii Premiera i poszczególnych ministerstw — jest szansa, że do jesieni „się uda”, a jak Państwo sami nie zdążą to zrobi to Prezydent Duda :)


--

* premier.gov.pl

Foto: © KPRM


[P] 21.07.2015
Orzeł nielegalny drutem „przepotworzony”
„Nowa polityka rodzinna w Polsce 2011-2015”
Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Minister Władysław Kosiniak
16 lipca 2015 r.
Godło państwowe, godło Polski, Herb Polski, Symbole narodowe, Rzeczpospolita Polska, wizerunek orła ustalony dla godła, wzor orła, wywijanie orła, wektorowy wzór godła, minister Kosiniak-Kamysz, konferencja, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wizerunek administracji publicznejZ informacji ministerstwa:W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, na której minister Władysław Kosiniak–Kamysz zaprezentował raport pt. „Nowa polityka rodzinna w Polsce 2011-2015”.” *Komentarz: Pozostawiając merytoryczną ocenę treści raportu specjalistom, trudno przejść do porządku nad wizerunkiem orła, umieszczonym na okładce raportu ministerstwa.

Z przykrością trzeba zauważyć, że logo ministerstwa ukazuje w warstwie graficznej źle przygotowany wzór orła. Problemem jednak jest nie tylko sama kwestia jakości pliku graficznego, ale przede wszystkim fakt, że wzór ten nie jest ustanowiony żadnym aktem prawnym. Przedstawienie orła, używane w znaku Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, widnieje na większości jego dokumentów, w tym także na tzw. ściankach prezentacyjnych, używanych dla potrzeb konferencji prasowych. Wszystko wskazuje na to, że ministerstwo zamiast wzoru ustawowego stosuje — eufemistycznie ujmując — wzór „w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej”. Można by nawet powiedzieć — przepotworzonej.


Godło Polski, orzeł, raport, nowa polityka rodzinna, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, wizerunek orła, orzeł druciany, wywijanie orła, symbole narodowe, identyfikacja wizualna, rząd, wizerunek państwa, logo ministerstwa, wywijanie orłaPrzypomnijmy zatem sobie i ministerstwu, iż polskim godłem państwowym jest herb Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały”, który zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do ustawy o godle, barwach i hymnie narodowym, przedstawia koronowanego białego orła na czerwonym polu tarczy. Nie ma — podkreślmy to raz jeszcze — NIE MA w polskim ustawodawstwie innego wzoru znaku państwowego identyfikującego organy władzy państwowej. Dlatego bez obaw można zwrócić się do ministra z następującym stwierdzeniem:

Szanowny Panie Ministrze — używa Pan NIELEGALNEGO wzoru godła państwowego.

Jedynym „uprawnionym” konturowym wizerunkiem orła jest wzór z wersji opracowanej dla potrzeb pieczęci urzędowych. Wersja ta przeniesiona została na banknoty także jako zamiennik pieczęci, stanowiąc niejako poświadczenie ich autentyczności dokonane przez emitenta. W okresie przedwojennym wzór pieczęci opublikowany był jednak w rozporządzeniu Prezydenta RP o godłach i barwach państwowych. Nie zrobiono tego w żadnym akcie powojennym, z aktualną ustawą o godle, barwach i hymnie narodowym włącznie.


Pieczęć państwowa, pieczęć urzędowa, II RP, wzór pieczęci, 1927, projekt Zygmunt Kamiński, ustawa o godłach i barwach państwowych, wizerunek orła, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, rysunek konturowy orla, rysunek linearny orła, wizerunek pieczętny orła, orzeł wektoorowyDokumentem, gdzie pojawia się wzór konturowy orła jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, dotyczące wzorów winiet dzienników urzędowych. Z treści § 2 wynika, że winiety dzienników urzędowych wymienionych obejmują m.in. wizerunek orła w koronie. Trudno jednak znaleźć jakikolwiek wyższy akt prawny, który przedstawiałby przywoływany przez rozporządzenie przedmiotowy „wizerunek orła”. Warto też wskazać, że grafika orła tam przedstawionego została krzywo zamieszczona, stanowiąc kolejne źródło błędnego wzorca, stosowanego w wielu dokumentach urzędowych.


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, wizerunek orła, wzór pieczętny, pieczęć urzędowa, wzór konturowy orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander BąkDodatkowo można też uznać za chybione powoływanie się przedstawicieli organów centralnych na ustawowy zapis artykułu 2a w brzmieniu:
 • „Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: […]” *
jako podstawy używania wzoru konturowego bąd też przedstawienia samego orła, gdyż zgodnie z tym zapisem należałoby używać ustawowego — „plastycznego” wizerunku orła, wyciętego z tarczy herbowej. Orzeł z załącznika do ustawy nie jest bowiem czarno-białym rysunkiem konturowym. 

Jednakże trzeba zaznaczyć, że stosowanie samego białego orła na jakimkolwiek innym tle niż czerwone pole tarczy, stanowi z definicji zaprzeczenie oficjalnego wzoru znaku państwowego. W szczególności dotyczy to wersji konturowych, umieszczanych na różnobrawnych tłach, w wyniku czego orzeł przyjmuje odpowiednią dla tła barwę. W sytuacji użycia koloru białego w linearnym obrysie orła jego przedstawienie stanowi tzw. wersję negatywową, czyli odwróconą. W przypadku wzoru ścianki prezentacyjnej Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, orzeł jest nie tylko w negatywie, ale także barwy niebieskiej.

Warto też podkreślić, że w większości używane wzory linearne stanowią próbę graficznego odtworzenia wzoru ustawowego i pochodzą z zasobów internetowych nie autoryzowanych przez żaden oficjalny dokument. Przyczyną ich powstania było „kreatywne” obejście ustawowego zakazu stosowania wizerunku godła państwowego na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Do takich celów ustawodawca dopuszcza wzór godła „w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej”. Trudno jednak znaleźć wytłumaczenie, dlaczego ministerstwo stosuje taki wzór zamiast prawnie mu przynależnego.

A tak przy okazji — ciekawostką jest, że po 3 latach od wprowadzonego w życie rozporządzenia w sprawie określenie wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych Ministerstwo Obrony Narodowej nadal używa bardzo specyficznej formy stylizowania lub artystycznego przetworzenia (patrz: Aktualności z kwietnia 2013 r. — „Srutu-tutu — orzeł z drutu”):**

Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, winieta dziennika urzędowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, wizerunek orła, wzór pieczętny, pieczęć urzędowa, wzór konturowy orła, orzeł z drutu, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander Bąk


Zamieszczona tu krytyka dotyczy konkretnych przypadków oraz aktualnych podstaw prawnych stosowania takiego, a nie innego wzoru symbolu państwowego. Dlatego pozostawić należy na boku analizę tradycji przedstawiania orła na wszelkiego rodzaju historycznych drukach i dokumentach mniej lub bardziej urzędowych. Nie bez racji będzie jednak stwierdzenie, że właśnie siłą tej tradycji „postpieczętny”, konturowy (linearny) wizerunek orła, przeniknął do winiet różnego rodzaju dokumentów. Jednak przyczynę jego stosowania upatrywać należy w potrzebie ich sygnowania znakiem niejako alternatywnym dla odcisku pieczęci.


--

* mpips.gov.pl

Foto: materialy prasowe © MPiPS

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 r., nr 235, poz. 2000)

** Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2015 r.


[P] 20.07.2015
70 rocznica Obławy Augustowskiej
Likwidacja oddziałów polskiego podziemia niepodległościowego
Armia Czerwona — jednostki 50 Armii III Frontu Białoruskiego
385 Pułk Strzelecki Wojsk Wewnętrznych NKWD
Kontrwywiad Wojskowy „Smiersz”
Jednostki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicja Obywatelska
powiaty augustowski, suwalski
lipiec 1945 r.


Obława Augustowska, zbrodnie komunistyczne, zbrodnie Armii Czerwonej, sowiecki terror, eksterminacja Polaków, likwidacja podziemia, morderstwa, rozstrzeliwania, NKWD, UB, MO, Smiersz, podziemie niepodległościowe, polska partyzantka, AK, Suwałki, Augustów, GibyZ publikacji Instytutu Pamięci Narodowej: Obława Augustowska to największa powojenna zbrodnia na Polakach dokonana przez Sowietów. W lipcu 1945 roku na terenie Suwalszczyzny jednostki Armii Czerwonej oraz Wojsk Wewnętrznych NKWD przy współpracy funkcjonariuszy polskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej i miejscowych konfidentów przeprowadziły zakrojoną na wielką skalę obławę w celu wyeliminowania zbrojnego podziemia niepodległościowego. Zatrzymano około 2 tysięcy osób, blisko 600 nigdy nie wróciło do domu.” *


--

* ipn.gov.pl

oblawaaugustowska.pl


[P] 19.07.2015
Ogon — czyli końcówka prezydentury
Postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych
Prezydent RP Bronisław Komorowski
17 lipca 2015 r.postanowienie, termin wyborów, Prezydent, Bronisław Komorowski, godło państwowe, mownica prezydenta, wizerunek orla, ogon orła, błędny wzór godła, wywijanie orłaZ informacji na stronie internetowej prezydent.pl: „Bronisław Komorowski poinformował, że podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 października.” *Komentarz: Orzeł w godle państwowym na mównicy prezydenckiej jak miał błąd w ogonie, tak nadal ma. Do 6 sierpnia pozostało już niewiele wystąpień Prezydenta Bronisława Komorowskiego, trudno zatem liczyć na jakąś zmianę. Należy wyrazić nadzieję, że Kancelaria Prezydenta RP przygotuje nowemu prezydentowi właściwy wizerunek orła w herbie RP — zgodny z załącznikiem do ustawy o godle, barwach i hymnie RP.Godło Polski, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, wzór orła, właściwy wzór godła, standaryzacja herbu, Aleksander Bąk
--

* prezydent.pl

Foto: Kadr z wystąpienia prezydenta, kanał Youtube


[P] 18.07.2015
Ptok ptakowi niejednaki…
Wizyta rządowa
Premier RP Ewa Kopacz
Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński
Wicepremier Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
Łódź
13 lipca 2015 r.
Godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, wywijanie orła, wielkość ptaka, wielkość ma znaczenie, premier Ewa Kopacz, wicepremier Janusz Piechociński, minister Tomasz Siemoniak, MON, Ministerstwo Gospodarki, ptok ptakowi nie jednaki, człek człekowi nie dorówna
Komentarz: — człek człekowi nie dorówna…*


--

Foto: mjr Robert Siemaszko/DKS MON

* Wesele, Stanisław Wyspiański, 1901


[P] 16.07.2015
605 rocznica bitwy pod Grunwaldem
Bitwa pod Grunwaldem
15 lipca 1410 r.


Bitwa pod Grunwaldem, 1410, Tannenberschlacht, Władysław Jagiełło, Witold, Zakon Krzyżacki, Ulrik von Jungingen, Kronika Polski, Marcin Bielski
Komentarz: „Polityczna poprawność” XV wiecznej Europy nie pozwoliła zwycięzcom w pełni zlikwidować zagrożenia, jakie stanowił zlokalizowany w tym regionie Zakon Krzyżacki. Państwo zakonne przetrwało i zmutowane w „prusacki” nowotwór doprowadziło do zniszczenia I Rzeczpospolitej. Wbrew pozorom problem konfliktogenności eksklawy, jaką także po odzyskaniu przez Polskię niepodległości były Prusy Wschodnie, wcale nie zniknął i nosi dziś nazwę «Kalingradskaja Oblast'». Historia uczy, że… lubi się powtarzać.

Przewrotność losu sprawiła, że do dziś znamy wzory oryginalnych chorągwi Zakonu i sprzymierzonych z nim wojsk, których wizerunki utrwalone zostały w „Banderia Prutenorum” Jana Długosza, natomiast odtworzenie właściwych wzorów chorągwi armii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowi problem z uwagi na brak ich historycznych przedstawień oraz szczegółowych opisów.

Jak się okazuje, nawet w „Kronice Polski” Marcina Bielskiego, wydanej „tylko” 180 lat po grunwaldzkiej wiktorii, zamieszczono uproszczone wizerunki chorągwi walczących stron — przykładowo mylnie przedstawiając chorągiew z wizerunkiem godła Prus Królewskich — czarny orzeł mieczowy (czarny orzeł ze złotą koroną na szyi i srebrnym ramieniem zbrojnym na białym polu) — ustanowionego przez Kazimierza Jagiellończyka dla inkorporowanych Prus dopiero w roku 1454., zamiast chorągwi uczestniczącego w walce po stronie Zakonu księstwa oleśnickiego Konrada VII Białego — czarny orzeł ze srebrną przepaską sierpową za złotym polu.--

Ilustracja: rycina Bitwa pod Grunwaldem, Kronika Polska, Marcin Bielski, 1597, Kraków — barwienie własne


[P] 15.07.2015
Wołyń — krwawa niedziela
Eksterminacja polskiej ludności na Wołyniu
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
Ukraińska Powstańcza Armia
województwo Wołyńskie
powiat włodzimierski, horochowski, kowelski
Niedziela, 11 lipca 1943 r.
Eksterminacja polskiej ludności na Wołyniu, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińska Powstańcza Armia, województwo Wołyńskie, powiat włodzimierski, horochowski, kowelski Niedziela, 11 lipca 1943 r., ludobójstwo, rzeż wołyńska, masakra, ludności polskiej, kresy, pamięćZ publikacji Instytutu Pamięci Narodowej: „W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Powszechnie przyjęło się, że 11 lipca obchodzona jest rocznica zbrodni wołyńskiej. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzili nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i UPA na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny i Polesia. Szacuje się, że w jej wyniku w latach 1943-1945 zamordowano ok. 100 tys. Polaków. W wyniku polskich akcji odwetowych zginęło także ok. 10 tys. Ukraińców.” *


--

* ipn.gov.pl

zbrodniawolynska.pl


[P] 11.07.2015
Orzeł przejrzyście i publicznie „odrutowany”
„Publicznie przejrzyści”
Program certyfikacji
IDcom Software Sp. z o.o.
Wdrożenie: 2014 r.


Publicznie Przejrzyści, Biuletyn Informacji Publicznej, Program, Certyfikat, urzędowa strona internetowa, dostęp do informacji publicznej, wizerunek orła, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, tarcza sercowa, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom, Księga Godła Ministra, Księga Godła Wojewody, Księga Tablic Urzędowych, herb mały, wywijanie orła, błędy heraldyczne, ignorancjaZ informacji udostępnionych publicznie w serwisie internetowym: Program "Publicznie Przejrzyści" jest wynikiem badań prowadzonych przez Organizatora wśród jednostek publicznych w celu wykazania, kto i w jakim zakresie wywiązuje się z ustawowego obowiązku udostępniania informacji publicznej na własnej i odrębnej stronie podmiotowej BIP. […]

Program "Publicznie Przejrzyści" powstał z myślą o jednostkach publicznych, które chcą pokazać, że wypełniają swój ustawowy obowiązek polegający na: 
 • Posiadaniu własnej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • Prawidłowym udostępnianiu informacji publicznej
 • Zapewnieniu dostępności do treści informacji osobom niepełnosprawnym
Celem Programu jest wspieranie jednostek publicznych, biorących w nim udział, polegające na:
 • Dostarczeniu narzędzi do prawidłowego udostępniania informacji publicznych
 • Podnoszeniu kwalifikacji redaktorów stron podmiotowych BIP
 • Wzmocnieniu ich pozytywnego wizerunku
 • Wyróżnieniu spośród instytucji, które nie posiadają własnej i odrębnej strony podmiotowej BIP” *Komentarz: Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednostki administracji publicznej zobowiązane są do jej zamieszczania w ramach Biuletynu Informacji Publicznej — tzw. BIP. Dla potrzeb ogólnych przygotowany został — jeszcze przez MSWiA — urzędowy portal BIP, dostępny pod adresem www.bip.gov.pl. Zainteresowane podmioty mogą zamieszczać na nim swoje podstawowe informacje. Dla ujednolicenia wizerunkowego opracowano elementy identyfikacji wizualnej z logo włącznie.**Biuletyn Informacji Publicznej, Publicznie Przejrzyści, Program, Certyfikat, urzędowa strona internetowa, dostęp do informacji publicznej, wizerunek orła, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, tarcza sercowa, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom, Księga Godła Ministra, Księga Godła Wojewody, Księga Tablic Urzędowych, herb mały, wywijanie orła, błędy heraldyczne, ignorancjaPodmiotowe strony BIP poszczególnych jednostek udostępniane są na ich własnych stronach internetowych. Zarówno zawartość, jak i ich wygląd różnią się w zależności od inwencji ich twórców. Szczególnie newralgiczną kwestią jest nie tylko treść, ale także łatwość wyszukiwania ważnych informacji. 


I tak jak w wielu innych dziedzinach przeprowadzane są działania weryfikujące i doceniające dobry produkt lub usługę, tak i dla potrzeb oceny dostępu do informacji publicznej powstał program „Publicznie Przejrzyści”. W ramach oferty firmy „IDcom Software” zainteresowane podmioty mogą wykupić abonament na aplikację, dla celów stworzenia i obsługi strony BIP. Cena usługi uzależniona jest od statusu podmiotu — od urzędów po mniejsze jednostki organizacyjne. Wydawane są także odpowiednie certyfikaty dla użytkowników aplikacji. W ramach programu można także zamówić audyt posiadanej własnej strony BIP, dla której można otrzymać odpowiedni certyfikat, także za opłatą.***


Nie byłoby w tym nic szczególnego — każdy ma prawo do robienia biznesu i chwała mu za dobre inicjatywy — gdyby nie pojawiło się pytanie: dlaczego podmiot prywatny, jakim jest niewątpliwie spółka z o.o., posługuje się dla celów swojej identyfikacji — co tu dużo ukrywać — imitacją wizerunku orła stosowanego przez urzędy administracji państwowej. Zarówno sam znak graficzny programu, jak i wydawane certyfikaty, opatrzone są bowiem wzorem orła, bazującym na wersji przeznaczonej dla pieczęci urzędowych. Dodatkowo certyfikaty pieczętowane są okrągłą, „urzędowopodobną”, czerwoną pieczęcią z przedmiotowym wizerunkiem orła.ID Com sp. z o.o., Certyfikat Przejrzystości Publicznej, Certyfikat Odpowiedzialności i Kompetencji Publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej, Publicznie Przejrzyści, Program, Certyfikat, urzędowa strona internetowa, dostęp do informacji publicznej, wizerunek orła, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, tarcza sercowa, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom, Księga Godła Ministra, Księga Godła Wojewody, Księga Tablic Urzędowych, herb mały, wywijanie orła, błędy heraldyczne, ignorancja, wprowadzanie w błąd, imitacja godła państwowego, łudzące podobieństwo


Ustawa o godle, barwach i hymnie narodowym w artykule 2a dość szczegółowo wymienia podmioty upoważnione do używania wizerunku orła ustalonego dla godła.**** W przestrzeni publicznej pojawiają się jednak „godłopodobne” wizerunki orła, używane do celów jego komercyjnego „sprywatyzowania” przez firmy, instytucje lub osoby prywatne (patrz: Aktualności z 27 lutego 2014 — „Orzeł łudząco urzędowy”)Najczęstsze przykłady stosowania tzw. „stylizowania” lub „artystycznego przetworzenia”, mają na celu raczej upodobnienie używanego w celach komercyjnych wzoru do ustawowego oryginału, aniżeli jego wyraźne odróżnienie. 


Niestety nie ma w polskim prawie sankcji za bezprawne posługiwanie się wizerunkiem „orła urzędowego” lub „godłopodobnego”. Dla porównania prawodawstwo niemieckie przewiduje karę grzywny nie tylko za nieuprawnione używanie herbu federalnego (godła państwowego), ale także stosowanie wzorów łudząco do niego podobnych (patrz: Aktualności z 12 lipca 2013 r. — „Orzeł federalny chroniony z urzędu”)Jak się okazuje w praktyce, zarówno niejednoznaczne regulacje prawne, jak i brak prezycyjnego zdefiniowania samego wzoru godła państwowego — herbu RP — ze standaryzacją graficzną włącznie, tworzą niebezpieczne precedensy oraz pole do błędnych interpretacji, w tym i możliwość ewentualnych nadużyć.


Pomijając samą kwestię „imitowania” wzoru ustawowego, zauważyć należy, że rysunek orła został dosłownie „zmasakrowany”. Grafika w powiększeniu ukazuje wszelkie mankamenty nieudolnego „przeprojektowywania”. Z wektorowego pliku usunięto część linii tworzących wewnętrzną strukturę rysunku orła, uproszczono koronę, odrywając ją dodatkowo od głowy. Dla celów stworzenia znaku użyto dostępnej w zasobach internetu wersji linearnej orła, którą twórczo doprowadzono do drucianej przejrzystości. Domniemywać można, że zostało to uczynione dla zabezpieczenia przed postawieniem zarzutu plagiatu lub wprowadzania w błąd, co do statusu podmiotu certyfikującego, przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia „urzędowej” powagi dokumentu. Trudno też nie odnieść wrażenia, że działania takie noszą znamiona przekonania, iż klient „nie zna się” lub też „nie zauważy”. Jak widać 959 podmiotów publicznych, które skorzystały z usługi i wykupiły certyfikaty, faktycznie wykazuje takie objawy.


Podobnie „zabezpieczający” charakter, w postaci własnej personalizacji orła, miało zapewne nałożenie na jego pierś tarczy z monogramem „PP”. Kwestią zasadniczą nie jest jednak fakt odróżniającego „ozdabiania” orła, lecz samo użycie wizerunku upodobnionego do państwowego wzorca. ID Com sp. z o.o., Certyfikat Przejrzystości Publicznej, Certyfikat Odpowiedzialności i Kompetencji Publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej, Publicznie Przejrzyści, Program, Certyfikat, urzędowa strona internetowa, dostęp do informacji publicznej, wizerunek orła, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, tarcza sercowa, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom, Księga Godła Ministra, Księga Godła Wojewody, Księga Tablic Urzędowych, herb mały, wywijanie orła, błędy heraldyczne, ignorancja, wprowadzanie w błąd, imitacja godła państwowego, łudzące podobieństwo


Tak przy okazji — osadzanie na przedstawieniu orła tarczy sercowej pojawia się w historii polskiego symbolu narodowego i dotyczyło w szczególności wizerunku „Orła Białego”, rozumianego jako godło osobiste władcy. Na piersi orła umieszczano bowiem tarczę z herbem rodowym króla, bądź też monogram. Nie był to jednak — to jest osobiste przekonanie — stricte znak państwa, lecz jego najwyższego reprezentanta, co wbrew pozorom nie jest tożsame. 


Ciekawostką jest lansowana od pewnego czasu specyficzna propozycja „uporządkowania” identyfikacji państwa oraz urzędów administracji publicznej, w ramach której zastosowano nie tylko „godłopodobny” wizerunek herbu, ale także przedstawienie orła z zamieszczoną na jego piersi tarczą. Autorem opracowania, zatytułowanego „projekt Orli Dom”, jest Andrzej-Ludwik Włoszczyński.***** 


Ideą powstania tego projektu było — zdaniem autora — „poprawienie rysunku” herbu państwowego i powszechne jego udostępnienie w postaci użytkowego „herbu małego” (?!) oraz stworzenie na potrzeby administracji publicznej systemowej „struktury godeł”Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, tarcza sercowa, wizerunek orła, Księga Godła Ministra, Księga Godła Wojewody, Księga Tablic Urzędowych, herb mały, wywijanie orła, błędy heraldyczne, ignorancja, wprowadzanie w błąd, imitacja godła państwowego


Jakkolwiek wykonana praca wydaje się być na pierwszy rzut oka ciekawa, to po głębszej analizie można stwierdzić, że jest to jednak propozycja — wbrew przyjętym założeniom — zarówno merytorycznie, jak i wizualnie błędna. Od wizerunku samego orła poczynając, przez sporządzone uzasadnienie, na zaproponowanym „systemowym” wdrożeniu kończąc. 


Ujmując w dużym i oczywiście subiektywnym skrócie — jak na „clip art” wystarczy aż nadto, ale do oficjalnego symbolu państwowego jest temu daleko — o czym jednak innym razem, przy okazji dogłębnej recenzji przedmiotowej publikacji.projekt Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, godło państwowe, herb Polski, identyfikacja wizualna rządu, wizerunek administracji państwowej, logo, wizerunek orła, imitacja godła państwowego, clip-art, tarcza sercowa, wywijanie orła, błędy heraldyczne, ignorancja, wprowadzanie w błąd 

projekt Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, godło państwowe, herb Polski, identyfikacja wizualna rządu, wizerunek administracji państwowej, logo, wizerunek orła, imitacja godła państwowego, clip-art, tarcza sercowa, wywijanie orła, błędy heraldyczne, ignorancja, wprowadzanie w błąd


--

publicznie-przejrzysci.pl

** Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej — bip.gov.pl

*** Certyfikat © IDcom Software Sp. z o.o.

**** Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie narodowym

***** 5 części projektu Orli Dom, signs.pl 2014 © Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Ilustracje:

• zrzut ekranowy —Andrzej-Ludwik Włoszczyński, 5 części projektu Orli Dom, signs.pl

• Andrzej-Ludwik Włoszczyński, projekt Orli Dom, Tom I, e-bookowo.pl


[P] 08.07.2015
Samolot rządowy jak malowanie
Zamówienie publiczne
Samolot do transportu VIP
Ministerstwo Obrony Narodowej RP
2 czerwca 2015 r.
Godło Polski, godło państwowe, malowanie, samolot rządowy, Embraer 175, wizerunek orła, herb Rzeczypospolitej Polskiej, godlo za drzwiami, wywijanie orła
Z treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym MON: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samolotów „małych” do transportu najważniejszych osób w państwie (VIP) tego samego typu wraz ze szkoleniem personelu latającego i technicznego oraz pakietem logistycznym. […] 


6. Dostarczone samoloty muszą posiadać charakterystyczne i rozpoznawalne malowanie godnie reprezentujące barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór malowania dla danego typu samolotu będzie zawarty w stosownym zalączniku do podpisanej umowy. […]” *
Komentarz: Samoloty zakupione dla potrzeb rządowych w 1990 roku posiadały pierwotnie schemat malowania podobny do stosowanego wówczas w LOT. Na miejscu żurawia na stateczniku umieszczona była szachownica lotnicza, z niebieskiego pasa na kadłubie usunięto oznaczenie LOT, a w części dziobowej naklejono herb RP.samolot rządowy, TU 154, malowanie, barwy LOT, 1990-1993, godło państwowe na samolotach rządowych, szachownica lotnicza, przetarg na samoloty, MONPo uchwaleniu ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP — a w szczególności zmianie wzoru szachownicy lotniczej — malowanie zostało zmienione. Samoloty nadal są białe z biało-czerwonym pasem biegnącym wzdłuż kadłuba, od dziobu po statecznik. Dotyczy to także śmigłowców, na których pozostawiono szachownicę. Malowanie uzupełnia godło państwowe — herb Rzeczypospolitej Polskiej. 


W przypadku samolotów typu TU-154 oraz JAK-40 herb usytuowany był w części dziobowej — pod okienkiem pilota. Po wprowadzeniu do służby samolotów Embraer-175, w czerwcu 2010 roku, godło państwowe umieszczone zostało między okienkiem pilota a przednimi drzwiami. Samolot rządowy, malowanie, Embraer 174, Jacek Bonczek, godło państwowe, wzór orła,Niestety projektant nie przewidział, że tak umieszczony symbol będzie zasłaniany przez otwierające się na zewnątrz drzwi. Przez ostatnie 5 lat żadna z najważniejszych osób w państwie — od prezydenta RP poczynając, poprzez marszałków Sejmu i Senatu, a na premierze kończąc — wchodząc do samolotu i z niego wychodząc nie zauważyła, że malowanie być może godnie reprezentowało same barwy RP, ale już państwo polskie — przez godne prezentowanie jego herbu — to raczej nie za bardzo.samolot rządowy, przetarg MON, malowanie, godło państwowe, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, godło za drzwiami, przysłonięte godło, wizerunek orłaPodobnie jak wcześniej w przypadku krzywo umieszczonego herbu RP na mównicy prezydenta (patrz: Aktualności 2011 roku — „Herb RP na mównicy prezydenckiej”), odpowiedzialna instytucja nie dokonuje stosownej zmiany, za to fotografowie gimnastykują się w sposobach „ominięcia” problemu. Wszystko w zgodzie z zasadą — czego nie widać to nie istnieje.
Godło Polski, samolot rządowy, Embraer 175, malowanie samolotu, samoloty VIP, wizyty zagraniczne, prezydent, premier, herb za drzwiami

Dla właściwych osób/służb/instytucji — odpowiednia podpowiedź: stosownej zmiany malowania można i należy dokonać PRZED pozyskaniem nowych samolotów. Była o tym już mowa przy okazji poprzedniego — unieważnionego zresztą — przetargu na czarter samolotów (patrz: Aktualności z 12.12.2014 r. — „Gdzie jest orzeł?”)


Dobry projekt malowania samolotu można zamówić pod adresem www.wiem-jak.com — naprawdę warto! :)projekt malowania samolotu rządowego, Aleksander Bąk, © 2013, barwy narodowe, oznakowanie samolotów, samoloty dla VIP, przetarg MON, transport osób najważniejszych w państwie.--

MON — zamówienie publiczne IU/78/IX-34/ZO/NZO/DOS/S/2015

Foto: 

© DPI MON / Maciej Nędzyński

© www.polot.net

© HMR Pracownia Plastyczna / Jacek Bonczek

© Kancelaria Prezydenta RP / Wojciech Grzędziński

© Kancelaria Premiera RP / Grzegorz Rogiński

© Kancelaria Prezydenta RP / Łukasz Kamiński
© 2013 Aleksander Bąk / aleksanderbak.pl


[P] 30.06.2015
Orzeł wesoło wybiegł ze szkoły…
Wzór świadectwa szkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
21 marca 2013 r.


Godło państwowe, Orzeł Biały, herb Polski, orzeł, wizerunek orła, świadectwo szkolne, wzór świadectwa, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, krzywy orzełek, wywijanie orła, Aleksander BąkKomentarz: Radość z „wolności” od szkoły najwyraźniej udzieliła się orłowi umieszczonemu w nagłówku szkolnych świadectw. 


Mnisterstwo Edukacji Narodowej, rozporządzeniem z 2013 i 2015 roku, wprowadziło obowiązujące wzory świadectw szkolnych. Każdy dokument ma ściśle określony kolor poddruku — tzw. gilosz. Pierwsza strona świadectw ozdobiona jest monogramem RP. Na nagłówkach wzorów świadectw zamieszczony jest wizerunek orła, który bazuje na projekcie przeznaczonym pierwotnie dla pieczęci urzędowych, przygotowanym przez Andrzeja Heidricha w 1990 roku. Godło Polski, godło państwowe, Wizerunek orła ze wzoru przeznaczonego dla pieczęci państwowych, Andrzej Heidrich, 1990, Projekt, fotografia Jerzy Sabara, wzór linearny orłaNiestety grafika umieszczona w szablonie przeznaczonym do wydruku danych na świadectwach, została błędnie ustawiona poprzez wyrównanie położenia górnych końcówek jego skrzydeł w linii poziomej, co w efekcie powoduje odchylenie osi orła od pionu.
Godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, orzełek urzędowy, wizerunek orła, wzór pieczęci, świdectwa szkolne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rozporządzenie MEN

Dla jasności, problem dotyczy także świadectw szkół ponadgimnazjalnych:


Godło państwowe, orzeł, wizerunek orła w koronie, świadectwa szkolne, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, wzór godła, wzór pieczęci urzędowej, herb Polski, winiety dzienników ustaw, dzienniki urzędowe, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, krzywy orzeł, wywijanie orła,
Źródłem błędnego pliku jest najprawdopodobniej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych (patrz: Aktualności z 17.10.2013 r. — „Srutu-tu-tu — orzeł z drutu (3)”), z którego „bezkrytycznie pozyskiwany” jest przedmiotowy, skrzywiony «wizerunek orła w koronie».
Godło państwowe, orzeł, wizerunek orła w koronie, wzór godła, wzór pieczęci urzędowej, herb Polski, winiety dzienników ustaw, dzienniki urzędowe, krzywy orzeł, wywijanie orła,
Parafrazując dowcip o wróbelku: Czym się różni orzeł urzędowy? — Że ma jedną nóżkę bardziej…
--

Cytat w tytule: Dzieci, Jakub Sienkiewicz, Elektryczne Gitary, A Ty co, 1993

Foto: © Projekt/Jerzy Sabara, 1990

Biuletyn Informacji Publicznej MEN — Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych


[P] 26.06.2015
720 lecie koronacji Przemysła II
Koronacja królewska
Przemysł II
arcybiskup gnienieński Jakub Świnka
Gniezno, Katedra metropolitalna
26 czerwca 1295 r.Orzeł Biały, herb Polski, pieczęć Przemysła II, 1295, pieczęć miasta Poznania, pieczęć miasta Gniezno, wizerunek orla, godło państwowe, herb Królestwa Polskiego, koronacja krolewska, heraldyka, weksylologia

Komentarz: Koronacja Przemysła II rozpoczęła proces zjednoczenia Królestwa Polskiego po ponad 200 letnim rozbicu dzielnicowym. Wyrazem tej idei jest legenda otokowa na pieczęci majestatowej umieszczona nad wizerunkiem orła:

 • + REDDIDIT IPSE POTENS VICTRICIA SIGNA POLONIS
 • + Sam Wszechmocny Przywrócił Zwycięskie Znaki Polaków

Ukoronowany orzeł na tarczy staje się ponownie symbolem polskiej państwowości. Jego wizerunek pojawia się na współczesnych Przemysłowi II pieczęciach miast związanych z władcą — pieczęci stołecznego miasta Poznania i pieczęci miejskiej Gniezna.Orzeł Biały, godło Polski, pieczęć miejska Poznań, pieczęć Gniezna, Przemysł II, 1295 rok, koronacja królewska, przywrócenie wizerunku orła,
--

Ilustracje:

K. Stronczyński, Pobieżny przegląd pieczęci Piastów polskich, Warszawa 1881

F. A. Vossberg, Siegel des mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen, Berlin, 1854


[P] 26.06.2015
Faktoidy ceremonialne
Co się dzieje z flagą podczas wystąpień Dudy?

dr Janusz Sibora

fakt.pl

Publikacja: 1 czerwca 2015 r.

Flaga Polski, Flaga unii Europejskiej, Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Fakt, komentarz, Janusz Sibora, specjalista protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego, raport NIK 2005, deklaracja nr 52 traktat lizbońskiZ treści artykułu: „Andrzej Duda postanowił zorganizować konferencję prasową, na której odniósł się do tematu dymisji w rządzie i bieżącej polityki premier Ewy Kopacz. Skontaktował się z nami dr Janusz Sibora, specjalista ds. protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego, który zauważył pewien zaskakujący szczegół. Za przemawiającym prezydentem elektem zabrakło flagi Unii Europejskiej.” *
Komentarz: Wbrew sensacyjnemu brzmieniu tytułu: «Co się dzieje z flagą podczas wystąpień Dudy?», wywołującemu wrażenie zaistnienia faktu naruszenia poszanowania flagi państwowej, tabloid w artykule cytuje komentarz Pana Janusza Sibory do treści merytorycznej przemówienia (sic!) oraz w kwestii braku flagi Unii Europejskiej podczas oficjalnego wystąpienia prezydenta elekta. 


Zdaniem eksperta nietypowym jest wystąpienie prezydenta elekta wyłącznie na tle polskich flag, gdyż — jego zdaniem — flaga unijna od 1 maja 2004 roku stanowi tło dla wystąpień najważniejszych osób w państwie. 


Abstrahując od kuriozalnej kwestii, jaką jest brak formalnego umocowania w polskim prawie nie tylko statusu flagi Unii Europejskiej, ale także statusu „prezydenta elekta”, komentarz Pana Janusza Sibory można podsumować krótko — nie należy mieszać porządków. 


Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 roku Pan Andrzej Duda został wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalną flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest „Biało-Czerwona”. Flaga Unii Europejskiej, jako bytu stowarzyszeniowego, ma rangę niższą od flagi państwowej. W precedencji stoi nawet niżej niż flagi województwa, powiatu, gminy i miasta. Jej stosowanie w ma charakter wyłącznie kurtuazyjny i okazjonalny. Nie istnieje bowiem żaden akt prawny nakazujący jej używanie.


Co więcej — Rzeczpospolita Polska do dziś nie podpisała deklaracji nr 52 w sprawie symboli Unii Europejskiej, dołączonej do aktu traktatu lizbońskiego, oświadczającej, że:

 •  Flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z Ody do radości z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza „Zjednoczona w różnorodności”, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony 9 maja, pozostają symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią.

Deklaracji tej nie podpisały wówczas także Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Łotwa, Szwecja oraz Wielka Brytania.Fakt zgłoszenia się przez Pana Janusza Siborę do gazety z krytyką działań Pana Andrzeja Dudy dziwi, gdyż w przeszłości eksperta jakoś nie raziło podpisanie przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku nowelizacji ustawy o godle i barwach narodowych na tle biało-czerwonych flag.Flaga biało-czerwona, flaga państwowa, stosowanie, flaga Unii Europejskiej, precedencja, protokół flagowy, Janusz SIbora, podnoszenie flagi, ceremoniał dyplomatyczny, Prezydent


Dr Janusz Sibora nie zadzwonił również do redakcji Faktu 16 czerwca, kiedy to nastąpiło wręczenie przez ustępującego Prezydenta RP nowym ministrom aktów powołania i podpisanie ich przez nominatów, także wyłącznie na tle polskich flag.flaga Polski, biało-czerwona, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, mównica, pulpit, flaga biało-czerwona, flaga unii europejskiej, symbole narodowe, Janusz Sibora, krytyka, protokółWydaje się natomiast zasadne, nie podważając kompetencji specjalisty od protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego, zwrócenie uwagi na to, że o „Prezydencie Elekcie” — jakkolwiek brak w polskim prawodawstwie formalnego określenia jego statusu — wypadałoby pisać per „Pan Prezydent Elekt Andrzej Duda”, a nie „PEAD”. Jak puryzm to puryzm.


Janusz Sibora, protokół dyplomatyczny, ceremoniał państwowy, Prezydent Elekt, Andrzej Duda, PEAD, szacunek, godność, wizerunek urzędu, krytyka


Jedyną kwestią, którą w odniesieniu do wystąpienia Pana Prezydenta Elekta warto podnieść to fakt korzystania z „wybrakowanej” mównicy, udostępnionej mu z zasobów kancelarii prezydenta. Użyta mównica zawiera na froncie wizerunek samego orła (w dodatku krzywo i niesymetrycznie osadzony) zamiast pełnego wzoru ustawowego godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Należy mieć nadzieję, że po oficjalnym objęciu urzędu przez Pana Andrzeja Dudę, prezydenckie mównice zostaną właściwie oznakowane.Andrzej Duda, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, mównica, pulpit, flaga biało-czerwona, flaga unii europejskiej, symbole narodowe, Janusz Sibora, krytyka, protokółNa pochwałę zasługuje natomiast konsekwentne używanie przez Pana Andrzeja Dudę odznaki w postaci biało-czerwonej flagi, przypiętej do klapy marynarki. Szczególnie podczas spotkań o międzynarodowym charakterze. Oby stało się to ogólnie przyjętą praktyką wśród przedstawicieli administracji państwowej. Jak dotychczas panowała w tym zakresie daleko posunięta dowolność. Od braku stosowania jakichkolwiek symboli w przypadku poprzednich i aktualnych premierów, przez wpinanie biało-czerwonej szachownicy przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, aż po używanie znaczka partyjnego przez wicepremierów Waldemara Pawlaka i Janusza Piechocińskiego.--

Ilustracja — witryna internetowa fakt.pl

* fakt.pl

Foto: 

prezydent.pl

© M. Śmiarowski/KPRP

Andrzej Duda / Facebook


[P] 21.06.2015
Samorządzie, nie twórz na kolanie — twórz dobrze…
Tworzenie symboli jednostek samorządu terytorialnego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP

Publikacja: 16 czerwca 2015 r.
herby, symbole samorządowe, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zasady, tworzenie symboli samorzadowych, ustawa o odznakach i mundurach, heraldyka, weksylologia, Komisja Heraldyczna, wytyczne, projekt herbu, flaga, Aleksander BąkZ informacji MAiC z dnia 16.06.2015 r.: „Co warto wiedzieć o tworzeniu symboli jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Stanowienie symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia własnych herbów, weksyliów (np. flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa), pieczęci, insygniów oraz emblematów, odznak honorowych  i innych symboli (np. oznaka radnego, statuetka). Symbole te stanowione muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję używania danych symboli w przeszłości.”*Komentarz: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji upubliczniło zasady tworzenia symboli jednostek samorządu terytorialnego. Nie wchodząc tym razem jeszcze w szczegóły związane z wytycznymi tworzenia symboli — choć budzą w paru kwestiach zastrzeżenia — pojawia się zasadnicze pytanie, dlaczego herby podmiotów, stanowiących jednostki struktury administracyjnej państwa, definiowane są jako «odznaki», a ich status regulowany jest ustawą o odznakach i mundurach? **


Zrozumiałe jest osadzenie odznak, stanowiących symbole honorowe tudzież organizacyjne i okolicznościowe, nadawane osobom bądź organizacjom, w ustawie o odznakach i mundurach. Zupełnie inny status mają jednak godła — znaki tożsamościowe rozumiane jako insygnia — a w szczególności herby. Są to bowiem symbole innej rangi. W okresie przedwojennym herby miast definiowane były jako «oznaki», a ich ustanawianie regulowane było rozporządzeniem Prezydenta o godłach i barwach państwowych.*** Aktualne przypisanie herbów ustawie o odznakach i mundurach wydaje się być — oczywiście w subiektywnym mniemaniu piszącego — błędem legislacyjnym. Pruszków, herb, łańcuch ceremonialny prezydenta miasta, symbole samorządowe, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zasady, tworzenie symboli samorzadowych, ustawa o odznakach i mundurach, heraldyka, weksylologia, Komisja Heraldyczna, wytyczne, projekt herbu, flaga, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom
Portalsamorządowy.pl zilustrował ministerialną informację zdjęciem łańcucha ceremonialnego prezydenta Pruszkowa. Warto zwrócić uwagę na to, że główny symbol Pruszkowa — herb miasta — w swoim wizerunku nie jest zgodny z zasadami projektowania, zawartymi w wytycznych Komisji Heraldycznej. Godło heraldyczne wpisane jest bowiem w tarczę herbową o typowym dla niemieckiej heraldyki miejskiej kształcie. Wytłumaczeniem, choć nie usprawiedliwieniem, może być to, że herb powstawał w dość szczególnym okresie braku właściwej kontroli nad poprawnością wdrażanych nowych symboli samorządowych, a jego autor, ks. Paweł Dudziński — obecnie przewodniczący Komisji Heraldycznej — stawiał wtedy pierwsze kroki w projektowaniu herbów. Herb Pruszkowa, ks. Paweł DUdziński, projektowanie herbów, błędy, niezgodne z zasadami, heraldyka, weksylologia, Komisja Heraldyczna, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiNie jest natomiast zgodna z prawdą sugestia, którą wyraził Andrzej-Ludwik Włoszczyński, jakoby nad głową orła, umieszczonego w łańcuchu, widniała „korona miejska”.Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom, kto temu orłu wpakował koronę miejską, Pruszków, herb, łańcuch ceremonialny prezydenta miasta, symbole samorządowe, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zasady, tworzenie symboli samorzadowych, ustawa o odznakach i mundurach, heraldyka, weksylologia, Komisja Heraldyczna, wytyczne, projekt herbu, flaga, korona miejska, corona muralisWystarczyłoby wykazanie dobrej woli przez sprawdzenia źródła lub trochę dobrych chęci i powiększenie zdjęcia, aby dostrzec, że nad głową orła widnieje królewska „corona aperta” z fleuronami, a nie „corona muralis”.Pruszków, herb, łańcuch ceremonialny prezydenta miasta, symbole samorządowe, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zasady, tworzenie symboli samorzadowych, ustawa o odznakach i mundurach, heraldyka, weksylologia, Komisja Heraldyczna, wytyczne, projekt herbu, flaga, korona miejska, corona muralis, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom--

Ilustracja: pruszkow.pl

* mac.gov.pl

** Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

*** Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach

**** Andrzej-Ludwik Włoszczyński — Projekt Orli Dom


[P] 20.06.2015
Milion hybrydowych orłów
Nowy wzór dowodu osobistego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Wdrożenie: 1 marca 2015 r.
Nowy dowód osobisty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, Orzeł Biały, błąd w druku, wywijanie orła, Aleksander Bąk
Z informacji MSW z dnia 15.06.205 r.: „Ponad milion dowódów osobistych nowego wzoru. Od 1 marca do 31 maja, czyli w ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowego wzoru dowodu osobistego, Centrum Personalizacji Dokumentów MSW przygotowało ponad 1,1 mln dokumentów. […] Przypomnijmy, że od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego, który nie zawiera już informacji o miejscu zameldowania, kolorze oczu, wzroście, nie ma też skanu podpisu posiadacza dokumentu.” *
Komentarz: Przypomnijmy, że nowy wzór dowodu osobistego zawiera hybrydę orła, w dodatku z błędem technicznym, polegającym na pozostawieniu białej przestrzeni w obrębie dolnej części ogona. Oczywiście można znów powiedzieć, że jest to drobiazg — prawie nie dostrzegalny gołym okiem — a laik nie odróżni zastosowanego wzoru godła państwowego od właściwego.


Rzecz jednak w tym, że informacja o grożącym „niebezpieczeństwie”, dotyczącym użytego w projekcie dokumentu wizerunku herbu oraz jego mankamentów graficznych, przekazana została ministerstwu jeszcze na etapie wdrażania legislacyjnego — na pół roku przed produkcją blankietów (patrz: Aktualności 6.08.2014 r. — „Nowy dowód — „nowsze godło”). W pisemnej odpowiedzi MSW nie dopatrzyło się ani niewłaściwego wzorca herbu, ani też zawartego w nim technicznego błędu, uzasadniając „domniemany” problem niską rozdzielczością publikowanego wzoru blankietu dowodu osobistego.


O dziwo — w kolejnym projekcie rozporządzenia nastąpiła jednak zmiana grafiki herbu (patrz: Aktualności z 16.02.2015 r. — „Dowód osobisty z herbem Rzeczypospolitej”). Jednakże i w tym przypadku popełniony został ten sam błąd techniczny. Jego przyczyną jest nieumiejętna obsługa pliku wektorowego w fazie obróbki graficznej. To oczywiście może się zdarzyć, pytanie tylko — od czego jest kontrola na etapie wdrożeniowym?


Dla jasności wyjaśnienie — zastosowany ostatecznie wizerunek herbu nie jest wzorem godła państwowego z załącznika do ustawy o godle, lecz wynikiem „twórczej” obróbki dwóch przedstawień — swoistą orlą hybrydą (patrz: Aktualności z 1.04.2015 r. — „Orzeł siłą rzeczy „przetworzony”).godło państwowe, wzór orła, herb Polski, Orzeł Biały, hybryda, wywijanie orła, nieustawowe godło, nowy dowód osobisty, błąd w druku, wybrakowany orzeł na dowodzie osobistym, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński
--

Ilustracja — materiały prasowe MSW

* msw.gov.pl


[P] 18.06.2015
Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Oficjalna strona internetowa
Wdrożenie: październik 2008 r.
Godło, flaga Polski, Orzel Biały, herb Polski, ceremoniał, protokół flagowy, precedencja, błędy stosowania flag, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 25 lecie, jubileusz, strona internetowa, wizerunek godłaZ informacji KSAP: „Misją Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.” *
Komentarz: Misja — misją, ale… spytajmy klasykiem: «Gdzie jest orzeł?». 


W mediach od czasu do czasu pojawia się publicznie wyrażana „troska” o polskie symbole narodowe. Szczególnie, gdy kwestia dotyczy ich stosowania przez administrację państwową. Wskazywane są przykłady błędów, niedbalstwa, czy też bałaganu wynikającego z dowolnej interpretacji zapisów prawnych. 


Stan jednak trwa. Nie bez powodu będzie zatem zadanie pytania — skąd bierze się owa ignorancja? 


Brak wizerunku państwowego godła na winiecie strony internetowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, będącej kuźnią kadr administracji państwowej, wskazywać może na jedno ze źródeł. Trudno bowiem wymagać od pełniących funkcje publiczne urzędników właściwego podejścia do symboli narodowych i państwowych, w sytuacji gdy ich Alma Mater sama nie troszczy się o wdrażanie dobrych praktyk. 


Niestety domniemywać można, że jest to efekt braku świadomości, czym praktycznie jest godło państwowe — herb Rzeczypospolitej «Orzeł Biały» — jako jedyny właściwy znak państwa i jego organów.


Dla porządku warto wskazać, że do września 2008 roku na stronie internetowej szkoły widniał wizerunek godła, który po zmianie znaku graficznego uczelni został z jej winiety usunięty.


Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, godło państwowe, wizerunek orła, strony internetowe urzędów państwowych, herb Polski, administracja rządowa, wzór orła,


Na dowód, że nie jest to przypadek, a sam problem jest poważny — niewłaściwy porządek flagowy zastosowany w wystroju siedziby KSAP z okazji uroczystości jubileuszowych XXV lecia uczelni.Godło, flaga Polski, Orzel Biały, herb Polski, ceremoniał, protokół flagowy, precedencja, błędy stosowania flag, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 25 lecie, jubileusz--

* ksap.gov.pl


[P] 15.06.2015
Wespół w zespół — czyli MG i MSZ dla WPHI
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady i Konsulaty RP
Wdrożenie: 1 stycznia 2015 r.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, ambasada Polska, konsulat Polski, logo promocyjne, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, logo Ministerstwa Gospodarki, wywijanie orla, tożsamość wizualna administracji państwowej, identyfikacja wizualna rządu, Aleksander Bąk
Od 1 stycznia 2015 roku Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji dla swojej identyfikacji posługiwać się mają połączeniem logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Znaku Marki Polskiej Gospodarki.
Komentarz: WPHI to zagraniczne placówki Ministerstwa Gospodarki działające w ramach polskich ambasad i konsulatów. Utworzone zostały w celu wsparcia polskich firm na rynkach zagranicznych oraz służenia pomocą firmom zagranicznym, zainteresowanym importem polskich towarów i usług, jak również inwestycjami w Polsce. 


Witryny internetowe wydziałów zawierały (i zawierają do dziś) wizerunek godłopodobny, pozyskany z zasobów internetowych.Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, ambasada Polska, konsulat Polski, logo promocyjne, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, logo Ministerstwa Gospodarki, wywijanie orla, tożsamość wizualna administracji państwowej, identyfikacja wizualna rządu, Aleksander Bąk
W swoich działaniach promocyjnych WPHI używały znaku «Marka Polskiej Gospodarki», wdrożonym przez Ministerstwo Gospodarki w 2011 roku (projekt: Ageron Polska/Ageron International/Bloom Consulting). Znamienne było stosowanie połączenia znaku promocyjnego z logo Ministerstwa Gospodarki, zawierającym wizerunek czarnego orła (patrz: Aktualności 12.06.2013 — „Orzeł ministertwa nadal pracuje na czarno.”).
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, ambasada Polska, konsulat Polski, logo promocyjne, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, logo Ministerstwa Gospodarki, wywijanie orla, tożsamość wizualna administracji państwowej, identyfikacja wizualna rządu, Aleksander BąkWygląda zatem, że z uwagi na „niewypał”, jakim okazała się «Sprężyna», pretendująca do polskiego znaku promocyjnego, podjęto iście salomonową decyzję sygnowania zagranicznych działań promocyjnych dwoma znakami. Mamy zatem orła, biało-czerwoną tasiemkę, czerwony kwadrat, biały napis POLSKA oraz… choinkę. Jakby to powiedzieć — w obszarze tożsamości wizerunkowej robi się dość tłoczno.


Tłoczno? Nie dla WPHI — zawsze można przecież dorzucić jeszcze jedną polską choinkę i resortowego logorła.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, ambasada Polska, konsulat Polski, logo promocyjne, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, logo Ministerstwa Gospodarki, wywijanie orla, tożsamość wizualna administracji państwowej, identyfikacja wizualna rządu, Aleksander BąkAlbo zdublować co się da, tak na wszelki wypadek…Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, ambasada Polska, konsulat Polski, logo promocyjne, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, logo Ministerstwa Gospodarki, wywijanie orla, tożsamość wizualna administracji państwowej, identyfikacja wizualna rządu, Aleksander Bąk
--

polska.trade.gov.pl


[P] 14.06.2015
Czarnego orła cień — czyli nowa strona Ministerstwa Gospodarki
Ministerstwo Gospodarki RP
Oficjalna witryna internetowa
Publikacja: 20 maja 2015 r.

Ministerstwo Gospodarki, strona internetowa, wizerunek, identyfikacja wizualna, godło państwowe, wzór orła, logo ministerstwa, wywijanie orła, bałagan w identyfikacji wizualnej rządu, tożsamość wizualna administracji państwowej, Aleksander Bąk20 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki udostępniło nową wersję swojej oficjalnej strony internetowej mg.gov.pl.
Komentarz: Po wprowadzeniu przez ministerstwo we wrześniu 2014 roku właściwego wizerunku godła państwowego na stronie internetowej resortu (patrz: Aktualności 2.09.2014 r. — „mg.gov.pl z herbem RP”), tym razem dokonano całościowej zmiany jej wizualnej formy. Na winiecie utrzymano ustawowy wzór godła państwowego — «brawo!» — połączonego z częścią logotypu resortu — «nie-brawo!». W stopce adresowej na mapce figuruje oficjalny logotyp ministerstwa ze stylizowanym wizerunkiem orła.


Ciekawostką jest natomiast ponowne zastosowanie wzoru czarnego orła jako jednego z elementów graficznych zamieszczonych w tle strony w sekcji „Popularne tematy”. Wszelkie wątpliwości co do intencji użycia znaku rozwiewa nazwa pliku graficznego: godlo.svg.czarny orzeł, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo Ministerstwa Gospodarki, wywijanie orla, tożsamość wizualna administracji państwowej, identyfikacja wizualna rządu, Aleksander Bąk
Dla przypomnienia — po długotrwałej krytyce Ministerstwo Gospodarki oficjalnie wycofało w lipcu 2014 roku wizerunek czarnego orła ze swojego Systemu Identyfikacji Wizualnej (patrz: Aktualności 15 lipca 2014 r. — „Tanie wybielanie orła metodą spółdzielczą”), wprowadzonego w logotypie resortu w maju 2011 roku (autorstwo: MAMASTUDIO). Modyfikacja polegała na zmianie koloru elementu logotypu (orła) ze „stalowego” na biały w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz wszystkich jej elementów” (realizacja: MIXGRAF).

Pomimo tego czarny orzeł nadal widnieje na elementach wizerunkowych ministerstwa — od ścianki prezentacyjnej widocznej podczas konferencji prasowych, przez wydawnictwa i prezentacje, aż po materiały reklamowe (patrz: Aktualności 28 listopada 2014 r. — „Z czarnym orłem do Prezydenta RP?”)


Wygląda to na literalne użycie definicji bieli w praktyce stosowania wizerunku „Orła Białego”: „Barwa biała — najjaśniejsza z barw. Jest to zrównoważona mieszanina barw prostych, która jest odbierana przez człowieka jako najjaśniejsza w otoczeniu odmiana szarości.”
czarny orzeł, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo Ministerstwa Gospodarki, wywijanie orla, tożsamość wizualna administracji państwowej, identyfikacja wizualna rządu, Aleksander Bąk


--

www.mg.gov.pl


[P] 13.06.2015
Logorzeł na akcie prawnym organu władzy wykonawczej
Wręczenie Uchwały o wyborze na Prezydenta RP
Państwowa Komisja Wyborcza
Wilanów, 29 maja 2015 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, Uchwała, Wybor Prezydenta, Andrzej Duda, akt uchwały, pieczęć panstwowa, godło państwowe, wizerunek orła, logo PKWKomentarz: Czy Państwowa Komisja Wyborcza — najwyższy organ wyborczy w Polsce, organ władzy wykonawczej — nie posiada oficjalnej pieczęci, a akty prawne rangi państwowej sygnować musi godło-nie-podobnym logorłem?--

www.pkw.gov.pl


[P] 30.05.2015
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju — nowa strona internetowa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP
Oficjalna witryna internetowa
Publikacja: 27 maja 2015 r.nowa strona ministerstwa, oficjalna witryna internetowa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, identyfikacja wizualna rządu, administracja panstwowa, tożsamość wizualna, logo ministerstwa, godło, godło panstwowe, herb Polski, Orzeł Biały, symbole narodowe27 maja 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło nową wersję swojej oficjalnej strony internetowej mir.gov.pl.
Komentarz: Po wprowadzeniu przez ministerstwo w sierpniu 2014 roku właściwego wizerunku godła państwowego na stronie internetowej resortu (patrz: Aktualności 14.08.2014 r. — „mir.gov.pl także z herbem RP”), tym razem dokonano całościowej zmiany jej wizualnej formy. 


Na winiecie utrzymano „wikipedyjny” wzór godła państwowego. W stopce adresowej figuruje natomiast linearna wersja orła w oficjalnym logotypie ministerstwa.godło Polski, godło państwowe, herb Polski,Orzeł Biały wizerunek orła, wzór orła, wywijanie orła, orzeł wektorowy, godło wektorowe, orzeł linearny, druciany, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom--

www.mir.gov.pl


[P] 29.05.2015
Andrzej Duda — Prezydent RP
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Państwowa Komisja Wyborcza
Obwieszczenie PKW
Publikacja: 25 maja 2015 r.Andrzej Duda, Prezydent Polski, wybory prezydenckie 2015, symbole narodowe, flaga Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, patriotyzm, jaki znak TwójZ obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r.: „Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i — stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 4 Kodeksu wyborczego — na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany DUDA Andrzej Sebastian.”
Gratulacje!--

Foto: Wieczór wyborczy — oficjalny kanał KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy na youtube


[P] 26.05.2015
67 rocznica rozstrzelania rotmistrza Witolda Pileckiego
Więzienie Mokotowskie
major Stanisław Cypryszewski — wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
porucznik Ryszard Mońko — zastępca naczelnika Więzienia Mokotowskiego
porucznik Dr med. Kazimierz Jezierski — lekarz
ks. Wincenty Martuszewicz — duchowny
starszy sierżant Piotr Śmietański — egzekutor (dowódca jedoosobowego plutonu egzekucyjnego)

Warszawa, 25 maja 1948 r.


rocznica śmierci Witolda Pileckiego, 25 maja 1948, wyrok śmierci, więzienie na Mokotowie, zbrodnia komunistyczna, egzekutor Piotr Śmietański, wiceprokurator Stanisław Cypryszewski, Ryszard Mońko, Bolesław Bierut, Żołnierze Wyklęci, bohater Auschwitz, Armia Krajowa, walka o niepodległość, sowiecka okupacja

Cześć Jego pamięci!--

Foto: Protokół wykonania wyroku śmierci na Witoldzie Pileckim

źródło: tytan-przelomu.blog.onet.pl


[P] 25.05.2015
Cisza wyborcza
Wybory Prezydenta RP

24 maja 2015 r.

Chorągiew Rzeczypospolitej, Proporzec Prezydenta RP, symbole narodowe, herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, prezydent.pl, wywijanie orła, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński
--

Ilustracja: Chorągiew Rzeczypspolitej, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980).


[P] 22.05.2015
Kto godłem wojuje, ten… czekoladą się upapra
„Czas decyzji”
Debata prezydencka
Część 1 — polityka krajowa
Prowadząca: Monika Olejnik
Wybory Prezydenta RP 2015
TVN 24, Scripps Networks Interactive

Emisja: 21 maja 2015 r.
debata prezydencka, TVN, herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, prezydent.pl, wywijanie orła, Orli Dom, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiBronisław Komorowski: Chciałem zadać Panu pytanie, Panie Pośle. Dlaczego, jak było głosowana ustawa w Sejmie — moja proponowana — dotycząca godła narodowego na koszulkach polskiej reprezentacji narodowej w sporcie, Pan się wstrzymał od głosu. Czy Pan się wstydzi polskiego godła?


Andrzej Duda: Mieliśmy inne stanowisko w tej sprawie jako klub parlamentarny. To nie kto inny tylko Pan wychodził na święto narodowe z czekoladowym orłem — może o tym przypomnę? Bo wzbudziło to z jednej strony zażenowanie, a z drugiej strony śmiech. 

 • [Bronisław Komorowski: Ale Panie Pośle godło, godło, godło.]
Andrzej Duda: I powiedzmy sobie otwarcie, można zacytować tutaj wieszcza: Pan jest…, Pan śmieszy, Pan tumani i straszy swoim zachowaniem.
 • [Bronisław Komorowski: Ale w sprawie godła, Panie Red… Panie Pośle.]
Andrzej Duda: Godło polskie wymaga pilnowania, bo to jest godny znak. I powinno się ono znaleźć się na koszulkach polskiej reprezentacji, tak jak ono wygląda zgodnie z ustawami. Natomiast chcę powiedzieć jedno — to Pan, jako Prezydent Rzeczypospolitej powinien tego godła strzec i nie dopuścić nigdy do tego, aby na Święto Narodowe był czekoladowy orzeł. Pan to doskonale zna — kotylionik i balonik — śmiali się ludzie z tego, co Pan robi.” *
Komentarz: Wyciągając na swojego konkurenta symboliczny „miecz wstydu”, Bronisław Komorowski sam sobie zadał ból.  W opinii publicznej Pan Prezydent w ciągu 5 lat swojego urzędowania osobiście popełnił niestety wiele widowiskowych błędów — także w sferze symboli narodowych.


Stanowisko parlamentarnego klubu PIS, dotyczące prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o godle, wskazywało m.in. na potrzebę utrzymania wyższości prawa krajowego nad przepisami międzynarodowymi oraz wykazywało niespójność wprowadzanego w ustawie zapisu o uprawnieniach niektórych instytucji do komercyjnego wykorzystania wizerunku godła państwowego z ustawowym zapisem o jego ochronie przed komercyjnym wykorzystaniem.**


W kwestii „wstydu” można odwrócić pytanie — Panie Prezydencie, czy nie jest wstydzeniem się własnych symboli narodowych umieszczenie ich na najniższym poziomie oficjalnej strony Prezydenta RP  pod wiele mówiącą zakładką… „INNE”?


Przypomnijmy, że odnowiona przez Kancelarię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku strona internetowa prezydent.pl udostępniała polskie symbole narodowe w sekcji „MATERIAŁY DO POBRANIA” bezpośrednio ze strony głównej spod zakładki „NASZ KRAJ”.debata prezydencka, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, TVN, herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, prezydent.pl, wywijanie orła, Kuba Wojewódzki, polska flaga w psiej kupie, wyrok sądu, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński
Wcześniej — także za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego — symbole narodowe dostępne były bezpośrednio spod strony głównej pod zakładką „Informacje o Polsce”.debata prezydencka, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, TVN, herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, prezydent.pl, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, wywijanie orła, Kuba Wojewódzki, polska flaga w psiej kupie, wyrok sądu, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński


Po objęciu prezydentury przez Bronisława Komorowskiego symbole narodowe na stronie prezydent.pl zostały „utajnione”. Aby je odnaleźć należało „intuicyjnie” wybrać na stronie głównej zakładkę „DIALOG”, następnie „MATERIAŁY DO POBRANIA”, gdzie dopiero wybranie ostatniego z kolei odnośnika „INNE” udostępniało odpowiednie pliki (patrz: Aktualności 13.05.2013 r. — i inne…)


Obecnie zakładkę „DIALOG” zastąpiła zakładka „DLA MEDIÓW”. Hymn, barwy narodowe, flagi i godło RP — w odróżnieniu od zdefiniowanych „Zdjęć do pobrania”, „Logotypu prezydent.pl” — nadal mają status „Inne”. I to jest wstyd…debata prezydencka, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, TVN, herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, prezydent.pl, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, wywijanie orła, Kuba Wojewódzki, polska flaga w psiej kupie, wyrok sądu, Orli Dom, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiCo więcej — wielkim wstydem są wieloletnie zaniedbania w zakresie użytkowania polskich symboli przez administrację państwową. Wykazane zostały w znanym powszechnie raporcie NIK z 2005 roku. W kwestii dotyczącej wizerunku godła państwowego oraz potrzeby jego standaryzacji graficznej, Pan Bronisław Komorowski został poinformowany jeszcze jako Marszałek Sejmu w 2009 roku, otrzymując stosowne pracowanie. Także jako głowa państwa otrzymał w 2014 roku publikację opisującą mankamenty formalne, wizualne i użytkowe godła państwowego oraz zawierającą właściwy wzór ustawowy herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały”. 

Nie od rzeczy będzie też wspomnieć o przekazaniu w 2011 roku na ręce pary prezydenckiej właściwego wzoru Kokardy Narodowej, po wprowadzeniu w roku 2010 przez Prezydenta Komorowskiego kotylionu w nieheraldycznym układzie barw.

Co więcej — Prezydent nie tylko w żaden sposób nie reagował na wieloletnie stosowanie wizerunku czarnego orła przez Ministerstwo Gospodarki (patrz: Aktualności 28.11.2014 — Z czarnym orłem do Prezydenta RP?), ale także sam w czasie wspólnej z Wicepremierem Januszem Piechocińskim zagranicznej podroży do Korei Południowej, nosił godłopodobną odznakę w zdecydowanie nieustawowym wydaniu (patrz: Aktualności 23.10.2013 — Nowe godlo państwowe?).


godło Polski, czarny orzeł, logo ministerstwa Gospodarki, wicepremier Piechociński, Prezydent Polski, Bronisław Komorowski, symbole narodowe, herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, prezydent.pl, wywijanie orła, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński

polskie godło, Bronisław Komorowski, Prezydent Polski, nieustawowy wzór godła, wstyd, nieustawowy wizerunek, symbole narodowe, herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, prezydent.pl, wywijanie orła, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński


Za popełniane na szczeblu organów władzy błędy należy bić się we własne piersi. Szczególnie, gdy sprawuje się urząd najwyższego strażnika polskich symboli narodowych.


A na koniec warto przypomnieć, że prawdziwym bezwstydem było znieważenie polskiej flagi poprzez publiczne wsadzania jej w imitację psiej kupy w znanym Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu programie telewizji TVN „Kuba Wojewódzki”, która decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podtrzymaną przez Sąd Apelacyjny oraz Sąd Najwyższy, ukarana została grzywną w wysokości 471.000 złotych, za propagowanie działań sprzecznych z prawem i moralnością.--

Ilustracja: zrzut ekranowy — „Czas decyzji — debata prezydencka” © TVN24

* Treść pytania i odpowiedzi na podstawie zapisu debaty © TVN24

** Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu — sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie (druki nr 80 i 191). Posiedzenie Sejmu nr 9 w dniu 28-02-2012.

Foto: Wojciech Grzędziński / prezydent.pl © 2014

Foto: Paweł Supernak © 2013


[P] 22.05.2015
Debata prezydencka pod krzywym orłem
„Czas decyzji”
Debata prezydencka na żywo

Wybory Prezydenta RP 2015
TVN 24, Scripps Networks Interactive

Emisja: 21 maja 2015 r.
Debata prezydencka, debata wyborcza, Komorowski, Duda, wybory Prezydenta RP 2015, TVN24, godło Polski, orzeł, krzywy orzeł, wywijanie orła

Komentarz: Można zrozumieć przedwyborczą gorączkę w prywatnej stacji telewizyjnej, ale dlaczego przy tym wywijać orłem?--

www.tvn24.pl


[P] 21.05.2015
mpips.gov.pl z herbem Rzeczypospolitej — dogrywka
Godło państwowe — herb RP
Oficjalna witryna internetowa
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP

Wdrożenie: 19 maja 2015 r.
herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, wywijanie orła
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej umieściło wizerunek godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały” na witrynie swojej oficjalnej strony internetowej.
Komentarz: Po umieszczeniu na stronie ministerstwa zdublowanych symboli — orła i godła państwowego — (patrz: Aktualności z 14 maja 2015 r.) resort dokonał ostatecznego wyboru, pozostawiając na winiecie wizerunek herbu RP (winieta ministerstwa przed i po zmianie):herb Polski, godło państwowe, polskie godło, symbole narodowe, identyfikacja wizualna administracji rządowej, wizerunek państwa, strona internetowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wywijanie orła, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński
Obecnie 14 na 17 ministerstw stosuje wizerunek godła państwowego w postaci herbu RP. Na liście „nieherbownych” ministerstw pozostały już tylko:

 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Pytanie, kiedy zdobędą się na odważną decyzję noszenia orła na tarczy?


Pozdrowienia…--

mpips.gov.pl


[P] 21.05.2015
Orzeł na przynętę?
prezydent.pl
Oficjalna strona internetowa Prezydenta RP

Materiały do pobrania / Inne
Godło Rzeczypospolitej Polskiej w frmacie PNG

Wdrożenie: 15 maja 2015 r.

Godło do pobrania, godło państwowe, herb Polski, prezydent.pl, Bronisław Komorowski, kampania wyborcza, przekierowanie, link spod orła, wywijanie orła, identyfikacja wizualna rządu, symbole narodowe, administracja, bałagan, zamieszanieKomentarz: 15 maja 2015 r. pod udostępniany na stronie prezydent.pl plik „Godło Rzeczypospolitej Polskiej w formacie PNG” ponownie została podlinkowana oficjalna strona prezydenta RP w wersji „mobilnej” — m.prezydent.pl. Po wybraniu przedmiotowego pliku pojawia się ścieżka dostępu:


http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/59/1/1/godlo_polski.svg.png (stan na dzień 15.05.2015 r.)


Poprzednie linkowanie trwało od 8 do 12 maja 2015 r. Wygląda zatem na to, że do działań wspierających kampanię wyborczą urzędującego prezydenta zaprzęgnięto także „Orła Białego”.


Czy odniesie to zamierzony skutek? Wątpliwe, gdyż nic tak nie irytuje internautów jak udostępnianie im treści innej, niż przez nich wyszukiwana.
Aktualizacja

16.05.2015 r. linkowanie z pliku «godlo_polski.svg.png» do strony m.prezydent.pl zostało wyłączone. 


17.05.2015 r. ponownie podłączono linkowanie z pliku «godlo_polski.svg.png» do strony m.prezydent.pl. 


18.05.2015 r. w godzinach wieczornych linkowanie z pliku «godlo_polski.svg.png» do strony m.prezydent.pl zostało wyłączone. 


20.05.2015 r. ponownie podłączono linkowanie z pliku «godlo_polski.svg.png» do strony m.prezydent.pl. 


21.05.2015 r. w godzinach popołudniowych linkowanie z pliku «godlo_polski.svg.png» do strony m.prezydent.pl zostało wyłączone. 


Pozdrowienia dla pracowników KPRP.--

* www.prezydent.pl


[P] 15.05.2015
mpips.gov.pl z… orłem i herbem Rzeczypospolitej
Godło państwowe — herb RP
Oficjalna witryna internetowa
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP

Wdrożenie: 4 maja 2015 r.
Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, logo ministerstwa, strony internetowe ministerstw, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wywijanie orła, Aleksander Bąk, Orli dom, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiMinisterstwo Pracy i Polityki Socjalnej umieściło pełny wizerunek głównego godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały” na witrynie swojej oficjalnej strony internetowej.
Komentarz: Od poprzedniej informacji o przywróceniu herbu RP na stronie Premiera RP minął niecały miesiąc, a oto kolejny resort dołączył do listy „herbownych” (winieta ministerstwa przed i po zmianie):


Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, logo ministerstwa, strony internetowe ministerstw, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wywijanie orła, Aleksander Bąk, Orli dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, ebookMożna by przyklasnąć właściwej decyzji, gdyby nie fakt, że ministerstwo najwyraźniej nie może zdecydować się, co ostatecznie wybrać — „drucianą” stylizację orła, czy też „ustawopodobny” herb. Na wszelki wypadek pozostawiono oba wizerunki. Żeby nie było, że to wypadek przy pracy na winiecie głównej strony internetowej ministerstwa — także na stronie BIP dokonano stosownej operacji.

Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, logo ministerstwa, strony internetowe ministerstw, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, BIP, wywijanie orła, Aleksander Bąk, Orli dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, ebook


Obecnie 14 na 17 ministerstw stosuje wizerunek godła państwowego w postaci herbu RP. Po zmianach dokonanych na przeciągu ostatniego roku na winietach stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów, także na witrynie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono właściwy wzór symbolu państwowego. Jest to co prawda tzw. wzór „wikipedyjny”, ale cóż — nie wymagajmy od urzędu wszystkiego od razu.


A zatem — z listy „nieherbownych” ministerstw odhaczamy kolejny resort i czekamy na następnych odważnych do noszenia orła na tarczy:

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia


Tym razem pozdrowienia dla urzędników Ministerstwa Pracy i Poliyki Społecznej.--

mpips.gov.pl


[P] 14.05.2015
Obywatela należy słuchać przed — a nie PO…
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski
Oświadczenie11 maja 2015 r.

Prezydenr Bronisław Komorowski, wybory, oświadczenie, 11 maja 2015 r., Referendum, Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, finansowanie partii politycznych, wątpliwości podatkowe, korzyść podatnika, Komorowski, ściema, KukizZ treści wystąpienia Bronisława Komorowskiego z dn. 11.05.2015 r.: „Trzeba spojrzeć rzeczywistości prosto w oczy. Trzeba wyciągnąć wnioski z wyniku wczorajszego głosowania. I w moim przekonaniu — powtórzę to raz jeszcze, tak jak mówiłem to wczoraj — należy słuchać wyborców.

Oceniam, że wyniki wyborów wczorajszych, to m.in. ważny sygnał, szczególnie jeśli chodzi o bardzo dobry wynik ponad 20 % poparcia Pana Pawła Kukiza, to ważny sygnał o oczekiwaniu liczącej się części opinii publicznej, na zmiany dotyczące przede wszystkim relacji między obywatelem a państwem oraz wzmocnienia mechanizmów, które pozwalają obywatelom bezpośrednio wpływać na bieg spraw w Polsce. […]” *
Komentarz: Bez wątpienia problem urzędowych uchybień w użytkowaniu godła państwowego jest drobiazgiem wobec — cytując Pawła Kukiza — „olewania” przez najwyższe władze innych, niezwykle ważkich kwestii ogólnospołecznych. Czymże jest bowiem ignorowanie 1 głosu w kwestii stosowania właściwego wizerunku polskiego herbu, wobec „zmielenia” 750.000 głosów, wniesionych przez obywateli za referendum w sprawie JOW, 1.000.000 głosów w sprawie 6 latków w szkołach, 1.400.000 głosów w sprawie wieku emerytalnego — o 2.500.000 podpisach w sprawie lasów państwowych nie wspominając.


Jednak w przekonaniu, że i jedna kropla drąży skałę, warto ponowić publicznie wielokrotnie przedstawianą sugestię o obligatoryjności uporządkowania sfery wizerunku symboli państwowych. Skoro Prezydent RP osobiście wywołał temat udrożnienia relacji między obywatelem a państwem, zatem do urzędującej od 5 lat Głowy państwa skierowane zostaje bezpośrednio następujące słowo:


Panie Prezydencie — od 11 listopada 2014 roku ma Pan w ręku publikację „Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej — Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego”. Zamieszczono tam nie tylko informacje o błędach w użytkowaniu głównego symbolu, ale także właściwe wizerunki herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego więc:

 • strona prezydent.pl rozpowszechnia nieustawowy wzór herbu RP?
 • udostępnione na stronie prezydent.pl 2 wersje herbu RP różnią się kształtem tarczy herbowej?
 • orzeł w herbie zamieszczonym na froncie mównicy prezydenckiej ma „nieustawowy” ogon?


Powyższe pytania są retoryczne — odpowiedź nie jest oczekiwana.


Na koniec ciekawostka:

 • od 8 do 12 maja 2015 r. pod udostępnianym na stronie prezydent.pl plikiem „Godło Rzeczypospolitej Polskiej w formacie PNG” były podlinkowane informacje o działaniach prezydenta.

godło Polski, do pobrania, herb Rzeczypospolitej Polskiej, Orzeł Biały, wzór orła, wizerunek godła, strona internetowa, prezydent.pl, Bronisław Komorowski, symbole narodowe, nieustawowe godło


--

prezydent.pl


[P] 12.05.2015
Zespół wespół, czyli — „Godłopodobny” i „Logorzeł”
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Państwowa Komisja Wyborcza
Oficjalne komunikaty dotyczące frekwencji
Publikacja: 10 maja 2015 r.
Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, symbole państwowe, identyfikacja wizualna, administracja rządowa, urzędy centralne, wizerunek, orzeł godłopodobny, logorzeł, wywijanie orła, karykatura, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli dom
Państwowa Komisja Wyborcza, wybory prezydenckie, komunikat, 10 maja 2015, Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, symbole państwowe, identyfikacja wizualna, administracja rządowa, urzędy centralne, wizerunek, orzeł godłopodobny, logorzeł, wywijanie orła, karykatura, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli domKomentarz: Na stronie internetowej prezydent2015.pkw.gov.pl, utworzonej specjalnie dla potrzeb wyborów prezydenckich w 2015 roku, Państwowa Komisja Wyborcza publikuje swoje oficjalne komunikaty. W ich nagłówku zamieszcza dwa symbole — godłopodobnego orła oraz „logorła”. Wygląda na to, że PKW nie może zdecydować się, co jest jej oficjalnym, urzędowym znakiem. Żadnego z zastosowanych nie znajdziemy jednak w katalogu ustawowych symboli przynależnych organom administracji państwowej.


Przypomnijmy, że „logorzeł”, jako znak własny PKW, pojawił się 23 marca (patrz: Aktualności z 16 kwietnia 2015 r. — Państwowa Komisja Wyborcza z «logorłem»”). Natomiast na winiecie oficjalnej strony internetowej PKW, jako znak wizerunkowy od lat widnieje honorowy medal „Iudices Electionis Custodes”.


Pozostaje powtórzyć retoryczne pytanie, zadane w ubiegłym roku (patrz: Aktualności z 16 listopada 2014 r — „Wisi na ścianie orzel z dzwonkiem na głowie”), dlaczego najwyższy organ wyborczy w Polsce — organ władzy wykonawczej — nie sygnuje się na swojej oficjalnej stronie internetowej herbem RP ustalonym dla godła państwowego, a oficjalne informacje prasowe oznacza wizerunkiem orła niewiadomego pochodzenia?--

prezydent2015.pkw.gov.pl


[P] 10.05.2015
Dlaczego biało-czerwona?
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ustanowienie: 20 lutego 2004 r.
Święto Flagi, Dzień Flagi, Biało-Czerwona, Symbole narodowe, godło Polski, Orzeł Biały, herb Polski, Polskie Radio Dwójka, Hanna Giza, Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, Aleksander Bąk
Flaga jest znakiem tożsamościowym przynależnym zarówno państwu, jak i narodowi. W hierarchii symboli stoi w następnej kolejności po herbie i chorągwi. Flaga jest bowiem wobec nich wtórna. Jej wzór — tak układ, jak i kolorystyka — jest wywodzony z wizerunku herbowego.

Na postać polskiej flagi składają się dwa pasy — biały i czerwony. Dlaczego? Ponieważ są pochodną barw współczesnego herbu Rzeczypospolitej Polskiej: białej barwy godła — orła — oraz czerwonej pola tarczy. Kolejność układu barw na fladze wyznaczana jest rangą heraldyczną elementów herbowych. Najważniejszym jest godło, następnym pozostałe symbole (oręż godła, mobilia), a w końcu pole tarczy. Dlatego na pasie górnym flagi — według zasad weksylologii pierwszym — umieszczana jest biała barwa orła, a czerwona barwa pola tarczy tworzy pas podporządkowany — dolny.

Flaga zbudowana jest zazwyczaj z samych barw w określonym zestawieniu. Jednakże z uwagi na możliwość powielania się kolorystyki oraz powtarzalności pewnych układów, na wielu flagach kładzie się na barwy dodatkowy element wyróżniający — bądź to samo godło, bądź to cały herb. 

Tak jest też w przypadku drugiej ustawowej flagi państwowej — tzw. „flagi państwowej z godłem” — przeznaczonej m.in. dla polskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą, a także stosowanej jako morska bandera handlowa. Dla odróżnienia biało-czerwonej flagi Polski od barw kodu sygnałowego „H” — biało-czerwone barwy ułożone w słup (pionowo) — sygnalizującego pilota na pokładzie statku, na jej górnym, białym pasie 
umieszczono herb RP
.


Polską chorągiew, w odróżnieniu od flagi, stanowił czerwony płat — zamiennik pola tarczy herbowej — na którym kładziony był wizerunek orła. Wizerunek orła widoczny był na obu stronach płata — na lewym lustrzanie.

W przypadku sztandaru wzory obu jego płatów mogą być odmienne. Na prawym umieszczany jest zazwyczaj wizerunek orła, na lewym natomiast symbol jego właściciela oraz dewiza. W przypadku umieszczenia wizerunku orła na lewym płacie sztandaru, jego głowa winna być skierowana ku drzewcu.


Źródeł znaków tożsamościowych Polski należy szukać w czasach tworzenia się polskiej państwowości. Domniemywać można, że musiały istnieć już za czasów poprzedników Mieszka I. Symboliczne przedstawienia orła pojawiają się na słowiańskich kaptorgach, czyli ozdobach zawierających osobiste amulety. 

Pierwszy polski „oficjalny” wizerunek królewskiego ptaka przedstawia denar Bolesława Chrobrego (1000 r.). Pomimo zgłaszanych wątpliwości, sugerujących na monecie przedstawienie pawia, koguta lub nawet gołębia, można przyjąć, że jest to jednak symboliczny wizerunek orła. Podobne przestawienie kroczącego i ukoronowanego ptaka z… uniesionym ogonem widnieje także na współczesnym mu czeskim denarze Bolesława II (995 r.).


Orzeł, denar, moneta, Bolesław Chrobry, Bolesław II Pobożny, Czechy, wizerunek orła, symbole


Wizerunek orła, jako symbol tożsamościowy polskiego państwa, istniał zatem od zarania polskich dziejów. Jako znak Polaków przetrwał czasy pierwszego załamania państwowości oraz utraty insygniów władzy królewskiej. Potwierdza to legenda otokowa, umieszczona na ozdobionej heraldycznym orłem królewskim pieczęci majestatowej Przemysła II
podejmującego próbę zjednoczenia państwa: „+ Sam Wszechmocny Przywrócił Zwycięskie Znaki Polaków” (1295 r.). Przez kolejne wieki biały orzeł będzie trwał już nierozłącznie z czerwoną barwą na polskich symbolach.


Współczesna historia ustalenia oficjalnych polskich barw sięga roku 1831, gdy uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego ustanowiono wzór biało-czerwonej Kokardy Narodowej. Stanowiły ją kolory herbu Rzeczypospolitej Obojga narodów — Królestwa Polskiego (Orzeł Biały) oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń).

Historia oficjalnego wzoru samej flagi jest mniej odległa — zatwierdzona została po odzyskaniu przez Polskię niepodległości, ustawą o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1919 roku.


--

Foto: Orzeł Biały — Aleksander Bąk © 2012

Denar Bolesława Chrobrego © WCN

Denar Bolesława II (Czechy) © numismatas.com


[P] 02.05.2015
O symbolach przez radio
„Nasze biało-czerwone. Barwy, godło, hymn.”
Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego
Polskie Radio „Dwójka”
Redakcja: Hanna Maria Giza
Produkcja: Hanna Szczęśniak
Goście: Janusz Pych, Leszek Bielski, Aleksander Bąk
Emisja: 2 maja 2015 r.Nasze biało-czerwone, Barwy, godło, hymn, Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, Polskie Radio Dwójka, Redakcja: Hanna Maria Giza, Produkcja: Hanna Szczęśniak, Aleksander Bąk, Leszek Bielski, Jarosław Pych, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli dom


--
Errata: Przywołując na antenie wojenną eskapadę Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w męskim przebraniu, jako legionista Zygmunta Tarło, mylnie wysłałem ją przeciw bolszewikom, zamiast na rosyjski front I wojny światowej.

polskieradio.pl


[P] 02.05.2015

Jak zrobić Kokardę Narodową?
„Kokarda Narodowa w 3 krokach”
Aleksander Bąk
Opracowanie: listopad 2011 r.Kokarda Narodowa, jak zrobić kokardę narodową, barwy narodowe, Biało-Czerwona, symbole narodowe, flaga, polska kokarda, projekt Aleksander BąkDo wykonania Kokardy Narodowej potrzebne są:
 • biało-czerwona wstążka szerokości 3 cm i długości 25 cm (taśma rypsowa dostępna w sklepach pasmanteryjnych);
 • igła i biała nitka;
 • agrafka.

Jak zrobić Kokardę Narodową, kokarda biało-czerwona, polska kokarda, symbole narodowe, kokarda na 3 maja, kokarda na Święto Niepodległości, wór kokardy narodowej, kokarda narodowa w 3 krokach, projekt Aleksander Bąk © 2011
1. Wzdłuż białej krawędzi wstążki przewlekamy nitkę luźną fastrygą co 5 mm.

2. Ściągamy nitkę i marszczymy wstążkę, aż ułoży się w krąg.

3. Końce wstążki zszywamy krawędziami ułożonymi w jedną stronę.
Formujemy ostateczny kształt kokardy i od spodu przypinamy agrafkę. Kokarda jest gotowa.


Przypnij Kokardę Narodową na piersi nad sercem i noś dumnie!Uwaga na „niekokardę”Warto korzystać z właściwych wzorów, aby nie pomylić Kokardy Narodowej z okazjonalnym kotylionem.*
kotylion, prezydent Komorowski, instrukcja, jak przygotować kokardę narodową, multimedialna instrukcja, nie-kokarda,Wzór przedstawiony na stronie prezydent.pl, pod nazwą „kokarda narodowa”, jest typowym przykładem kotylionu. Dziwi zachęcanie obywateli do noszenia kotylionu, podczas gdy sam Prezydent przy okazju świąt narodowych wpina w klapę garnituru właściwy wzór Kokardy Narodowej, przekazany mu w 2011 roku.


--

Foto: Kokarda Narodowa — Aleksander Bąk © jakiznaktwoj.pl / Kokarda Narodowa

* prezydent.pl — Multimedialna instrukcja jak przygotować kokardę narodową © 2013


[P] 27.04.2015
Godło w barwach policyjnych
Godło państwowe
Tablica urzędowa
Komenda powiatowa Policji w Kutnie
Stan: wrzesień 2013 r.Komenda powiatowa Policji w Kutnie, godło państwowe, herb Polski, tablica urzędowa, niebieskie godło, identyfikacja wizualna Policji, rozporządzenie ministra, ustawa o godle, wywijanie orła, Aleksander BąkKomenda powiatowa Policji w Kutnie, godło państwowe, herb Polski, tablica urzędowa, niebieskie godło, identyfikacja wizualna Policji, rozporządzenie ministra, ustawa o godle, wywijanie orła, Aleksander BąkKomenda powiatowa Policji w Kutnie, godło państwowe, herb Polski, tablica urzędowa, niebieskie godło, identyfikacja wizualna Policji, rozporządzenie ministra, ustawa o godle, wywijanie orła, Aleksander Bąk

Komentarz: Z ustawy o godle: 
Art. 2. 
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
2. Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 1.
Art. 2a. Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: […]
10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju, […]
Art. 3. 
1a. Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem nazwy tego podmiotu.*


--

www.kutno.policja.gov.pl

Foto: © Google Street View, 2013

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000)


[P] 23.04.2015
Orzeł prezydencki do ssania…
Prezenty, pamiątki, gadżety
Motyw: „Proporzec Prezydenta”
Projekt: Flag Museum
Produkcja: Zazzle, San Hose, CA, USA
Sprzedaż: zazzle.co.uk
Stan: 22 kwietnia 2015 r.symbole narodowe, godło państwowe, herb Polski, proporzec prezydenta, Orzeł Biały, gadżety, pamiątki patriotyczne, wizerunek orła, handel, Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Z rozporządzenia MON: „Rozdział 6. Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 24. Proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej używa się w czasie uroczystości świąt narodowych, państwowych i wojskowych, z jego udziałem.
§ 25. Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na okręcie wojennym lub innej jednostce pływającej Marynarki Wojennej, na którym przebywa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. […]” *


Proporzec Prezydenta, rozporządzenie MON, Orzeł Biały, symbole narodowe, ustawa o godle, ochrona prawna, handel, pamiątki patriotyczne, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, orli dom, projekt herbu
Komentarz: Tak zwane „pamiątki patriotyczne”, tudzież gadżety z symbolami narodowymi, to problem dość złożony. Kwestia trudna nie tylko pod względem estetycznym, ale i prawnym. Z jednej bowiem strony symbole przynależą Narodowi, a z drugiej są także znakami reprezentującymi państwo oraz identyfikującymi organy władzy państwowej. Godło państwowe — herb jest znakiem chronionym prawnie nie tylko ze względu na swój wyjątkowy status, ale także z uwagi na funkcję znaku identyfikującego jednostkę urzędową oraz poświadczającego czynności administracyjne.

Trudno jest, co prawda, regulować każdą dziedzinę życia szczegółowymi paragrafami. Należałoby liczyć na zwykły ludzki rozsądek i obywatelską znajomość prawa, o zwykłej przyzwoitości nie wspominając. Niestety, przykłady wskazują, że niektórym przymioty te są obce. Dla przykładu — mimo, iż Niemcy słyną z porządku i przestrzegania prawa — niemieckie ustawodawstwo nie tylko zastrzegło używanie symboli państwowych podmiotom uprawnionym, ale także chroni je przed znakami „łudząco podobnymi” do urzędowych (patrz: Aktualności lipiec 2013 — „Orzeł federalny chroniony z urzędu”).**

W przypadku Proporca Prezydenta RP, poza samym faktem jego eksluzywności — w rozumieniu formalnym, jako symbolu przynależnego tylko i wyłącznie głowie państwa — jest też zwykła świadomość nieadekwatności pewnych zastosowań znaków takiej rangi. Nawet jeśli ktoś chciałby przymknąć oko na smoczka z orłem to już na śliniaku symbol ten znajdować się nie powinien. A w kolejce do codziennego użytkowania stoją jeszcze — żeby wymienić tylko „bestsellery” — deskorolka, poduszka, żetony do pokera, karty do gry, psia koszulka, papier pakowy, piersiówka, fartuch…


gadżety, pamiątki patriotyczne, symbole narodowe, pamiątki z Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, obrót handlowy, orzeł, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, szlafrok, piłka do golfa, koszulka z orłem, piersiówka, śliniak, smoczek, psia koszulka


Zakres zastosowań jest nieograniczony, a że liczy się kasa i tylko kasa to rozmienianie orła na drobne trwa w najlepsze. Czy ograniczeniem zapędów przetwórców orła może być ustawowy zapis o dopuszczalności jego stosowania „w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej”? Życie pokazuje, że nie — „orłotfurcy” prześcigają się bowiem w upodobnianiu swoich przetworów do ustawowego oryginału. Jak się okazuje, nie dotyczy to niestety tylko przypadkowych amatorów oprogramowania graficznego, lecz także zawodowców z branży grafiki użytkowej. Ale o tym — i podobnym fartuchu — przy następnej okazji…


--

Ilustracje gadżetów: zazzle.co.uk

* Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

** Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 1974


[P] 22.04.2015
990 rocznica koronacji Bolesława Chrobrego
Koronacja królewska
Bolesław Chrobry
arcybiskup gnienieński Hipolit
Gniezno, Katedra metropolitalna
18 kwietnia 1025 r.


Bolesław Chrobry, koronacja, 18 kwietnia 1025, Gniezno, katedra metropolitalna, arcybiskup Hipolit, medal jubileuszowy, 1924, 900 lat koronacji Chrobrego
Komentarz: Prawie 1000 lat temu na skroniach Bolesława Chrobego spoczęła królewska korona. Tym samym polski władca otrzymał należną mu od lat godność, a „regnum sclavorum gothorum sive polonorum” dołączyło do grona królestw średniowiecznej Europy.

Kwestia dokładnej daty pierwszej polskiej koronacji królewskiej nie jest ostatecznie przesądzona. Przyjęta aktualnie data 18 kwietnia 1025 roku może oznaczać zarówno pierwszą oficjalną koronację, jak i tzw. koronację odnowioną. Jak wiadomo starania Bolesława Chrobrego o przyznanie korony królewskiej rozpoczęły się znacznie wcześniej. Domniemywać można, że już nawet w roku 996, gdy po objęciu tronu cesarskiego przez Ottona III zmienił się na korzyść klimat polityczny. Świecki akt przyznania królewskiej godności w 1000 roku, dokonany w Gnieźnie przez symboliczne przekazanie cesarskich insygniów, dopełniony został 25 lat później kościelnym pomazaniem.

Równie intrygującym, co sama data koronacji, jest fakt braku informacji, jaką koroną została ona dokonana. Pierwotnie przeznaczona dla Chrobrego korona przekazana została w 1000 roku władcy Węgier Stefanowi I. Nie bez podstaw będzie zatem uznać, że na głowie Chrobrego spoczął ponownie cesarski diadem. Jaki był jego wygląd możemy się tylko domyślać. O tym, że mogła to być korona przynależna królom niemieckim świadczyć może kronikarski zapis Wippona, prezbitera kapeli dworskiej Konrada II:
 • W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej, Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć.*
Echem tego faktu może być zamieszczony na jubileuszowym medalu z 1924 roku wizerunek korony wieńczącej Bolesława Chrobrego, wzorowany na cesarskiej Reichskrone.


--

Ilustracja: Medal jubileuszowy 900 lat koronacji Chrobrego © WCN

Projekt: Jan Wysocki, Mennica Państwowa, 1924

Wipo, Gesta Chuonradi II imperatoris, 1047


[P] 19.04.2015
Kto Ty jesteś? — Orzeł mały…
Gniazdo bielika
Durbe, Łotwa
16 kwietnia 2015 r.
Orzeł, pisklę, gniazdo bielika, jajo, lęg, wykluwanie, Łotwa, Durbe, ukryta kamera,

--
screenshot z ukrytej kamery
dabasdati.lv
Latvijas Dabas fonds, Łotwa[P] 16.03.2015
Państwowa Komisja Wyborcza z „logorłem”
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Państwowa Komisja Wyborcza

Oficjalna witryna internetowa
Realizacja: BPROG, Ząbki
Wdrożenie: 23 marca 2015 r.

logo, Państwowa Komisja Wyborcza, logotyp, Wybory Prezydenta 2015, logorzeł, symbole narodowe, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, identyfikacja wizualna urzędów państwowych, wizerunek administracji rządowej, wywijanie orła
Wybory Prezydenta, Państwowa Komisja Wyborcza, strona internetowa, logo PKW, logorzeł, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, symbole narodowe, identyfikacja wizualna, administracja rządowa, wizerunek urzędów państwowych


Komentarz: Na stronie internetowej, utworzonej specjalnie dla potrzeb wyborów prezydenckich w 2015 roku, Państwowa Komisja Wyborcza sygnuje się nowym logtypem. Na winiecie oficjalnej strony internetowej PKW, jako znak wizerunkowy widnieje nadal honorowy medal „Iudices Electionis Custodes”.


Pozostaje powtórzyć retoryczne pytanie, zadane w ubiegłym roku (patrz: Aktualności z 16 listopada 2014 r — „Wisi na ścianie orzel z dzwonkiem na głowie”), dlaczego najwyższy organ wyborczy w Polsce — organ władzy wykonawczej — nie sygnuje się na swojej oficjalnej stronie internetowej herbem RP ustalonym dla godła państwowego, a oficjalne informacje prasowe oznacza wizerunkiem orła niewiadomego pochodzenia?--

pkw.gov.pl


[P] 16.04.2015
premier.gov.pl z herbem Rzeczypospolitej Polskiej
Godło państwowe — herb RP
Oficjalna witryna internetowa
Prezes Rady Ministrów RP
Wdrożenie: 13 kwietnia 2015 r.


Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, symbole państwowe, strony internetowe, ministerstwo, kancelaria premiera, kancelaria prezydenta. wywijanie orła, identyfikacja wizualna rządu, projekt, system tożsamości administracji państwowej, Aleksander Bąk
Kancelaria Premiera umieściła pełny wizerunek godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały” na witrynie swojej oficjalnej strony internetowej premier.gov.pl.
Komentarz: Po prawie 3 miesiącach od ostatniej wymiany wizerunku orła na herb na stronach rządowych, przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (patrz: Aktualności 20 stycznia 2015 r.), tym razem do listy „herbownych” dołączyła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (winieta premier.gov.pl przed i po zmianie):Godło, herb Polski, godło państwowe, wizerunek orła, symbole narodowe, wzór godła, identyfikacja wizualna rządu, administracja panstwowa, urzędy centralne, kancelaria premiera, Prezes Rady Ministrów, orzeł
Obecnie 12 na 18 urzędów centralnych stosuje na swoich stronach internetowych wizerunek godła państwowego w postaci herbu RP. Po zmianach dokonanych na przeciągu ostatnich 3 miesięcy na winietach stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia, a wcześniej Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów, także na witrynie Kancelarii Premiera zamieszczono właściwy wzór symbolu państwowego. Nie jest to co prawda wzór z załącznika do ustawy o godle, ale tzw. wzór „wikipedyjny”, pobrany zresztą z zasobów strony prezydent.pl, ale cóż — to pewnie w ramach tych 50% realizacji obietnic. Tak dla przypomnienia dodajmy, że na oznaczonych statusem „oficjalny profil” stronach KPRM na facebook.com i twitter.com, nadal zamieszczone jest „kancelaryjne logo”.


A zatem z listy „nieherbownych” odhaczamy Premier Rządu i czekamy na następnych odważnych do noszenia orła na tarczy:

 • Prezes Rady Ministrów
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia


Tym razem pozdrowienia dla urzędników Kancelarii Premiera.


--

premier.gov.pl


[P] 13.04.2015
Smoleńsk 2010
Smoleńsk, Rosja
10 kwietnia 2010 r.Katastrofa w Smoleńsku, Smolensk Crash, Катастрофа в Смоленске, Flugzeugabsturz bei Smolensk, Smoleńsk 2010, Смоленск 2010, Lech Kaczynski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamach

--

Alerion


[P] 10.04.2015
75 rocznica rosyjskiej zbrodni w Katyniu
Katyń, Rosja
3 kwietnia 1940 r.


Katyń, 1940, zbrodnia katyńska, rozstrzelanie polskich oficerów, NKWD, Rosja, zbrodnia komunistyczna, Катынский расстрел, НКВД СССР, Катынь, Смоленская область
Spójna tożsamość wizualna rządu RP
Winiety oficjalnych stron internetowych
Ministerstwa RP
Projekt: Aleksander Bąk, 2014
Wdrożenie: 1 czerwca 2015 r.Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, identyfikacja wizualna rządy, oficjalne strony internetowe, nowa winieta, tożsamość wizualna, projekt Aleksander Bąk
Z informacji na stronie www.aleksanderbak.pl: „Od 1 czerwca oficjalne strony internetowe kancelarii premiera oraz ministerstw uzyskają wspólne winiety z ustawowym wizerunkiem godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej.” *


Spójna identyfikacja wizualna administracji rządowej, strona internetowa ministerstwa, nowa winieta, godło państwowe, herb Polski, tożsamość wizualna, wizerunek, projekt Aleksander Bąk


--
www.aleksanderbak.pl

[P] 01.04.2015
Orzeł siłą rzeczy „przetworzony”
Nowy dowód osobisty
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP
Wdrożenie: 1 marca 2015 r.
Godło, herb, orzeł, nowy dowód osobisty, wzór dowodu, wizerunek orła, godło państwowe, symbole narodowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
Nowy dowód osobisty, wzór dowodu, godło, herb Polski, orzeł, wizerunek orła, godło państwowe, symbole narodowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
Z pisma MSW z dn. 9 września 2014 r.: „[…] Odnosząc się ogólnie do przekazanych zapytań należy zauważyć, że wzór godła zamieszczony w załączniku do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych nie posiada kanonicznej formy cyfrowej, nie zostały sformułowane także oficjalne, precyzyjne wytyczne stosowania godła (w rodzaju księgi znaku) uwzględniające możliwe rozmiary, wektory, zdefiniowane składowe kolorów oraz dopuszczalne formy zastosowań. A zatem wszelkie jego cyfrowe reprodukcje stanowią siłą rzeczy przetworzenie, które zawsze w pewnym stopniu rożni się od wizerunku stanowiącego załącznik do ww. ustawy.

Należy jednocześnie podkreślić, że udostępniony w przestrzeni publicznej wzór stanowi wizualizację projektu w odpowiednio niskiej rozdzielczości. Do produkcji blankietu wykorzystano zaawansowane technologie druku (m.in. mikrodruk, farby optyczne zmienne, gilosze i in.) – w konsekwencji nie wszystkie detale ukazane na wizualizacji odwzorowują precyzyjnie projekt dowodu osobistego.” *
Komentarz: W pierwszym projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z lipca 2014 roku, na awersie dowodu osobistego zamieszczono grafikę godła państwowego z mankamentami formalnymi — herb nie był wzorem z załącznika do ustawy o godle — i technicznymi, dotyczącymi grafiki orła, kształtu tarczy oraz drobnych wybrakowań w rysunku samego orła (patrz: Aktualności 6 sierpnia 2014).**


Godło, herb, orzeł, nowy dowód osobisty, wzór dowodu, wizerunek orła, godło państwowe, symbole narodowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych


dowód osobisty, wzór, projekt rozporządzenia MSW, lipiec 2014, godło Polski, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, wzór ustawowy godła, dokument tożsamości, symbole narodowePo wskazaniu uchybień w sierpniu 2014 roku nieoficjalnie zapewniono o przewidzianym wprowadzeniu właściwego wizerunku godła państwowego na ostatecznym wzorze dokumentu. Jednak w kolejnym projekcie rozporządzenia MSW z września 2014 roku zamieszczono wizerunek dowodu osobistego z godłem państwowym tylko z pozoru wyglądającym na wzór ustawowy. Nie był to bowiem wizerunek herbu z załącznika do ustawy o godle, lecz swoista… hybryda. W obrębie orlego ogona nadal widniały „niewyszparowane” białe przestrzenie.***


Godło, herb, orzeł, nowy dowód osobisty, wzór dowodu, wizerunek orła, godło państwowe, symbole narodowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych


dowód osobisty, wzór, rozporządzenia MSW, styczeń 2015, godło Polski, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, wzór ustawowy godła, dokument tożsamości, symbole narodoweW takiej też niezmienionej postaci wzór nowego dowodu osobistego został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych ze stycznia 2015 roku.****

1 marca 2015 r. ministerstwo rozpoczęło wydawanie nowych dowodów osobistych. Nie da się ukryć, że wyprodukowany blankiet dokumentu nie jest już „wizualizacją projektu w odpowiednio niskiej rozdzielczości”. To oficjalny dokument tożsamości obywatela Polski — wynik prawie dwuletnich prac w zakresie projektowania, opiniowania i procedowania — wydrukowany przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Orzeł w herbie jak miał tak nadal ma „przetworzony” ogon. Wygląda zatem na to, że wbrew zapewnieniom MSW zaawansowane technologie nie zapewniły właściwego odwzorowania godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek orła, wzór godła, symbole narodowe, załącznik do ustawy ogodle


--
Foto: Nowy dowód osobisty — archiwum własne
* Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 9.09.2014 r.
** Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dn. 28 lipca 2014 r.
*** Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dn. 17 września 2014 r.
**** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

[P] 01.04.2015
Orzeł na bank… „prezydencki”?
Narodowy Bank Polski
Szyld identyfikacyjny
Centrala NBP w Warszawie
Wdrożenie: wrzesień 2013 r.Godło, orzeł, logo NBP, szyld, budynek NBP Warszawa, projekt INNO Projekt + NPD, wzór orła, logo MSZ, projekt Jerzy Janiszewski, plagiat, bezumowne wykorzystanie
Z wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn. 16.03.2015 r.: „[…] zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
 1. Kto jest autorem projektu szyldu z logo NBP umieszczonym na froncie budynku NBP w Warszawie? (wizerunek w załączeniu);
 2. Jakie jest źródło wzoru orła umieszczonego na przedmiotowym szyldzie? […]” *

Z odpowiedzi NBP z dn. 25.03.2015 r.: „W odpowiedzi na przesłany do Narodowego Banku Polskiego 16 marca br. wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przekazuję interesujące Pana informacje:
 1. Autorem projektu szyldu z logo NBP umieszczonym na froncie budynku NBP w Warszawie jest konsorcjum firm INNO Projekt + NPD
 2. Źródłem wzoru orła umieszczonego na przedmiotowym szyldzie jest oficjalna strona internetowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dodatkowe dane:
  • Projektant szyldu: konsorcjum firm INNO Projekt + NPD. Wykonawca szyldu: EWROS Sp. z o.o.
  • Projekt szyldu powstal w ramach kompleksowej umowy na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej NBP […].” **Komentarz: Wbrew oświadczeniu NBP trudno znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej źródło wzoru orła, umieszczonego na szyldzie NBP. Strona prezydent.pl udostępnia wyłącznie barwny wizerunek godła państwowego — herbu RP. Jest to zresztą wzór pobrany z Wikipedii, a nie z załącznika do ustawy o godle (patrz zakładka: Jaki Znak Twój Panie Prezydencie?). Na stronie prezydenta brak jest natomiast czarno-białego wzoru linearnego orła, jaki zastosowano na szyldzie NBP. Jedyne co może łączyć orła „bankowego” z „prezydenckim” — widniejącym na froncie mównicy prezydenta — jest podobny brak wycięcia przestrzeni wewnątrz piór orlego ogona. Jak widać — zły przykład idzie z samej góry…


Godło, orzeł, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, mównica prezydenta, herb Polski


Godło, orzeł, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, mównica prezydenta, pulpit, Bronisław Komorowski, błąd w godleWydaje się zatem, że szyld na fasadzie głównej siedziby Narodowego Banku Polskiego stanowi kolejny przykład na „bezumowny transfer” własności intelektualnej, jaką jest wzór graficzny orła. Prawdziwym źródłem „zapożyczenia” orła nie jest bowiem, ani strona internetowa prezydenta RP, ani też nawet Księga identyfikacji wizualnej NBP.***  Jest nim natomiast logotyp Ministerstwa Spraw Zagranicznych autorstwa Jerzego Janiszewskiego.****


Godło, orzeł, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, szyld, logo NBP, INNO Projekt + NPD, EWROS, logotyp MSZ, Jerzy Janiszewski, plagiat, bezumowne wykorzystanie, projekt, prawa autorskie, znak graficzny
Godło, orzeł, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, szyld, logo NBP, INNO Projekt + NPD, EWROS, logotyp MSZ, Jerzy Janiszewski, plagiat, bezumowne wykorzystanie, projekt, prawa autorskie, znak graficzny


Godło, orzeł, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, logo NBP, INNO Projekt + NPD, logotyp MSZ, Jerzy Janiszewski, plagiat, bezumowne wykorzystanie, projekt, prawa autorskie, znak graficzny


Godło, orzeł, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, szyld, logo NBP, INNO Projekt + NPD, EWROS, logotyp MSZ, Jerzy Janiszewski, plagiat, bezumowne wykorzystanie, projekt, prawa autorskie, znak graficzny

--
Foto: szyld przy wejściu do centrali NBP w Warszawie / www.nbp.pl © NBP
Foto: mównica prezydenta / prezydent.pl — oficjalny kanał Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Youtube © KPRM
* Aleksander Bąk — wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 16.03.2015 r.
** Narodowy Bank Polski — odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 25.03.2015 r.
*** Księga Identyfikacji Wizualnej NBP, 2013, Rozdział 1 – Znak NBP, ust. 17 – Znak zestawiony z godłem

[P] 30.03.2015
Bezumowny transfer orła trwa…
Janusz Palikot
Kandydat na Prezydenta RP
Konwencja wyborcza
Lublin
28 marca 2015 r.Godło, godło Polski, godło państwowe, orzeł, herb Polski, Orzel Biały, wizerunek orła, wzór godła, projekt godła, logo MSZ, Jerzy Janiszewski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Janusz Palikot, logo, bezumowne wykorzystanie, plagiat, kradzież

Z wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.02.2015 r.: „Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło Komitetowi Wyborczemu Kandydata na  Prezydenta RP Janusza Palikota zgody na wykorzystanie wizerunku orła z logotypu MSZ?” *

Z odpowiedzi rzecznika MSZ z dn. 5.03.2015 r.: „W związku z Pana pytaniem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie informujemy, że MSZ nie posiada w tej sprawie informacji.” **Komentarz: Co jest bardziej kuriozalne — „bezumowny transfer” wzoru orła dokonany przez kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy niedwuznaczne „désintéressement”, wyrażone przez ministerstwo RP?

Powtórzmy zatem: dla celów wizerunkowych swojej kampanii wyborczej Janusz Palikot stworzył znak graficzny, w którym używa wizerunku orła. Jest to wzór „zapożyczony” z logotypu Ministerstwa Spraw Zagranicznych autorstwa Jerzego Janiszewskiego***


Godło, godło Polski, logo, MSZ, wzór orła, Jerzy Janiszewski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Janusz Palikot, plagiat, bezumowne wykorzystanie, kampania wyborcza, 2015Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat wykorzystania wzoru orła został złożony w ministerstwie ponad tydzień po konferencji Janusza Palikota przeprowadzonej 10 lutego 2015 roku (patrz: «7 — nie kradnij orła» — Aktualności luty 2015). Od 10 lutego Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota publikuje zapis z konferencji w mediach elektronicznych. 28 marca odbywa się konwencja wyborcza pod inkryminowanym znakiem graficznym. Wygląda na to, że przez 1,5 miesiąca ministerstwo nie podjęło żadnych czynności wyjaśniających wykorzystanie urzędowego wzoru orła.

Kwestia „filozoficznego wykształcenia i stosunku do wartości materialnych” kandydata na prezydenta RP jest powszechnie znana, natomiast dziwi brak znajomości odpowiednich artykułów prawa autorskiego (art. 115 i 116 upapp), kodeksu postępowania karnego (art. 304 kpk) oraz kodeksu karnego (art. 231 kk) u przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


--
Foto: screenshot z transmisji konwencji — kanał YouTube
* Aleksander Bąk — wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 19.02.2015 r.
** Ministerstwo Spraw Zagranicznych — odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, 05.03.2015 r.
*** Zarządzenie Nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia logotypu i Księgi Identyfikacji Wizualnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
MSZ Logotyp — wersja kolorowa – negatyw (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Identyfikacja Wizualna część 2, s. 19)

[P] 28.03.2015
70 rocznica porwania przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
Pruszków
27 marca 1945 r.


Porwanie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, procesz 16, Moskwa, IPN, ogłoszenie, poszukiwanie, Komsomolskaja Prawda, Комсомольская правда, sowieckie bezprawie, okupacja Polski, morderstwa, proces pokazowy, terror komunistyczny
Z ogłoszenia IPN zamieszczonego w gazecie „Komsomolskaja Prawda” w dniu 27.03.2015 r.: „W marcu 1945 r. NKWD uprowadziło 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, od lat związanych z konspiracją antyniemiecką. Polscy politycy przyjęli zaproszenie dowódców sowieckich na spotkanie. Jego celem miało być omówienie realizacji decyzji podjętych podczas konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie o stworzeniu władz polskich reprezentujących wszystkie siły polityczne. Podstępnie aresztowani, przewiezieni zostali do Moskwy. W czerwcu 1945 r. sądzeni byli w procesie pokazowym pod fałszywym oskarżeniem współpracy z III Rzeszą. Skazani na wyroki więzienia, karę odbywali w Związku Sowieckim. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jankowski i Stanisław Jasiukowicz nie dożyli do zakończenia kary. Polski Instytut Pamięci Narodowej poszukuje wszystkich, mogących przekazać informacje na temat okoliczności śmierci i pochówku wspomnianych osób.” *


--
* ipn.gov.pl

[P] 28.03.2015
Pierwszy dzień wiosny w orlim gnieździe
Gniazdo bielika
Durbe, Łotwa
21 marca 2015 r.
Orzel, jajo, gniazdo bielika, 1 dzien wiosny, 21 marca 2015, Durbe, Lotwa, ukryta kamera


--
screenshot z ukrytej kamery
dabasdati.lv
Latvijas Dabas fonds, Łotwa[P] 21.03.2015
Prusacka moneta bita z polskiej korony
Rozbiór polskich regaliów królewskich
Fryderyk Wilhelm III
Król Prus
Królewiec
17 marca 1809 r.


Polskie regalia koronne, klejnoty królewskie, insygnia państwowe, korona Chrobrego, skradzione, Skarbiec Królewski, Prusacy, Król Prus, Fryderyk Wilhelm III, przetopienie, Królewiec


Z listu Wilhelma Wittgensteina: „[…] Sprawa była — jak to również wykazują owe akty — traktowana w największej tajemnicy; pewien urzędnik dawnego Śląskiego Archiwum przypomniał sobie jednakże, że sprowadzone z Krakowa polskie insygnia państwowe, o których mowa, zostały później z Wrocławia przekazane do skarbca w Berlinie. Zostaje to także potwierdzone przez akta skarbca. Wedle nich bowiem znajdowało się w skarbcu sześć koron. Jedna z nich była bez wątpienia koroną carską, co do której uczyniłem wzmiankę w załączniku mojego pisma z dnia 7 b. m.; pięć innych koron — a oprócz tego mam na myśli jeden polski miecz — są domniemanymi, owymi z Krakowa przywiezionymi insygniami państwowymi, przekazanymi do skarbca w czasie, którego nie dało się dotąd oznaczyć. Wszystkie sześć koron, w następstwie królewskiego rozkazu, udzielonego Skarbnikowi — Tajnemu Radcy Wojennemu, Zenkerowi, zostały dnia 17 marca 1809 r. przez Tajnego Ministra Stanu v. Altensteina rozebrane; a następnie — gdy J. Kr. Mość przyjąć raczył do wiadomości rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 1811 r. owo zniszczenie dokonane w Królewcu, na podstawie ustnego rozkazu […]” *Komentarz: Polska nie posiada oryginalnych klejnotów koronnych. Ich rabunku dokonali w 1795 roku Prusacy tuż przed przekazaniem Krakowa Austriakom. Na osobisty rozkaz króla Prus Fryderyka Wilhelma II dokonano włamania do Skarbca Królewskiego na Wawelu. Zrabowane precjoza po oszacowaniu w Berlinie przekazano do Królewca, gdzie 17 marca 1809 roku zostały rozebrane, a w czerwcu 1811 roku przetopione.

Swoje najstarsze regalia nadal mają m.in.: Niemcy/Austriacy — cesarską Koronę Rzeszy (XII w.), Czesi — koronę św. Wacława (XIV w.), Węgrzy — koronę św. Stefana (XI w.), Włosi — Koronę Żelazną (VIII w.), a także Rosjanie — Czapkę Monomacha (XIII w.).

PS. Dlaczego „prusacka” a nie „pruska”? Ponieważ warto odróżniać Prusaków od Prusów.


--
Wilhelm Ludwig Georg Fürst zu Sayn-Wittgenstein an Staats- und Kriegsminister Karl Ernst Job Wilhelm von Witzleben, Berlin, 27.01.1836 r., 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
Ilustracja: złota moneta, Fryderyk Wilhelm III, mennica w Berlinie, 1812 r. © sixbid.com


[P] 17.03.2015
Obywatel pieczętowany orłem
obywatel.gov.pl
Serwis internetowy projektu pl.ID
System rejestrów państwowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Wdrożenie: 1 marca 2015 r.godło Polski, orzeł, winieta, strona internetowa, obywatel.gov.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, projekt pl.ID, polska ID karta, Centrum Projektów Informatycznych, elektroniczny dowód osobisty, rejestry państwowe


godło Polski, orzeł, winieta, strona internetowa, obywatel.gov.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, projekt pl.ID, polska ID karta, Centrum Projektów Informatycznych, elektroniczny dowód osobisty, rejestry państwowe
Z informacji MSW: „Nowe e-usługi MSW. 1 marca zmieniła się funkcjonalność portalu obywatel.gov.pl. Na stronie zostały udostępnione e-usługi dzięki którym możemy m.in. sprawdzić swoje dane w rejestrach PESEL i dowodów osobistych. Nie wychodząc z  domu możemy także ustalić czy nasz dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.” *Z informacji serwisu: „Nowa strona OBYWATEL.GOV.PL. Od 1 marca 2015 roku strona OBYWATEL.GOV.PL pełni rolę serwisu usługowego. Jeśli szukasz treści na temat programu pl.ID, znajdziesz je na: plid.obywatel.gov.pl.” **
Komentarz: Po z górą 10 latach prac rozpoczętych w ramach programu „Przebudowa i integracja rejestrów państwowych” nastąpiło wreszcie uruchomienie systemu. Ideą było uproszczenie i usprawnienie procedur administracyjnych poprzez integrację procesów wewnątrz administracji oraz ich informatyzację. 

Nie leży w moich kompetencjach szczegółowe omawianie kolejnych perypetii jednego z najważniejszych strategicznie projektów państwowych, dość powiedzieć, że działania zainicjowane w 2005 roku programem „PESEL 2”, po jego załamaniu ewoluowały w 2009 roku w projekt „pl.ID — polska karta ID”, a po wycofaniu się w 2012 roku z realizacji flagowego pomysłu — elektronicznego dowodu osobistego — w projekt „pl.ID”. Wydaje się zatem, że wprowadzenie od 1 marca nowego wzoru dowodu osobistego, będącego nadal zwykłym blankietem plastikowym, jest po prostu ratowaniem unijnego dofinansowania projektu pl.ID. Sam portal natomiast jest cieniem serwisu usługowego, oferowanego przez rządowy portal Zjednoczonego Królestwa gov.uk.

portal rządowy, Wielka Brytania, www.gov.uk, usługi elektroniczne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, obywatel.gov.pl, centralny rejestr państwowy, przyjazne państwo, usługi informatyczne


Polskiemu obywatelowi pozostaje jednak cieszyć się z tego co jest — dostanie nowy-stary plastikowy nieelektroniczy dowód osobisty, a w internecie będzie mógł sprawdzić czy odbierze go wcześniej niż po 30 dniach od złożenia wniosku. Co więcej, na nowym-starym dowodzie pojawi się wreszcie ustawowy wzór godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety wygląda na to, że anonsowane ministerstwu pół roku temu błędy w detalach jego rysunku nadal pozostały. I nie jest to wynik — jak to w odpowiedzi przedstawiciel ministerstwa uzasadniał — „wizualizacji projektu w odpowiednio niskiej rozdzielczości” (patrz: Aktualności 22 sierpnia 2014 — „Dowód na „wywijanie orła”).***

Na winiecie portalu obywatel.gov.pl także zamieszczono wizerunek orła. Jego źródłem na pewno nie jest załącznik do ustawy o godle, ale wzór używany dla potrzeb pieczęci urzędowych. Jednak podobnie jak orzeł na dowodzie osobistym zawiera błędy w rysunku. Kto spostrzegawczy ten dostrzeże:


godło Polski, orzeł, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, wizerunek orła, plik graficzny, błędy rysunku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dowód osobisty, portal obywatel.gov.pl, wzór pieczęci urzędowej,nieustawowy wzor orła


Czegóż jednak wymagać od ministerialnego portalu, gdy podobne błędy zawiera orzeł w herbie umieszczonym na mównicy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (patrz: Aktualności 19 listopada 2014 — „Panie Prezydencie. Ogon mu się oblepiło. Temu orłu.”).

Pozdrowienia od Smerfa Marudy dla kancelarii Gargamela.

PS. „Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego” leży w 3 szufladzie biurka — tego pod ścianą.


--
* msw.gov.pl
** obywatel.gov.pl
*** Pismo Departamentu Ewidencji Państwowych MSW z dn. 9 września 2014 r.


[P] 11.03.2015
„Gest Sonika”
Rafał Sonik
Maraton Poparcia Bronisława Komorowskiego
Konwencja Kandydata na Prezydenta
Warszawa: 7 marca 2015 r.obraźliwy gest, anty-V, bacwards V, Get stuffed!, Rafał Sonik, Bronisław Komorowski, Maraton Poparcia, Kampania prezydencka, komitet wyborczy, victory sign, VictoriaZ wystąpienia Rafała Sonika: „[…] Kiedy po 7 latach, po 7 startach, stanąłem w końcu na najwyższym podium tego rajdu dwa miesiące temu, zastanowiłem się — kim jestem, dlaczego tu jestem? I odpowiedź jest najprostsza z możliwych. Otóż zwyciężyłem ten rajd dlatego, że jestem, tak jak my wszyscy, Polakiem obdarzonym dzielnością, wiarą w sukces, determinacją i solidarnością. 

I nie wahałem się przekazać wówczas dedykacji światu i nam wszystkim. Otóż tą dedykacją jest najbardziej istotny gest, najważniejszy gest, jaki wolny człowiek może światu pokazać. Gest zwycięstwa, gest wolności i gest uczciwości.” *Komentarz: Z symbolicznymi gestami trzeba uważać — bardzo uważać…

Gest tzw. „odwróconego V”, pokazany przez ukazanie grzbietu dłoni z wyciągniętymi dwoma palcami, oznacza w kulturze anglosaskiej — w szczególności w UK oraz Australii — to samo, co pokazanie popularnego gestu „środkowego palca”.


obraźliwe gesty, gest dłonią, znak V, Rafał Sonik, gest antypoparcia, kampania wyborcza, Bronisław Komorowski, Maraton Poparcia, odwrócona Victoria, rude hand gestures,Ów gest „odwróconego V” — podobnie jak pamiętny gest Kozakiewicza w Moskwie w 1980 roku — to nie przypadek. Pan Rafał Sonik jest bowiem konsekwentny:


gest Sonika, Rafał Sonik, Dakar 2015, gest V, znak zwycięstwa, odwrócone V, znak obraźliwy, rude hand gesture, gest Kozakiewicza--
* Rafał Sonik, zwycięzca Rajdu Dakar 2015 w kategorii quadów — wystąpienie na konwencji wyborczej Bronisława Komorowskiego
** 
Stanisław Sojka — Są na tym świecie rzeczy

Foto: screenshot z relacji konwencji na żywo © TVP INFO
Ilustracja: Obraźliwe gesty na świecie © justtheflight.co.uk
Foto: Meta © rafalsonik.pl
Foto: Poparcie sportowców © popieramkomorowskiego.pl


[P] 7.03.2015
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca — Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Święto państwowe
Ustanowienie: 3 lutego 2011 r.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podziemie niepodległościowe, antykomunistyczne, walka z Rosją Sowiecką, terror komunistyczny, NKWD, UB, sowietyzacja Polski, Wolność i Niezawisłość, NIE, AK, patriotyzm

Z zapisów ustawy: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu — stanowi się, co następuje:
 • Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
 • Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.
 • Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”*


Komentarz: 1 marca 1951 r. wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zamordowani zostali:
 • ppłk. Łukasz Ciepliński, ps. „Pług”;
 • mjr. Adam Lazarowicz, ps. „Klamra”;
 • mjr. Mieczysław Kawalec, ps. „Żbik”;
 • kpt. Józef Rzepka, ps. „Krzysztof”;
 • por. Franciszek Błażej, ps. „Tadeusz”;
 • kpt. Józef Batory, ps. „Argus”;
 • por. Karol Chmiel, ps. „Grom”.
Cześć i chwała bohaterom!


--
Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

[P] 1.03.2015
Plama po orle
Adam Jarubas
Kandydat na Prezydenta RP
„Wybierzmy przyszłość”
Kampania wyborcza
14 lutego 2015 r.Godło Polski, orzeł, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, symbole narodowe, kandaydat na prezydenta, Adam Jarubas, kampania wyborcza, wybory prezydenckie 2015, inauguracja, Nowy Korczyn, wywijanie orła


Adam Jarubas, kandydat na prezydenta Polski, kampania wyborcza 2015, Nowy Korczym plansza, plakat wyborczy, wizerunek orła, godło Polski, Orzeł Biały, symbole narodowe, wywijanie orła, plama po orle


Adam Jarubas, kandydat na prezydenta Polski, kampania wyborcza, Nowy Korczyn, godło, Orzeł Biały, symbole narodowe, herb Polski, plansza, plakat wyborczy, plama po orle, wywijanie orłaZ informacji prasowej z dn. 14.02.2015 r.: „W sobotę na Rynek w Nowym Korczynie przybyło około dwóch tysięcy osób, które wyraziły poparcie dla kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa. Z polskimi flagami oraz transparentami wspierali swojego kandydata z ramienia PSL na najwyższy urząd w państwie. Adam Jarubas u boku żony Marioli oraz rodziców w tej rodzinnej gminie zainaugurował swoją kampanię prezydencką. — Chodźmy do przodu. Razem wybieramy przyszłość — mówił do zgromadzonych ludzi.”*Komentarz: Każdy pretendent do pełnienia urzędu głowy państwa ma prawo w ramach kampanii wyborczej wybrać odpowiednie dla jego programu hasło, znak graficzny czy też kolorystykę. Ale z symbolami narodowymi — a w szczególności z „Orłem Białym” — należy postępować ostrożnie.


--
Adam Jarubas — kanał YouTube
Foto: screenshot z inauguracji kampanii Adama Jarubasa w Nowym Korczynie

[P] 18.02.2015
Dowód osobisty z herbem Rzeczypospolitej
Nowy dowód osobisty
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Rozporządzenie MSW
Publikacja: 16 lutego 2015 r.
Wdrożenie: 1 marca 2015 r.


Nowy dowód osobisty, godło państwowe, orzeł, herb Polski, wzór orła, projekt dokumentu, grafika użytkowaZ informacji MSW z dn. 10 lutego 2015 r.: „Od 1 marca w nowym dowodzie osobistym nie będzie już informacji o adresie zameldowania. Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku czy u notariusza wystarczy oświadczenie obywatela potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich zamieszczanie w dowodzie osobistym nie jest konieczne. Do tej pory około 400 tys. osób rocznie było zmuszonych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany adresu zameldowania. Z nowego wzoru dowodu osobistego zniknie adres. Dzięki temu, przy zmianie meldunku, nie będzie trzeba każdorazowo wymieniać dokumentu tożsamości. […]” *Komentarz: Miał być szumnie zapowiadany wielofunkcyjny elektroniczny dokument tożsamości, ale wyszło „jak zawsze”. Nowy dowód osobisty pozostanie na razie zwykłą kartą plastikową z dodatkowymi zabezpieczeniami. Z nowego blankietu usunięto informację o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście oraz zeskanowany podpis posiadacza dowodu osobistego — pojawi się za to dodatkowe pomniejszenie wizerunku jego twarzy. Zmieniony został układ graficzny — przeniesiono wizerunek godła państwowego — herbu RP, wprowadzono nowy wzór graficzny tła i nową typografię.

Sam dowód nie zachwyca niestety swoim wyglądem i robi wrażenie projektu tymczasowego, obliczonego raczej na uratowanie unijnego dofinansowania dla projektu pl.ID. Na pocieszenie pozostaje fakt, że po raz pierwszy zamieszczono na nim godło państwowe zgodne z załącznikiem do ustawy. Wszystkie dotychczasowe plastikowe dowody osobiste nie zawierały bowiem ustawowego wzoru (poniżej wzory 2000, 2009, 2011, 2013). 


dowód osobisty, wzór, 2000, 2009, 2011, 2015, dokument tożsamości, godło Polski, dane osobowe, rozporządzenie MSW


W projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, opublikowanym w sierpniu 2014 roku, na awersie dowodu zamieszczono grafikę herbu z wizerunkiem orła z pieczęci prezydenta II RP  z formalnymi i technicznymi mankamentami — wzór orła, kształt tarczy, drobne wybrakowania w rysunku orła (patrz: Aktualności 6 sierpnia 2014).


dowód osobisty, wzór, projekt rozporządzenia MSW, lipiec 2014, godło Polski, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, wzór ustawowy godła, dokument tożsamości, symbole narodowe


Po wskazaniu uchybień w sierpniu 2014 r. nieoficjalnie zapewniono o przewidzianym wprowadzeniu właściwego wizerunku godła państwowego na ostatecznym wzorze dokumentu. Dla porównania: z lewej wzór herbu z projektu rozporządzenia z lipca 2014 roku, w środku wzór herbu z załącznika do ustawy o godle, z prawej wzór herbu z rozporządzenia ze stycznia 2015 roku.** 


godło, godlo Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, załącznik do ustawy o godle, wizerunek orła, dowód osobisty, dokumetn tożsamości, nowe dowody osobiste, projekt, rozporządzenie MSW, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowychdowód osobisty, wzór, rozporządzenia MSW, styczeń 2015, godło Polski, godło państwowe, herb Polski, wizerunek orła, wzór ustawowy godła, dokument tożsamości, symbole narodoweZamieszczony w opublikowanym w lutym rozporządzeniu MSW wizerunek herbu wydaje się być właściwy, choć nadal widać pozostawione białe pola w obrębie piór orlego ogona. Zaprezentowany 16 lutego przez rzecznika prasowego ministerstwa wzór dokumentu także posiada ów błąd.***Nowy dowód osobisty, dokument tożsamości, godlo Polski, godło państwowe, herb Polski, symbole Rzeczypospolitej, wizerunek orła, wzór ustawowy
Pozostaje mieć nadzieję, że błąd ten nie pojawi się na blankietach dowodów wydawanych od 1 marca. Pozdrowienia dla urzędników MSW i wykonawców z PWPW.


--
* msw.gov.pl
Foto: materiały prasowe MSW
** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
*** Prezentacja nowego dowodu osobistego — oficjalny kanał Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP w serwisie YouTube.

[P] 16.02.2015
7iódme — nie kradnij… orła
Janusz Palikot
Kandydat na Prezydenta RP
„Plan dla Polski”
Kampania wyborcza
10 lutego 2015 r.Godło, godło Polski, logo MSZ, orzeł, Janusz Palikot, kampania wyborcza, Plan dla Polski, plagiat, zapożyczenie, orzeł Ministerstwa Spraw Zagranicznych, projekt, Jerzy Janiszewski
Z informacji prasowej z 10 lutego 2015 r.: „Kampania wyborcza Janusza Palikota oficjalnie rozpoczęta! Dziś w południe w Sejmie Janusz Palikot, kandydat na Prezydenta RP z ramienia Twojego Ruchu zaprezentował swój 7-punktowy program wyborczy […]” *Komentarz: Kolejny przykład rozpowszechnionej praktyki „bezumownego transferu wartości intelektualnej”. Dla celów wizerunkowych swojej kampanii wyborczej Janusz Palikot użył wzoru orła. Tak się składa, że jest to wzór „zapożyczony” z logotypu Ministerstwa Spraw Zagranicznych autorstwa Jerzego Janiszewskiego**


Godło Polski, orzeł, Janusz Palikot, kandydat, prezydent, logo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, projekt, Jerzy Janiszewski, 2011, zapożyczenie czy plagiatGodło Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, logotyp, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, projekt, Jerzy Janiszewski, 2011, symbole państwowe, herb Polski
Niestety trzeba z przykrością przyznać, że poszanowanie prawa autorskiego, o dobrych obyczajach nie wspominając, stanowi duże wyzwanie dla części społeczeństwa. Okazuje się, że problem dotyczy nie tyle nieobeznajmionego z prawem „szarego obywatela” — oferującego w internecie np. koszulki z cudzymi grafikami — lecz także utytułowanych przedstawicieli akademickiego środowiska projektowego (pozdrowienia dla Krakowa) i artystycznego (pozdrowienia dla Krakowa), a nawet heraldycznego (pozdrowienia dla Krakowa). 

Jak widać kwestia ta dotyczy również kandydata na Prezydenta RP, znanego z „filozoficznego wykształcenia i stosunku do wartości materialnych”.--
* twojruch.eu
Foto: screenshot ze spotu wyborczego — Palikot 2015 — kanał YouTube
** Zarządzenie Nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia logotypu i Księgi Identyfikacji Wizualnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

[P] 11.02.2015
184 rocznica ustanowienia Kokardy Narodowej
Uchwała o Kokardzie Narodowej
Izba Senatorska i Poselska 
Sejm Królestwa Polskiego
7 lutego 1831 r.
Kokarda Narodowa Uchwała Rządu Narodowego 1831 r.„Kokardę Narodową stanowić będą kolory Herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to iest: kolor biały z czerwonym.” (Art. 1)*

Kokarda Narodowa Aleksander Bąk--
* Postanowienie Rządu Narodowego z dn. 7 lutego 1831 r. na podstawie uchwały sejmowej z 29 I 1831 r. w sprawie zmiany stempla, godła państwowego i kokardy 
Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych
Wzór Kokardy Narodowej — Aleksander Bąk

[P] 07.02.2015
Orzeł niemożliwyJakub Woynarowski
„Figury niemożliwe”
14 Międzynarodowa Wystawa Architektury — la Biennale di Venezia
7 czerwca – 23 listopada 2014 r.Jakub Woynarowski, Figury Niemożliwe, Biennale Architektury Wenecja 2014, Pawilon Polski, projekt wystawy, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Instytut Architektury Kraków, Diagram II, Sanatio, Orzeł Biały, wizerunek orła, Orzeł Wielkopolski, Jerzy Bąk 1999, herb województwa wielkopolskiego, Przemysł II, Paszporty Polityki


Z lewej: Orzeł I RP — diagram „Sanatio” — Jakub Woynarowski (2014). 
Z prawej: Orzeł Wielkopolski — godło z herbu województwa wielkopolskiego — Jerzy Bąk (1999). Komentarz: Gratulacje za przyznany Paszport Polityki w kategorii Sztuki wizualne. Rzeczywiście intrygujący efekt oryginalnego łączenia naukowych badań z artystyczną praktyką…*


--

zacheta.art.pl

Figury niemożliwe — Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury — la Biennale di Venezia, Wenecja, 7 czerwca–23 listopada 2014

komisarz Pawilonu Polskiego: Hanna Wróblewska

zespoł kuratorski: Instytut Architektury — Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski, Kraków

koncepcja artystyczna: Jakub Woynarowski, Kraków

asystent komisarza: Joanna Waśko, Warszawa

organizator wystawy: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

sponsor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

* polityka.pl


[P] 24.01.2015
Orzeł i… herbowa „zagwozdka” *
Andrzej-Ludwik Włoszczyński
„Orzeł na papierośnicy i dziwny zestaw herbów”
Projekt Orli Dom
Facebook

Post: 24 stycznia 2015 r.
Andrzej Ludwik Włoszczyński, dziwne herby, papierośnica, 2 Korpus Polski, docta ignorantia, oznaki rozpoznawcze, wojskowe symbole, Polskie SIły Zbrojne na ZachodzieAndrzej Ludwik Włoszczyński, Orzeł na papierośnicy i dziwny zestaw herbów, heraldyka, znaki wojskowe, oznaki rozpoznawcze, 2 Korpus Polski, Polskie SIły Zbrojne na Zachodzie, papierośnica pamiątkowa

Tytułem komentarza: „Dziwne” herby na papierośnicy to nie herby (symbole jednostek terytorialnych) a oznaki rozpoznawcze formacji składowych 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Od lewej:
 • oznaka honorowa 8 Armii Brytyjskiej (Tarcza Krzyżowców — przyznana za bitwę pod Monte Cassino)
 • oznaka rozpoznawcza 2 Korpusu (Syrenka Warszawska)
 • oznaka rozpoznawcza 3 Dywzji Strzelców Podkarpackich (Świerk)
 • oznaka rozpoznawcza 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej (Ramię Pancerne)
 • oznaka rozpoznawcza 5 Kresowej Dywizji Piechoty (Żubr)
 • oznaka rozpoznawcza 6 Lwowskiej Brygady Strzelców (Lew)
 • oznaka rozpoznawcza 7 Dywizji Piechoty (Gryf)
 • oznaka rozpoznawcza 14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej (Czarna Pantera)

oznaki, 2 Korpus Polski, oznaka rozpoznawcza, wojsko, Polskie Siły Zbrojne na zachodzie, orzeł, heraldyka, Andrzej Ludwik Włoszczyński, Orli Dom,
Niuanse bywaja trudne…

A tak przy okazji — czy wytłumaczył już ktoś Andrzejowi-Ludwikowi Włoszczyńskiemu, dlaczego Komisja Heraldyczna zaleca stosowanie herbu na stronach internetowych instytucji, a nie samego godła heraldycznego? (patrz: Aktualności 25 lipca 2014)**Andrzej Ludwik Włoszczyński, herb, godło, godło państwowe, Komisja Heraldyczna, Orzeł Biały, uchwała, stosowanie Orla Białego, strony internetowe--

* facebook.com/orlidom

Album: Badges of Formations — 2 Polish Corps, Włochy 1945

** facebook.com/orlidom


[P] 24.01.2015
ms.gov.pl z herbem Rzeczypospolitej
Godło państwowe — herb RP
Oficjalna witryna internetowa
Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Wdrożenie: 20 stycznia 2015 r.
Godło, godło Polski, godło państwowe, ministerstwo sprawiedliwości, strona internetowa, identyfikacja wizualna, administracja rządowa, wizerunek orła, herb Polski, Orzeł Biały, wzór orła, Andrzej Ludwik Włoszczyński, system, godło ministra, godło wojewody
Ministerstwo Sprawiedliwości umieściło pełny wizerunek głównego godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały” na witrynie swojej oficjalnej strony internetowej.
Komentarz: Od poprzedniej informacji o przywróceniu herbu RP na stronie Ministerstwa Zdrowia minęło 5 dni, a już mamy kolejny resort dołączający do listy „herbownych” (winieta ministerstwa przed i po zmianie):nowe logo, ministerstwo, Ministerstwo Sprawiedliwości, godło, godło państwowe, godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, identyfikacja wizualna, administracja rządowa, wizerunek rządu, logo Polski, system, godło ministra, godło wojewody, herb mały, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Orli Dom


Obecnie 12 na 17 ministerstw stosuje wizerunek godła państwowego w postaci herbu RP. Po zmianach dokonanych na przeciągu ostatniego roku na winietach stron internetowych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów, także na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono właściwy wzór symbolu państwowego. Jest to co prawda tzw. wzór „wikipedyjny”, ale cóż — nie wymagajmy od urzędu wszystkiego od razu.


A zatem — z listy „nieherbownych” ministerstw odhaczamy kolejny resort i czekamy na następnych odważnych do noszenia orła na tarczy:

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia


Prezesie Rady Ministrów nie zapominamy. 


Tym razem pozdrowienia dla urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości.--

ms.gov.pl


[P] 20.01.2015
Szkolne wywijanie orła pod okiem kuratora
Godło państwowe — herb RP

Witryny internetowe szkół publicznych

Apel Ministra Edukacji Narodowej RP

22 września 2014 r.Godło, godło państwowe, apel Ministerstwa Edukacji Narodowej, uchwała Komisji Heraldycznej, obecność Orla Białego na stronach internetowych, szkoły, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, eksponowanie symboli, przestrzeń publiczna, projekt graficzny, plagiat, prawo autorskie, Krzysztof Świętek, Jakub Woynarowski, Włodzimierz Chorązki
Z listu Ministra Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty z dn. 22 września 2014 r.: „[…] Uprzejmie informuję, że Komisja Heraldyczna, organ opiniodawczo-doradczy Ministra Administracji i Cyfryzacji, podjęła uchwałę w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do użytkowania jego wizerunku (w załączeniu). 


W opinii Komisji symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie są należycie eksponowane w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza, gdy dotyczy to obszarów nieuregulowanych w przepisach prawa, a mianowicie na stronach internetowych. Komisja apeluje do publicznych i niepublicznych szkół, które z przysługującego im przywileju posługiwania się Orłem Białym jeszcze nie skorzystały, by uczyniły to bez zbędnej zwłoki. Według przyjętego stanowiska herb Rzeczypospolitej Polskiej winien widnieć na stronach internetowych wskazanych podmiotów. 


Przekazując treść uchwały Komisji z dnia 18 stycznia 2013 r., zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie z jej treścią dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół uprawnionych do używania wizerunku Orła Białego i zachęcenie do wykorzystania przez dyrektorów zaleceń zawartych w stanowisku Komisji Heraldycznej”.*

Komentarz: Korzystając z nadchodzącej zimowej przerwy w nauczaniu, wojewódzcy kuratorzy oświaty przypomnieli dyrektorom szkół o ministerialnym apelu w sprawie umieszczania godła państwowego na ich stronach internetowych (patrz: Aktualności 10 października 2014).


Na przeciągu ostatnich 4 miesięcy wiele szkół podporządkowało się zaleceniom kuratoriów, umieszczając wizerunki godła państwowego na swoich stronach internetowych. Niestety z uwagi na to, że ministerstwo nie udostępniło źródła wzoru godła państwowego, szkoły zmuszone zostały do poszukiwania jego wizerunku „gdzie popadnie”, czego skutki widoczne są gołym okiem. Jedynie Kuratorium Oświaty w Gorzowie do swojej informacji z 8 stycznia 2015 roku załączyło elektroniczne pliki graficzne z wizerunkiem ustawowego godła państwowego. 


Ale czegóż można wymagać od dyrektorów szkół, gdy samym kuratorom sprawiło dużą trudność pozyskanie właściwego wzoru oraz udostępnienie go podległym jednostkom. I tak:

 • kuratorium w Białymstoku użyło wizerunku godła państwowego II RP, pozyskanego z zasobów przedwojennej encyklopedii Gutenberga;
 • kuratoria w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu umieściły wzór z załącznika do ustawy o godle;
 • kuratoria w Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Łodzi oraz w Szczecinie zamieściły tzw. wzór „wikipedyjny”;
 • kuratorium w Krakowie wykorzystało logo z godłem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wciskając je nad znakiem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.;
 • kuratoria w Olsztynie i Warszawie użyły czarno-białego wzoru orła z powszechnie używanych „godłopodobnych” clip-artów.

Godło, godło państwowe, Kuratorium Oświaty, apel Ministerstwa Edukacji Narodowej, uchwała Komisji Heraldycznej, obecność Orla Białego na stronach internetowych, szkoły, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, eksponowanie symboli, przestrzeń publiczna, projekt graficzny, plagiat, prawo autorskie, Krzysztof Świętek, Jakub Woynarowski, Włodzimierz Chorązki


Szczególnymi przykładami są natomiast kuratoria w Gdańsku oraz Opolu, które na swoich stronach umieściły wizerunek godła „pozyskany” z portalu jakiznaktwoj.pl. Dodajmy, że wykorzystanie przedmiotowego wzoru graficznego nastąpiło — eufemistycznie ujmując — „w trybie bezumownego transferu własności intelektualnej”. 


Niestety trzeba z przykrością przyznać, że jest to kolejny przykład na brak poszanowania prawa autorskiego, o dobrych obyczajach nie wspominając, co jak się okazuje, stanowi duże wyzwanie nie tylko dla przedstawicieli oświaty szczebla podstawowego, ale również utytułowanych przedstawicieli akademickiego środowiska projektowego (pozdrowienia dla Krakowa) i artystycznego (pozdrowienia dla Krakowa), a nawet heraldycznego (pozdrowienia dla Krakowa).--

men.gov.pl


[P] 18.01.2015
mz.gov.pl z herbem Rzeczypospolitej
Godło państwowe — herb RP

Oficjalna witryna internetowa

Ministerstwo Zdrowia RP

Wdrożenie: 13 stycznia 2015 r.
Godło, godło Polski, polskie godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, wzór ustawowy herbu, symbole narodowe, administracja rządowa, urzędy centralne, logo, ministerstwa, wywijanie orla, identyfikacja wizualna rządu, tożsamość wizualna państwaMinisterstwo Zdrowia umieściło pełny wizerunek głównego godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały” na witrynie swojej oficjalnej strony internetowej.
Komentarz: Już 11 na 17 ministerstw stosuje wizerunek godła państwowego w postaci herbu RP. Po zmianach dokonanych na przeciągu ostatniego roku na winietach stron internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów, także na witrynie Ministerstwa Zdrowia zamieszczono właściwy wzór symbolu państwowego. Jest to najprawdopodobniej tzw. wzór „wikipedyjny”, ale cóż — nie wymagajmy od urzędu wszystkiego od razu. Gwoli ścisłości dodajmy, że ministerstwo umieściło monochromatyczny wizerunek orła w grudniu 2013 roku, choć w dość nieszczęśliwym miejscu — wciśniętego wewnątrz resortowego logo.nowe logo ministerstwo Zdrowia godło Polski godło państwowe symbole narodowe Orzeł BiałyNiestety z pozytywnego „trendu” wyłamało się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Pochwalone w sierpniu ubiegłego roku za przywrócenie ustawowego wzoru godła państwowego, z niezrozumiałych przyczyn w grudniu wymieniło go na sam wizerunek orła (patrz: Aktualności grudzień 2014). Odpowiedzi na zadane oficjalnie pytanie — „dlaczego?” nadal nie udzielono. Miejmy nadzieję, że pismo „idzie” pocztą i nie będzie potrzeby odwoływania się do sądowej pomocy w uzyskaniu stosownego wyjaśnienia.


A zatem — z listy „nieherbownych” ministerstw odhaczamy kolejny resort i czekamy na następnych odważnych do noszenia orła na tarczy:

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia


Oczywiście o Prezesie Rady Ministrów nadal nie zapominamy…


Tym razem pozdrowienia dla urzędników Ministerstwa Zdrowia.--

mz.gov.pl


[P] 15.01.2015
„Apatryda” — czyli bezpaństwowiec teoretyczny

Wizyta zagraniczna

Minister Spraw Zagranicznych RP

Waszyngton, USA

6-8 stycznia 2015 r.
Minister Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna, wizyta zagraniczna, USA, John Kerry, dyplomacja, symbole państwowe, flaga, odznaka, American Flag Lapel Pin, pins, polska flaga, brak wizerunku, administracja rządowa, islam, Państwo Islamskie, Afganistan, terroryzm, Charlie HebdoZ informacji prasowej MSZ: „Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Waszyngtonie. Od złożenia kondolencji po zamachu terrorystycznym na redakcję francuskiego tygodnika „Charlie Hebdo” szefowie dyplomacji Polski Grzegorz Schetyna i USA John Kerry rozpoczęli środowe spotkanie w Waszyngtonie. Podkreślili, że wolność prasy to jedna z wolności podstawowych, a postawienie tamy ekstremizmowi jest obowiązkiem i wyzwaniem dla całego wolnego świata.[…]” *Komentarz: Sekretarz stanu USA, przyjmujący polskiego gościa jako przedstawiciel administracji rządowej, występuje „przyozdobiony” amerykańskim symbolem. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wizerunkowego symbolu nie nosi. Znów ktoś mógłby powiedzieć — „Ot, drobiazg”. Ale to właśnie z takich, pozornie niewiele znaczących drobiazgów, składa się wizerunek. Jak widać, wciąż trzeba tłumaczyć, że właściwe wykorzystywanie symboli państwa, w sytuacjach i miejscach bezpośrednio związanych z jego reprezentantami, także służy wzmacnianiu międzynarodowego wizerunku.


Amerykańscy dyplomaci, występując publicznie w czasie oficjalnych podróży zagranicznych, noszą jako symbol swojego kraju „Gwiaździsty Sztandar” w formie flagi-przypinki, umieszczonej w klapie garnituru. „American Flag Lapel Pin” to już ponad 40 letnia tradycja, zapoczątkowana przez prezydenta Nixona. 


Z przykrością należy stwierdzić, że w przypadku przedstawicieli polskiego rządu, takiej tradycji niestety wciąż brak. Można wręcz odnieść wrażenie, że polskich symboli raczej się unika. Po raz pierwszy w historii polska delegacja rządowa założyła miniaturki polskiego herbu podczas podroży zagranicznej na Daleki Wschód w 2013 roku. Niestety nie obyło się bez wpadki, gdyż kształt wpinki zdecydowanie odbiegał od oficjalnego wzoru godła państwowego. Feralną odznakę zdjęto w trakcie przelotu z Korei Południowej do Japonii (patrz: Aktualności z 23 października 2013 — „Nowe godło państwowe?”).


Kuriozalnym za to jest fakt, że wicepremier Polski — minister gospodarki (zarówno obecny ja i poprzedni) ma w zwyczaju, na spotkaniach na szczeblu międzynarodowym — nawet zagranicznych — wpinać miniaturkę partyjnego symbolu — zieloną koniczynkę PSL (patrz: Aktualności z 27 sierpnia 201 — „Konicz Zielony herbu Orzeł Czarny”).** Może to tzw. działanie „na szczęście” — ostatecznie była wicepremier i minister, a obecnie unijna komisarz korzysta z wróżki — ale raczej nie są to wizerunkowo szczęśliwe standardy.Godło, godło państwowe, flaga Polski, polskie symbole, odznaka, partyjny znaczek, PSL, koniczynka, Piechociński, minister, delegacja rządowa, wizyty zagraniczne, administracja rządowa, wizerunek państwa, państwo istnieje tylko teoretycznie, Sienkiewicz


W kontekście tego bezwzględnie „PARTIOtycznego sprywatyzowania” wizerunku administracji rządowej szczególnego znaczenia nabiera podsłuchana wypowiedż ex-ministra spraw wewnętrznych:

 • „Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie”.

--

* msz.gov.pl — Minister Spraw Zagranicznych RP, wizyta w USA, 6-8.01.2015 r. 

** mg.gov.pl — Minister Gospodarki RP, wizyta w Azebejdżanie, 15.12.2014 r.

Foto 1: © MSZ 2015

Foto 2: © MG 2014


[P] 8.01.2015
„Nieherbowni” — czyli: bilans otwarcia 2015

Godło państwowe

Oficjalne portale ministerstw RP

Stan: 7 stycznia 2015 r.Godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, symbole narodowe, wizerunek orla, wzór godła, znak Polski, logo promocyjne, wywijanie orła, projekt herbu, Andrzej Ludwik WłoszczyńskiZ zapisów ustawy o godle: 

„Art. 2.

 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
 2. Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 1.

Art. 2a.

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:

 1. organy władzy państwowej,
 2. organy administracji rządowej,
 3.  gminy, związki międzygminne oraz ich organy,
 4. powiaty, związki powiatów oraz ich organy,
 5. samorządy województw oraz ich organy,
 6. sądy, prokuratury i komornicy sądowi,
 7. samorządowe kolegia odwoławcze,
 8. regionalne izby obrachunkowe,
 9. jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju,
 11. jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
 12. szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe,
 13. inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła. […]” *
Komentarz: Na otwarcie roku kolejny przegląd wizerunków godła państwowego stosowanego przez ministerialne urzędy na winietach oficjalnych stron internetowych. Pomimo zeszłorocznej tendencji wprowadzania wzoru ustawowego (patrz: Aktualności listopad 2014), nadal widoczna jest różnorodność używanego wzoru głównego symbolu państwowego — 10 na 17 ministerstw stosuje wizerunek godła państwowego w postaci herbu RP.  Pozostałe ministerstwa, z Premierem rządu na czele, używają czarno-białych wersji linearnych różnego pochodzenia. Wśród 17 resortów na miano „nieherbownych” nadal zasługują:

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
Oczywiście o Prezesie Rady Ministrów nie zapominamy…

Dodatkowo warto wskazać, że na 10 wzorów godła państwowego przedstawionego w postaci herbu RP, tylko 4 bazuje na jego oficjalnym ustawowym wzorcu. Dla „niewtajemniczonych” lub niespostrzegawczych wyjaśnienie: większość używa godłopodobnego pliku z zasobów Wikipedii. Niestety wzór ten udostępnia także kancelaria Prezydenta RP mimo, że na winiecie swojej strony prezydent.pl zamieszcza właściwy wzór ustawowy.


W 2011 roku tylko 4 na 18 ówczesnych ministerstw stosowały właściwy wizerunek godła państwowego, czyli w czerwonym polu tarczy białego orła. W ciągu kolejnych 3 lat ministerstwa zmieniały swoje symbole razem ze zmieniającymi się ministrami. Część zamieszczała czarno-biały wzór orła zamiast herbu, a część w ogóle rezygnowała z wizerunku orła na rzecz resortowego logo.


Liczyć należy, że w 720 lat od ustalenia „Orła Białego” jako symbolu królewskiego i państwowego, urzędy administracji centralnej uzyskają jednolitą tożsamość wizualną.--

* Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 z późn. zm.).


[P] 7.01.2015
Polska.pl — najwyższy czas na polski docutainment

Polska.pl

#Polska — oficjalny portal promocyjny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP