Logo Wojska Polskiego

--
projekt: Andrzej Pągowski 2009
www.wojsko-polskie.pl


„Chciałem stworzyć łagodne i przyjazne dla oka logo, które nie kojarzyłoby się z militarnymi zadaniami armii. To ma być znak firmy, w której warto pracować: dynamiczny, ale nie agresywny.”

Andrzej Pągowski

„Potrzebujemy go tak samo jak każda dobra firma XXI wieku. Chcemy, aby żołnierze z różnych jednostek mogli się z nim identyfikować. Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasz znak był powszechnie rozpoznawalny. Tak jak coca-cola czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.”**


Michał Łazowski, Departament wychowania i promocji obronności Ministerstwa Obrony Narodowej

--

dziennik.pl


Godło Orzeł Biały symbole narodowe logo MON winieta internetowa Ministerstwo Obrony NarodowejZmiana winiety strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej

--
Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych
(stan: 11 września 2013)
(stan: czerwiec 2011)

Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych

--
Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych
(stan: czerwiec 2011)
Winieta strony internetowej Biura Ochrony Rządu

--
(stan: czerwiec 2011)


Godło Orzeł Biały herb państwowy Policja winieta internetowa


Zmiana winiety strony internetowej Komendy Głównej Policji

--
(stan: kwiecień 2013)


Winieta strony internetowej Komendy Głównej Policji

--
(stan: czerwiec 2011)

Legitymacja policyjna (2011)
Wizerunek herbu niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (kształt tarczy oraz rysunek orła)

--
www.mswia.gov
Logo Służby Więziennej

„Znak Służby Więziennej winien być graficznym odzwierciedleniem miejsca, roli i zadań wypełnianych przez ten organ wykonawczy wymiaru sprawiedliwości. Poprzez swą prostotę, syntezę symboli, odwołań do cytatów pojęciowych winien powodować możliwość utożsamiania go ze Służbą Więzienną, wyrażać jej charakter i znaczenie.”*

--
projekt: Alicja Ozaist 2008
www.sw.gov.pl
* Regulamin konkursu na logo SW
Służba Więzienna legitymacja logo orzeł Aleksander Bąk

Legitymacja Służby Więziennej — wzór 2011

--
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej, DzU Nr 251, poz. 1510