Logo Sejmu RP

--
projekt: Agnieszka Sobczyńska, Studio Maga, 2011


Sejm logo winieta strony internetowej identyfikacja wizualna godło herb Aleksander Bąk
Sejm RP — winieta strony internetowej Sejmu RP
Wdrożenie: listopad 2011

Komentarz: Zły porządek prezentacji symboli — najpierw winny być insygnia państwowe, a dopiero w drugiej kolejności znak wizerunkowy izby.

--
http://www.sejm.gov.plLogo Sejm Agnieszka Sobczyńska Studio Maga logotyp Aleksander Bąk
„Poznaj Sejm” — winieta informacyjnej strony internetowej Sejmu RP
Wdrożenie: lipiec 2011

--
http://opis.sejm.gov.pl

Wizerunki herbu w salach Sejmu RP

--
sejm.gov.pl — materiały Biura Prasowego Kancelarii Sejmu
zdjęcia: © Krzysztof Białoskórski, Łukasz Kamiński, Rafał Zambrzycki

Wzór wizerunku orła Straży Marszałkowskiej
Czapka okrągłą Komendanta i Zastępcy Komendanta

--
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 8 lutego 2003 Nr 20 poz. 175)
Senat RP logo identyfikacja wizualna Aleksander Bąk

Logo Senatu RP

--
www.senat.gov.pl

Senat RP Herb Godło Państwowe Symbole Aleksander BąkWizerunek herbu w sali posiedzeń Senatu RP

--
Zdjęcie: © Kancelaria Senatu RP
senat.gov.pl

Senat RP winieta strona internetowa Herb godło państwowe flaga symbole narodowe Aleksander Bąk


Zmiana winiety strony internetowej Senatu RP
Wdrożenie: wrzesień 2012
Senat RP strona internetowa logo identyfikacja wizualna Aleksander Bąk
Senat RP — winieta strony internetowej Senatu RP
Wdrożenie: listopad 2011

--
http://www.senat.gov.pl
Senat RP logo orzeł godło herb identyfikacja wizualna Aleksander Bąk

„Wirtualna wycieczka” — witryna  Senatu RP

--
http://wycieczka.senat.edu.pl


Senat RP witryna edukacyjna logo identyfikacja wizualna godło herb Aleksander Bąk
Senat RP — winieta witryny edukacyjnej Kancelarii Senatu RP

--
http://www.senat.edu.pl


Legitymacja poselska 2011 sejm rp logo godło herb państwowy Aleksander Bąk


Legitymacja poselska — Sejm RP VII kadencji

--
Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)


Porównanie wzoru legitymacji poselskiej (wizerunek herbu niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle) z legitymacją senatorską
--
stan: czerwiec 2011 r.
Legitymacja poselska Sejmu VI kadencji — Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2007 r. (M.P. 2007 nr 70 poz. 759)
Legitymacja senatorska — Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. (M.P. 2005 Nr 54 poz. 739)