Kto ty jesteś? 
— Polak mały.
Jaki znak twój?
Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swemi.
W jakim kraju? 
— W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia? 
— Mą Ojczyzną.
Czem zdobyta? 
— Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze.
A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę!
Coś ty dla niej? 
— Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien? 
— Oddać życie.
--
Władysław Bełza, Katechizm dziecka polskiego, Lwów 1901Przykłady użytkowych zastosowań wizerunku godłaKonstytucja Rzeczypospolitej PolskiejKomentarz: Wizerunek godła na okładkach wydawnictw (proszę nie regulować monitorów...)


Godło, godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła, wzór dowodu osobistego, nowy dowód osobisty, symbole narodowe, tarcza, znaki urzędowe, ministerstwo, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projekt awersu nowego dowodu osobistego — wzór 2014Komentarz: Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy). Dodatkowo błędy techniczne w odtworzeniu grafiki — pozostawione białe przestrzenie w obrębie dzioba oraz dolnej części ogona.

--
www.msw.gov.pl


Projekt awersu nowego dowodu osobistego — wzór 2011Komentarz: Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle. Wzór orła z przedstawienia napieczętnego (konturowego), przewidzianego dla pieczęci państwowych.

--


Awers dowodu osobistego — wzór 2009Komentarz: Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy).

--
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384)


Awers dowodu osobistego — wzór 2000Komentarz: Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy).

--
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182)
Paszport — wzór graficzny okładkiKomentarz: Na większości dokumentów państwowych, w tym i na paszportach, stosowany jest wizerunek orła, bazujący na wzorze pieczęci państwowej. Jeśli jednak zasadne jest to w wersji czarno-białej na białym tle to już w sytuacji zastosowań na różnobarwnych tłach prowadzi do zatracenia podstawowej cechy godła — barwy białej.

W przypadku wzoru nowego paszportu (biometrycznego) można zadać pytanie, czy skoro przyjęto „czerwonopodobną” barwę dla okładki nie byłoby heraldycznie właściwe zastosować srebrnego nadruku wizerunku godła? A dodatkowo należy zapytać — dlaczego zastosowano wzór orła z pieczęci II RP?


--
Wzory okładek paszportówAwers nowej legitymacji studenckiej — wzór 2011


--
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)PZPN logo reprezentacja polski EURO 2012 wąrzeł Aleksander BąkLogo reprezentacji Polski — Polski Związek Piłki Nożnej

--
Katalog Identyfikacji Wizualnej PZPN — projekt SaltPepper Brand Design (kwiecień 2011)

„Pamiątki” narodowe

Orzeł Biały godło polski herb państwowy Aleksander BąkBluza Kibica

--
Oferta handlowa sieci Biedronka

Orzeł godło Polski herb państwowy Kibice Aleksander Bąk
Portal: Sklep Kibica

--
Winieta witryny internetowej
Przykłady przedmiotów dostępnych w obrocie handlowym.

Zamiast komentarza: Zapisy ochronne dotyczące symboli narodowych:
  • Orzeł biały, biało-czerwone barwy i "Mazurek Dąbrowskiego" są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. (Art. 1. 1.)
  • Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. (Art. 1. 2.)
  • Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach. (Art. 1. 3.)
  • Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek. (Art. 15.)
  • Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. (Art. 16.1.)

--
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000)