Świat Polonii — Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Symbole narodowe — Godło Rzeczypospolitej PolskiejKomentarz: Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy), „zapożyczony” z Wikipedii (rok 2006)

--
www.wspolnota-polska.org.pl 
stan: czerwiec 2011 r.


Karta PolakaKomentarz: Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy)

--
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
stan: czerwiec 2011 r.

Logo patronackie

Ambasada RP w Buenos Aires
Argentyńsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne

--
Polska ambasada w Buenos Aires, 2010
stan: czerwiec 2011
www.buenosaires.polemb.net

Buenos Aires Celebra Polonia herb Frankfurtu Aleksander BąkFestyn Święta Polskiego

Ulotka okazjonalna — Urząd Miasta Buenos Aires i Związek Polaków w Argentynie (2010, 2011)Komentarz: Wizerunek orła z herbu Frankfurtu nad Menem (Niemcy)

--
Polska ambasada w Buenos Aires
stan: październik 2011
www.buenosaires.polemb.net

Casa Polaca Buenos Aires Godło Aleksander Bąk


Dom Polski

Restauracja, Buenos Airesgodło polskie orzeł herb konsulat Aleksander Bąk


Godło RP

Konsulat Generalny RP — Kultura i nauka — Godło

--
Konsulat Generalny w Barcelonie, Hiszpania
stan: październik 2011
http://www.barcelonakg.polemb.net
Herb państwowy Godło RP Orzeł Biały Aleksander BąkGodło RP

Konsulat RP w Sao Paulo

--
Polski konsulat w Sao Paulo, Brazylia
stan: październik 2011
www.consuladopoloniasp.org.br