Logo Prokuratury Generalnej RP
„Projektowanie zaczęłam od uznania kwadratu za symbol przestrzeni prawa i jego określonych granic. Instytucja Prokuratury decyduje o tym czy dane działanie mieści się w granicy prawa czy poza nią, stąd element wysunięty na brzeg kwadratu. Dzięki takiej kompozycji udało mi się również wpisać w znak flagę Polski.”*

--
projekt: Katarzyna Bojanowska 2011
* www.pg.gov.pl

Winieta strony internetowej
--
(stan 15 czerwca 2011)

Winieta strony internetowej
--
(stan 10 czerwca 2011)
Tablica urzędowa
--