Tablica urzędowa godło STOP Wywijaniu Orła akcja Jaki Znak Twój 2011 Aleksander Bąk
W ramach inicjatywy Jaki Znak Twój zapraszam wszystkich zainteresowanych do zbierania przykładów wizualnego „wywijania” orła w przestrzeni publicznej. Zdjęcia będzie można przesyłać pod specjalnie przygotowany adres mailowy:


W osobno utworzonej galerii [ >> ] zaprezentowane zostaną przykłady zastosowań wizerunku herbu państwowego niezgodnego z załącznikiem do ustawy o godle. Proszę o zapoznanie się z warunkami przesyłania zdjęć.
Poglądowe przykłady tablic urzędowych.

Ogólne warunki przesyłania zdjęć:

Zdjęcia przesyłane mogą być w formatach .jpg, .png, .tif.
Maksymalna wielkość zdjęcia 2 MB.

Do zdjęcia proszę o dołączenie następujacych danych:
1. imię i nazwisko oraz miejscowość;
2. opis zdjęcia — miejsce, nazwa urzędu, instytucji;
3. data zrobienia zdjęcia.

Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z:
1. oświadczeniem o posiadaniu do zdjęcia praw autorskich;
2. zezwoleniem na bezpłatną publikację przesłanego zdjęcia w ramach akcji „STOP wywijaniu orła”.

Organizator akcji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich do przesłanych zdjęć.
Organizator nie gwarantuje opublikowania wszystkich nadesłanych zdjęć.
Akcja ma charakter niekomercyjny i służy wyłącznie celom informacyjnym.
Wszelkie prawa autorskie do nadesłanych zdjęć pozostają przy ich właścicielach.

Organizator wyraża podziękowanie wszystkim za poświęcenie swojego czasu 
i wysiłek włożony w przygotowanie i przesłanie zdjęć.

Aleksander Bąk

Poznań, 22 czerwca 2011 r.