GENERAŁ

Logo Wojska Polskiego

--

projekt: Andrzej Pągowski 2009

www.wojsko-polskie.pl


„Chciałem stworzyć łagodne i przyjazne dla oka logo, które nie kojarzyłoby się z militarnymi zadaniami armii. To ma być znak firmy, w której warto pracować: dynamiczny, ale nie agresywny.”

Andrzej Pągowski


„Potrzebujemy go tak samo jak każda dobra firma XXI wieku. Chcemy, aby żołnierze z różnych jednostek mogli się z nim identyfikować. Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasz znak był powszechnie rozpoznawalny. Tak jak coca-cola czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.”**

Michał Łazowski, Departament wychowania i promocji obronności Ministerstwa Obrony Narodowej

--

dziennik.pl

Zmiana winiety strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej

--

Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych

(stan: 11 września 2013)

(stan: czerwiec 2011)

Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych

--

Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych

(stan: czerwiec 2011)

Winieta strony internetowej Biura Ochrony Rządu

--

www.bor.gov.pl

(stan: czerwiec 2011)

Zmiana winiety strony internetowej Komendy Głównej Policji

--

www.policja.pl

(stan: kwiecień 2013)

Winieta strony internetowej Komendy Głównej Policji

--

www.policja.pl

(stan: czerwiec 2011)

Legitymacja policyjna (2011)

Wizerunek herbu niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (kształt tarczy oraz rysunek orła)

--

www.mswia.gov

Logo Służby Więziennej

„Znak Służby Więziennej winien być graficznym odzwierciedleniem miejsca, roli i zadań wypełnianych przez ten organ wykonawczy wymiaru sprawiedliwości. Poprzez swą prostotę, syntezę symboli, odwołań do cytatów pojęciowych winien powodować możliwość utożsamiania go ze Służbą Więzienną, wyrażać jej charakter i znaczenie.”*

--

projekt: Alicja Ozaist 2008

www.sw.gov.pl

* Regulamin konkursu na logo SW

Legitymacja Służby Więziennej — wzór 2011

--Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej, DzU Nr 251, poz. 1510