MARSZAŁEK RP

Logo Sejmu RP

--

projekt: Agnieszka Sobczyńska, Studio Maga, 2011

Sejm RP — winieta strony internetowej Sejmu RP

Wdrożenie: listopad 2011

Komentarz: Zły porządek prezentacji symboli — najpierw winny być insygnia państwowe, a dopiero w drugiej kolejności znak wizerunkowy izby.

--

http://www.sejm.gov.pl

„Poznaj Sejm” — winieta informacyjnej strony internetowej Sejmu RP

Wdrożenie: lipiec 2011

--

http://opis.sejm.gov.pl

Wizerunki herbu w salach Sejmu RP

--

sejm.gov.pl — materiały Biura Prasowego Kancelarii Sejmu

zdjęcia: © Krzysztof Białoskórski, Łukasz Kamiński, Rafał Zambrzycki

Wzór wizerunku orła Straży Marszałkowskiej

Czapka okrągłą Komendanta i Zastępcy Komendanta

--

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 8 lutego 2003 Nr 20 poz. 175)

Logo Senatu RP

--

www.senat.gov.pl

Wizerunek herbu w sali posiedzeń Senatu RP

--

Zdjęcie: © Kancelaria Senatu RP

senat.gov.pl

Zmiana winiety strony internetowej Senatu RP

Wdrożenie: wrzesień 2012

Senat RP — winieta strony internetowej Senatu RP

Wdrożenie: listopad 2011

--

http://www.senat.gov.pl

„Wirtualna wycieczka” — witryna Senatu RP

--

http://wycieczka.senat.edu.pl

Senat RP — winieta witryny edukacyjnej Kancelarii Senatu RP

--

http://www.senat.edu.pl

Legitymacja poselska — Sejm RP VII kadencji

--

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)

Porównanie wzoru legitymacji poselskiej (wizerunek herbu niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle) z legitymacją senatorską

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Komentarz:

Wizerunek godła na okładkach wydawnictw dostępnych w obrocie handlowym (proszę nie regulować monitorów).

--stan: czerwiec 2011 r.
Legitymacja poselska Sejmu VI kadencji — Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2007 r. (M.P. 2007 nr 70 poz. 759)Legitymacja senatorska — Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. (M.P. 2005 Nr 54 poz. 739)