OBYWATEL

Wizerunek godła na dokumentach identyfikacyjnych

Dowód osobisty

Projekt awersu nowego dowodu osobistego — wzór 2014


Komentarz:

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy). Dodatkowo błędy techniczne w odtworzeniu grafiki — pozostawione białe przestrzenie w obrębie dzioba oraz dolnej części ogona.


--www.msw.gov.pl

Projekt awersu nowego dowodu osobistego — wzór 2011


Komentarz:

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle. Wzór orła z przedstawienia napieczętnego (konturowego), przewidzianego dla pieczęci państwowych.


--www.mswia.gov.pl

Awers dowodu osobistego — wzór 2009


Komentarz:

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy).


--Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384)

Awers dowodu osobistego — wzór 2000


Komentarz:

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy).


--Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182)

Paszport

wzór graficzny okładki

Komentarz:

Na większości dokumentów państwowych, w tym i na paszportach, stosowany jest wizerunek orła, bazujący na wzorze pieczęci państwowej. Jeśli jednak zasadne jest to w wersji czarno-białej na białym tle to już w sytuacji zastosowań na różnobarwnych tłach prowadzi do zatracenia podstawowej cechy godła — barwy białej.

W przypadku wzoru nowego paszportu (biometrycznego) można zadać pytanie, czy skoro przyjęto „czerwonopodobną” barwę dla okładki nie byłoby heraldycznie właściwe zastosować srebrnego nadruku wizerunku godła?

A dodatkowo należy zapytać — dlaczego zastosowano wzór orła z pieczęci II RP?


--Wzory okładek paszportów

Legitymacja studencka

Awers nowej legitymacji studenckiej — wzór 2011

--Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)

„Pamiątki” narodowe

Bluza Kibica


--Oferta handlowa sieci Biedronkagazetka.biedronka.pl

Portal: Sklep Kibica

--Winieta witryny internetowejwww.sklepkibica2012.pl

Przykłady przedmiotów dostępnych w obrocie handlowym.

Zamiast komentarza:

Zapisy ochronne dotyczące symboli narodowych:

  • Orzeł biały, biało-czerwone barwy i "Mazurek Dąbrowskiego" są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. (Art. 1. 1.)

  • Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. (Art. 1. 2.)

  • Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach. (Art. 1. 3.)

  • Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek. (Art. 15.)

  • Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. (Art. 16.1.)

--Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000)