W ramach inicjatywy Jaki Znak Twój zapraszam wszystkich zainteresowanych do zbierania przykładów wizualnego „wywijania” orła w przestrzeni publicznej. Zdjęcia będzie można przesyłać pod specjalnie przygotowany adres mailowy:

wywijanie(at)gmail.com

W osobno utworzonej galerii [ >> ] zaprezentowane zostaną przykłady zastosowań wizerunku herbu państwowego niezgodnego z załącznikiem do ustawy o godle. Proszę o zapoznanie się z warunkami przesyłania zdjęć.

Ogólne warunki przesyłania zdjęć:

Zdjęcia przesyłane mogą być w formatach .jpg, .png, .tif.

Maksymalna wielkość zdjęcia 2 MB.

Do zdjęcia proszę o dołączenie następujacych danych:

1. imię i nazwisko oraz miejscowość;

2. opis zdjęcia — miejsce, nazwa urzędu, instytucji;

3. data zrobienia zdjęcia.


Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z:

1. oświadczeniem o posiadaniu do zdjęcia praw autorskich;

2. zezwoleniem na bezpłatną publikację przesłanego zdjęcia w ramach akcji „STOP wywijaniu orła”.


Organizator akcji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich do przesłanych zdjęć.

Organizator nie gwarantuje opublikowania wszystkich nadesłanych zdjęć.

Akcja ma charakter niekomercyjny i służy wyłącznie celom informacyjnym.

Wszelkie prawa autorskie do nadesłanych zdjęć pozostają przy ich właścicielach.

Organizator wyraża podziękowanie wszystkim za poświęcenie swojego czasu i wysiłek włożony w przygotowanie i przesłanie zdjęć.


Aleksander Bąk

Poznań, 22 czerwca 2011 r.

Poglądowe przykłady tablic urzędowych.

--Foto: © 2011 Aleksander Bąk
[P] Opublikowano 22.06.2011