Jaki Znak Twój Herb Godło Polski Symbole Państwowe Aleksander Bąk


Od autora


Nazywam się Aleksander Bąk i jestem twórcą grafiki użytkowej. Podejmując zagadnienie związane z wizerunkiem głównego symbolu państwa, mam świadomość zarówno wagi jak i delikatności tematu.

Wydaje się jednak, że po ponad 20 latach od odzyskania wolności nadszedł już czas, by główne elementy identyfikacji państwa oraz właściwe instytucje państwowe, otrzymały profesjonalnie przygotowaną i ujednoliconą standaryzację wizualną.

Do podjęcia zdecydowanych działań zmotywowały mnie nie tylko wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, ale przede wszystkim coraz bardziej ewidentne przykłady przyzwolenia na utrwalanie powstałych błędów i tworzenie nowych. 

Niniejszą inicjatywę należy traktować zatem jako przyczynek do podjęcia odpowiednich kroków. Zawarte w prezentacji stwierdzenia stanowią wyraz wyłącznie moich osobistych poglądów. Pozostawiam sobie prawo do bycia omylnym.

Podejmowane przeze mnie wcześniej działania nie ograczały się wyłącznie do słów, lecz przybrały realną formę w postaci projektu ujednolicenia tożsamości wizualnej ministerstw rządu RP, zaproponowanego przy okazji konkursu na logo MSWiA w 2008 roku, a w końcu opracowania standaryzacji graficznej aktualnego godła i herbu polskiego — przygotowanej pro bono — i przekazanej w 2009 roku na ręce przedstawicieli najwyższych władz państwowych. 

Zaowocowało to w 2010 r. wniesieniem petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (patrz: Petycja).

Ponieważ inicjatywy ustawodawczej nie podjęto, a temat pozostaje nad wyraz aktualny, uznałem że warto podjąć kolejne działania. Tym razem pod tożsamościowym pytaniem — Jaki Znak Twój?

Mam nadzieję, że w swoich działaniach nie pozostanę osamotniony.Poznań, 6 czerwca 2011 r.

--
Zainteresowanych zakresem moich kompetencji zapraszam na autorską stronę internetową: