Jaki Znak Twój Herb Godło Polski Symbole Państwowe Aleksander Bąk


Od autora


Nazywam się Aleksander Bąk i jestem twórcą grafiki użytkowej. Podejmując zagadnienie związane z wizerunkiem głównego symbolu państwa, mam świadomość zarówno wagi jak i delikatności tematu.

Wydaje się jednak, że po ponad 20 latach od odzyskania wolności nadszedł już czas, by główne elementy identyfikacji państwa oraz właściwe instytucje państwowe, otrzymały profesjonalnie przygotowaną i ujednoliconą standaryzację wizualną.

Do podjęcia zdecydowanych działań zmotywowały mnie nie tylko wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, ale przede wszystkim coraz bardziej ewidentne przykłady przyzwolenia na utrwalanie powstałych błędów i tworzenie nowych. 

Niniejszą inicjatywę należy traktować zatem jako przyczynek do podjęcia odpowiednich kroków. Zawarte w prezentacji stwierdzenia stanowią wyraz wyłącznie moich osobistych poglądów. Pozostawiam sobie prawo do bycia omylnym.

Podejmowane przeze mnie wcześniej działania nie ograczały się wyłącznie do słów, lecz przybrały realną formę w postaci projektu ujednolicenia tożsamości wizualnej ministerstw rządu RP, zaproponowanego przy okazji konkursu na logo MSWiA w 2008 roku, a w końcu opracowania standaryzacji graficznej aktualnego godła i herbu polskiego — przygotowanej pro bono — i przekazanej w 2009 roku na ręce przedstawicieli najwyższych władz państwowych. 

Zaowocowało to w 2010 r. wniesieniem petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (patrz: Petycja).

Ponieważ inicjatywy ustawodawczej nie podjęto, a temat pozostaje nad wyraz aktualny, uznałem że warto podjąć kolejne działania. Tym razem pod tożsamościowym pytaniem — Jaki Znak Twój?

Mam nadzieję, że w swoich działaniach nie pozostanę osamotniony.Poznań, 6 czerwca 2011 r.Dziewięć lat później
Orzeł Biały, godło Polski, herb Rzeczypospolitej Polskiej, herb Polski, projekt godła Aleksander BąkW czerwcu 2020 roku minie dziewięć lat od upublicznienia portalu jakiznaktwoj.plWiele zmieniło się przez ten czas się — jak widać — ale muszę przyznać, że mimo różnorakich doświadczeń podsumowanie tego okresu wychodzi na plus.

Tytułem podsumowania krótka chronologia wydarzeń — niejako ab ovo, czyli od kiedy to się zaczęło:
 • 1993 
  • 27 lat temu miało miejsce moje pierwsze zetknięcie się „oko w oko” z realną postacią tzw. «wizerunku orła ustalonego dla godła», gdy byłem zmuszony do opracowania wzoru orła na podstawie zwektoryzowanego skanu konturowej wersji herbu RP, dostarczonego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, dla potrzeb oznakowania jego stoiska na Wystawie Gospodarczej Związku Miast Polskich INVESTCIY 1993
 • 2008
  • 12 lat temu, w ramach konkursowego projektu znaku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiłem postulat opracowania identyfikacji wizualnej rządu, motywując przedstawicieli ministerstwa hasłem: Odwagi!
 • 2009
  • 11 lat temu wysłałem Czterem Najważniejszym Osobom* w państwie projekt Standaryzacji graficznej herbu Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2010
  • 10 lat temu wniesiona została do Senatu moja Petycja w sprawie standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego
 • 2011
  • 9 lat temu, 6 czerwca, oficjalnie uruchomiłem portal jakiznaktwoj.pl
  • Z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada przesłałem Czterem Najważniejszym Osobom w państwie wzór Kokardy Narodowej we właściwym układzie barw
 • 2013
  • 7 lat temu na Targach Wiedzy Graficznej, organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, zaprezentowałem problematykę dotyczącą głównego symbolu państwa — herbu RP — pod tytułem: Orzeł Biały między sacrum a profanum
 • 2014
  • 6 lat temu przekazałem Czterem Najważniejszym Osobom w państwie publikację Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej — Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego
 • 2015
  • To samo opracowanie złożyłem na ręce Andrzeja Dudy — ówczesnego kandydata na prezydenta — podczas jego marcowej wizyty w Poznaniu
 • 2016
  • 4 lata temu przedstawiłem swoje opracowanie Andrzejowi Heidrichowi — autorowi poprawek wzoru godła w roku 1990
  • W lipcu zaprezentowałem szefowi Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej przy Kancelarii Premiera założenia standaryzacji godła państwowego w ramach Repozytorium Herbu Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2017
  • 3 lata temu, pod hasłem Dokończmy dzieło Zygmunta Kamińskiego, wskazałem potrzebę ponownego opracowania wzoru herbu państwowego, nie tylko w zakresie wprowadzenia „poprawek” uzasadnionych heraldycznie, estetycznie, czy też użytkowo, gdyż dotychczas stosowany kształt — wbrew pozorom — nie jest zgodny z założeniami jego pierwotnego projektanta
 • 2018
  • 2 lata temu, na podstawie odnalezionego przeze mnie dokumentu, wykazałem nierzetelność skandalicznego zarzutu popełnienia plagiatu przy projekcie godła państwowego, postawionego wobec profesora Zygmunta Kamińskiego
 • 2019
  • w zeszłym roku wykonałem opracowanie załączników graficznych do projektu Ustawy o symbolach państwowych RP

Historia zatoczyła koło. Muszę jednak przyznać, że jestem przeświadczony, iż «koło» to wcale się nie zamknęło. Dlaczego? Ponieważ wychodzę z założenia, że Polska wymaga ponownego zdefiniowania wizji swojej państwowości. Rzeczpospolita zdecydowanie potrzebuje nowej KonstytucjiA to oznacza, że polski symbol tożsamościowy — Orzeł Biały — wymaga opracowanie nowej formy. 

Jaki to będzie Znak? Wszystko w swoim czasie — nie będę ukrywał, że odpowiednie prace trwają.Poznań, 27 kwietnia 2020 r.


Zainteresowanych zakresem moich kompetencji zapraszam na autorską stronę internetową:


--
* Cztery Najważniejsze Osoby w państwie: Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Premier Rządu RP