„Wywijanie orła” czarno na białym


Biała Księga

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

8 marca 2018 r.
Biała Księga w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki, Bruksela, Komisja Europejska, Jean-Claud JunckerZ informacji prasowej KPRM z dnia 8.03.2018 r.: Na dzisiejszym spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem Premier Mateusz Morawiecki przedstawił białą księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prawie stustronicowy dokument zawiera wyliczenie powodów, dla których reformy sądownictwa były konieczne oraz odpowiada na najważniejsze zastrzeżenia Komisji Europejskiej.*Komentarz: Trzeba przyznać, że działania polskiego rządu w obszarze polityki międzynarodowej powoli przestają być wyłącznie „reaktywne”, lecz stają się także uprzedzające. W kontekście ewidentnej „wojny” informacyjnej podejmowanej przez rożne środowiska — zarówno „tuziemcze” jak i zagraniczne — można wyrazić nadzieję, że polska administracja rządowa zaczęła uczyć się na błędach.

Niestety z ubolewaniem muszę przyznać, że podejmowanym działaniom nadal towarzyszą błędy w odpowiednim stosowaniu symboli państwowych. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania ustawowego wzoru godła państwowego — herbu RP «Orzeł Biały». Takim „gorącym” przykładem może być właśnie „Biała Księga” przekazana przewodniczącemu Komisji Europejskiej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na okładce „Białej Księgi” umieszczony został wizerunek orła w czarno-białej wersji linearnej. Jego źródłem jest projekt Andrzeja Heidricha z roku 1990, przygotowany dla potrzeb wykonania pieczęci urzędowych. Niestety, z uwagi na fakt iż odtworzenie przedwojennego wzoru godła państwowego z roku 1927 powieliło niesymetryczność rysunku orła, jego stosowanie obarczone jest najczęściej prozaicznym błędem. Pozycja orła „poziomowana” jest poprzez wyrównanie górnej linii skrzydeł, zamiast utrzymania orła w pionie na osi korona — ogon. 

I tak po latach znów przypomnę, że „wywijanie orła z urzędu” sparafrazować można znanym dowcipem o wróbelku:

Czym się różni orzełek? 
— Tym, że ma jedną nóżkę bardziej…


--
Źródło:
* Rząd przedstawia Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, premier.gov.pl

Ilustracja: 
• Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli, 2018.03.08, fot. W. Kompała / KPRM
• Biała Księga © KPRM

[P] 08.03.2018


Odnotowane


Winieta dziennika Rzeczpospolita

www.rp.pl

30 stycznia 2018 r.

100 lecie Niepodległości, Orzeł Biały, godło, winieta Rzeczpospolita, flaga, biało-czerwone barwy

Rok Niepodległości zawitał także na winiecie elektronicznego wydania dziennika «Rzeczpospolita». Na skrzydle orła, stanowiącego element znaku słowno-graficznego, pojawiły się biało-czerwone barwy. Wydanie papierowe posługuje się nadal standardową wersją znaku.

„Flagowy” element winiety internetowego portalu i wydania papierowego «Gazety Wyborczej» tradycyjnie czerwony.

--
Ilustracja: 
• winieta elektronicznego wydania dziennika Rzeczpospolita, rp.pl, 30.01.2018 r. © Gremi Media SA
• winieta elektronicznego wydania dziennika Gazeta Wyborcza, wyborcza.pl, 29.11.2017 r. © Agora SA

[P] 08.02.2018187 lat polskiej Kokardy Narodowej


Postanowienie Rządu Narodowego

Warszawa, 7 lutego 1831 r.

Kokarda Narodowa, kokarda biało-czerwona, polska kokarda foto: © 2011 Aleksander Bąk


Kokardę Narodową stanowić będą kolory Herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to iest: kolor biały z czerwonym.*


Komentarz: 187 lat temu — 7 lutego 1831 roku — ustanowiono Kokardę Narodową w biało-czerwonych barwach. Barwy kokardy wywiedzione zostały z tynktur godła państwowego, ustanowionego przez powstańczy sejm na podstawie projektu Joachima Lelewela — czerwieni pola tarczy dwudzielnej w słup oraz bieli godeł — ukoronowanego orła, symbolu Korony Królestwa Polskiego oraz zbrojnego w miecz jeźdźca, symbolu Księstwa Litewskiego. Układ barw kokardy odzwierciedlał właściwą hierarchię — w sercu kokardy barwa godeł, a w otoku barwa pola herbowego.


Herb Polski i Litwy z powstania listopadowego, herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Orzeł Biały, Pogoń, Korona Królestwa Polskiego, Wielkie Księstwo Litewskie, rysunek Z. Kwiatkiewicz © Wydawnictwo Naukowe PWN, encyklopedia pwn--
Źródło: 
Postanowienie Rządu Narodowego na podstawie uchwały sejmowej z 29 stycznia 1931 roku w sprawie zmiany stempla, godła państwowego i kokardy, 07.02.1831 r.

Ilustracje: 
• Kokarda Narodowa — foto © 2011 Aleksander Bąk
• 
Herb Polski i Litwy z powstania listopadowego (1831) — rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN, encyklopedia.pwn.pl

[P] 07.02.2018Od… się od Orła Białego


Trzeba poprawić Orła Białego

Alfred Znamierowski

Ale Historia / Wyborcza

5 lutego 2018 r.
Godło Polski, nowe godło Polski, Alfred Znamierowski, Heraldyka i weksylologia, Gazeta Wyborcza, zmiana herbu Polski, nowy herb Polski, symbole narodowe, projekt godła Polski, Orzeł Biały


Ale Historia / Wyborcza: Trzeba poprawić Orła Białego. Lewa część ilustracji przedstawia obowiązujący wizerunek Orła Białego w herbie Polski, a prawa uwzględnia zmiany zaproponowane w nim przez heraldyków. *Komentarz: Gazeta Wyborcza w swoim poniedziałkowym dodatku «Ale Historia» opublikowała wywiad z… Alfredem Znamierowskim (sic!) pod znamiennym tytułem: Trzeba poprawić Orła Białego. Na okładce zamieszczono wizerunek herbu, którego prawa część (nieheraldycznie prawa), uwzględnia — zgodnie z podpisem — „zmiany zaproponowane w nim przez heraldyków”. Mowa o rysowaniu orła czarną linią bez cieniowania sylwetki, wyodrębnienia w koronie prześwitu między liliami oraz nadaniu łapom w całości złotej barwy.

Należy zauważyć, że wbrew opisowi lewa część (nieheraldycznie lewa) nie przedstawia obowiązującego ustawowo wizerunku, lecz jest nieautoryzowaną grafiką wektorową, zamieszczoną w Wikipedii. Ot, taka rzetelność dziennikarska à rebours w weryfikowaniu materiałów źródłowych.

Początkowo miałem zamiar szczegółowo skomentować wywołany tytułem temat, zważając na jego faktyczną ważkość, jednak po lekturze artykułu stwierdziłem, że nie warto. Alfred Znamierowski w wywiadzie udzielonym Wyborczej odniósł się do tytułowego problemu jedynie w 1 akapicie, wyrażając w nim na koniec swoją osobistą frustrację:

[…] opracowanie ustawy trwa już bardzo długo i na razie, niestety, zajmują się tym wyłącznie urzędnicy bez udziału heraldyków, co jest dla mnie niezrozumiale. *

Publikacja 11 szpaltowego artykułu (1/4 dodatku), pod pozorem wywołania „społecznie nośnego” tematu, służy tak naprawdę autopromocji Alfreda Znamierowskiego i jego najnowszej książki Heraldyka i weksylologia. W tle majaczy także próba „przykrycia” zaprezentowaną erudycją kuriozalnego faktu zaprojektowania dla powiatu słubickiego herbu z brandenburskim czerwonym orłem. Cytując autora:

[…] W herbie udało mi się symbolicznie utrwalić fakt pokonania wojsk brandenburskich pod Grunwaldem w 1410 roku. Bowiem kształt orła brandenburskiego w herbie powiatu słubickiego nawiązuje do kształtu tego orła z chorągwi brandenburskiej, zdobytej przez nasze wojska w tej bitwie. **

No cóż, nie od dziś wiadomo, że… cel uświęca środki. Ale o tym kiedy indziej, powróćmy do naszych baranów.

Potrzeba wykonania restylizacji wzoru graficznego polskiego godła państwowego — herbu RP Orzeł Biały — jest bezdyskusyjna. Jednak patrząc na infografikę, stanowiącą efekt propozycji „heraldyków” — choć uzasadnionym wydaje się domniemanie, iż jest to osobista propozycja Alfreda Znamierowskiego — muszę kategorycznie stwierdzić, że proponowane przez nich wzory graficzne stanowią dowód na przekraczanie swoich kompetencji.


Alfred Znamierowski, nowe godło Polski, projekt herbu Polski, niekompetencja, Heraldyka i weksylologia, Orzeł Biały, Trzeba poprawić godło, Gazeta WyborczaDlatego podsumowując artykuł parafrazą znanej wypowiedzi redaktora naczelnego medium, które użyczyło Alfredowi Znamierowskiemu swoich łam dla autopromocji, powiem krótko:

— z szacunku dla profesora Zygmunta Kamińskiego od…czepcie się od Orła Białego — generalnie!


--
Źródło: 
* Trzeba poprawić Orła BiałegoAlfred Znamierowski / Mirosław Maciorowski, Ale Historia, Wyborcza, 05.02.2018 r.
** Dlaczego orzeł brandenburski?, Alfred Znamierowski, powiatslubicki.pl, 05.01.2018 r.

Ilustracja: 
• wizerunek Orła Białego infografika © Wawrzyniec Święcicki / Wyborcza
• propozycja nowego rysunku herbu — Alfred Znamierowski, Facebook, 22.02.2015 r.

[P] 07.02.2018Rok 2018 pod skrzydłami Orła Białego


Godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt: Zygmunt Kamiński

Wykonanie: Zofia Trzcińska-Kamińska
Godło Polski, godło państwowe RP, herb Polski, Orzeł Biały, płaskorzeźba godła Polski, projekt Zygmunta Kamińskiego, rzeźba Zofii Kamińskiej-Trzcińskiej, fotografia © Aleksander BąkDzień 1 stycznia 2018 rozpoczął obchody Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Przyjęty uchwałą Rady Ministrów Program Wieloletni «Niepodległa» na lata 2017-2021przewiduje wiele działań w zakresie kształtowania propaństwowego patriotyzmu, w tym także budowanie wizerunku Polski.

Z mojej osobistej perspektywy kwintesencją jubileuszu stulecia będzie ostateczne ustalenie właściwego wzoru polskiego godła państwowego — herbu Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł Biały”. Jaki on będzie? Prace trwają…


--
Ilustracja: 
• Godło państwowe RP — rzeźba Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej według projektu Zygmunta Kamińskiego, archiwum własne, foto © Aleksander Bąk

[P] 01.01.2018


90 lat godła państwowego II RP


Godło państwowe

Projekt: Zygmunt Kamiński

Rozporządzenie Prezydenta RP

13 grudnia 1927 r.
13 grudnia 1927, 90 rocznica godła Polski projektu Zygmunta Kamińskiego, godło II RP, herb Polski, Orzeł Biały, Aleksander BąkZ treści rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 13 grudnia 1927 r.: Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą­dzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N!! 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art. 1. Godłami państwowemi są:
1) herb państwowy t. j. wizerunek orla białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w.lewo) ze skrzydłami rozwiniętemi, z koroną i dziobem oraz szponami z/otemi (orzeł państwowy) na prostokątnej tarczy w polu czerwonem (wzór N° 1) […]Komentarz: 13 grudnia 1927 roku, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, ustalono nowy wzór godła państwowego według projektu Zygmunta Kamińskiego — profesora Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.* Zastąpił on dotychczas używany wizerunek herbu, ustanowiony w 1919 podczas trwających działań wojennych — niejako tymczasowo — do czasu ustalenia granic Polski. Z uwagi na upadek idei Rzeczypospolitej jako państwa federacyjnego, w herbie państwowym pozostało jedynie polskie godło — ukoronowany biały orzeł. 

Zaprojektowany przez Zygmunta Kamińskiego w 1927 roku symbol odróżniał się od poprzedniego nie tylko zmianami w obrębie detali, ale przede wszystkim nową stylistyką. Nie wnikając w cały kontekst historyczny oraz estetyczny, związany ze stworzoną przez Kamińskiego stylizacją, należy jednoznacznie powiedzieć, że wizerunek tego właśnie białego orła w koronie wrósł przez kolejne 90 lat głęboko w polską świadomość tożsamościową. Nie tylko przez kultywowaną ciągłość z II RP, ale także — a może w szczególności — przez ofiarę krwi tych wszystkich, którzy pod jego znakiem walczyli o niepodległość państwa i wolność jego obywateli. 

I choć sam autor od początku ubolewał nad niestosownością utrzymania jednego i tego samego rysunku godła dla wszystkich celów i technik plastycznych, dla laików niedostrzegalnych, ale dla projektodawcy rażących — w moim przekonaniu wywiązał się z postawionego mu zadania znakomicie, a zaproponowana wówczas stylistyka okazała się być ponadczasowa.


Niestety tzw. „czynniki niezależne” — czytaj: urzędowe — od samego początku odcisnęły piętno na nowym wzorze znaku państwa. Dość powiedzieć, że już we wrześniu 1927 roku opublikowano w prasie codziennej wzór pieczęci państwowej z wizerunkiem orła opartego na wersji nieustalonej jeszcze aktem prawnym. Minęło 90 lat i mogę skonstatować, że… niewiele się zmieniło.

Znając historię wprowadzenia wizerunku orła autorstwa Zygmunta Kamińskiego przed 90 laty, a także „urzędniczy” kontekst przygotowania jego restylizacji przez Andrzeja Heidricha w roku 1990, ośmieliłem się rzucić hasło — dokończmy dzieła profesora Kamińskiego (patrz: Tylko dla orłów — radiownet.pl). Propozycja ta złożona została odpowiednim decydentom u początku prac nad ujednoliceniem identyfikacji wizualnej administracji rządowej, podjętych w 2016 roku. Uważałem bowiem, że tak doniosła okazja, jaką jest 100-lecie odzyskania niepodległości w 2018 roku, zobowiązuje do wykonania pracy nad znakiem państwa nie tylko w zakresie wprowadzenia „poprawek” uzasadnionych heraldycznie, estetycznie, czy też użytkowo. 


Niestety każdy z ośrodków, które w międzyczasie weszły w obszar prac nad ustawą o symbolach narodowych, podjął działania na własną rękę. Efekty tej decyzji są już widoczne. Prace Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej, powołanego przy Kancelarii Premiera, skonfrontowane zostały z „udzielnymi” działaniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inspirowanymi przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Własne prace prowadził Zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W wyniku prac Kancelarii Senatu zrealizowane zostało w ramach projektu znaku Senatu RP eksluzywne opracowanie, które nie nadaje się do szerszego wdrożenia.

Nawet wprowadzana obecnie „okazjonalna” edycja paszportu 2018 zawiera nadal na swojej okładce wzór orła niedostosowany do przeznaczenia, oparty na wersji linearnej — dodatkowo tłoczonej folią złotą wbrew heraldycznej barwie orła — ale przede wszystkim oparty nie na rysunku pieczętnym Andrzeja Heidricha z roku 1990, ale na rysunku Zygmunta Kamińskiego z pieczęci II RP z roku 1927. Na każdym kroku widać brak kompetentnego nadzoru, choć podejmowane od 2 lat działania nie są bynajmniej prowadzone bezkosztowo.


Obecnie żaden z zaangażowanych w proces ośrodków decydenckich i realizacyjnych — od Kancelarii Prezydenta i Premiera, przez Kancelarie Sejmu i Senatu, aż po Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych — nie może powiedzieć, że nie był informowany o problemach lub nie miał możności zapoznania się z przygotowanymi przeze mnie od 2009 roku opracowaniami standaryzacyjnymi. 

nowe godło Polski, standaryzacja wzoru godla państwowego, projekt herbu RP, Repozytorium herbu Rzeczypospolitej Polskiej Orzeł Biały, Aleksander Bąk


Dlatego dziś w 90. rocznicę wprowadzenia wzoru godła państwowego 1927 mówię — Dość! Z powołaniem 11 grudnia 2017 rządu Mateusza Morawieckiego skończył się dany przeze mnie 2 letni czas na „dobrą zmianę” w obszarze stosowania symboli państwowych i podjęcie skutecznych działań.

Projekt godła państwowego Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku nie został właściwie przełożony na odpowiednie pola eksploatacji — podobnie bazujący na nim wzór Andrzeja Heidricha z roku 1990. Ponieważ problem z odwzorowaniem określonego w nomenklaturze tzw. „wizerunku orła ustalonego dla godła” jest mi bliski od z górą 24 lat (sic!) — pierwszą aplikację wzoru godła dostarczonego z urzędu wykonałem w roku 1993 na potrzeby stoiska targowego Ministerstwa Budownictwa na Wystawie Związku Miast Polskich «InvestCity '93» — deklaruję, że bez względu na to, co obecnie zostanie oficjalnie zrealizowane oraz nie oglądając się na prowadzony wyścig w „wywinięciu nowego orła” — ja zrobię swoje. Wzór godła państwowego będzie gotowy na 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.


PS. Uzupełnienie z 13 grudnia: Z uwagi na powyższe bieżąca aktywność portalu jakiznaktwoj.pl w dziale Aktualności, zawieszona we wrześniu 2016 roku, zostaje podjęta na nowo.


Mateusz Morawiecki Twitter, Premier Morawiecki, godło państwowe, wizerunek godła Polski, wzór herbu Polski, Orzeł Biały, wizerunek orła ustalony dla godła, niewłaściwe godło, godło z Wikipedii, projekt herbu, projekt nowego godła Aleksander Bąk


--
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. 1927 nr 115 poz. 980

Ilustracje: 
• Zygmunt Kamiński, rzeźba Zofia Trzcińska-Kamińska, archiwum własne, foto © Aleksander Bąk
 Herb państwowy, Załącznik nr 1 do rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 13 grudnia 1927 r., Dz. U. 1927 nr 115 poz. 980
 Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego RP © Aleksander Bąk
 Orzeł Biały — Repozytorium Herbu Rzeczypospolitej Polskiej © Aleksander Bąk
• Tweet do Premiera Mateusza Morawieckiego — zrzut ekranowy, 13.12.2017

[P] 12.12.2017