OD AUTORA

Jaki Znak Twój? (2021)

Aleksander Bąk projekt godła państwowego jakiznaktwoj.pl

Nazywam się Aleksander Bąk i jestem twórcą grafiki użytkowej. Podejmując zagadnienie związane z wizerunkiem głównego symbolu państwa, mam świadomość zarówno wagi jak i delikatności tematu.

Wydaje się jednak, że po ponad 20 latach od odzyskania wolności nadszedł już czas, by główne elementy identyfikacji państwa oraz właściwe instytucje państwowe, otrzymały profesjonalnie przygotowaną i ujednoliconą standaryzację wizualną.

Do podjęcia zdecydowanych działań zmotywowały mnie nie tylko wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, ale przede wszystkim coraz bardziej ewidentne przykłady przyzwolenia na utrwalanie powstałych błędów i tworzenie nowych. 

Niniejszą inicjatywę należy traktować zatem jako przyczynek do podjęcia odpowiednich kroków. Zawarte w prezentacji stwierdzenia stanowią wyraz wyłącznie moich osobistych poglądów. Pozostawiam sobie prawo do bycia omylnym.

Podejmowane przeze mnie wcześniej działania nie ograczały się wyłącznie do słów, lecz przybrały realną formę w postaci projektu ujednolicenia tożsamości wizualnej ministerstw rządu RP, zaproponowanego przy okazji konkursu na logo MSWiA w 2008 roku, a w końcu opracowania standaryzacji graficznej aktualnego godła i herbu polskiego — przygotowanej pro bono — i przekazanej w 2009 roku na ręce przedstawicieli najwyższych władz państwowych. 

Zaowocowało to w 2010 r. wniesieniem petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (patrz: Petycja).

Ponieważ inicjatywy ustawodawczej nie podjęto, a temat pozostaje nad wyraz aktualny, uznałem że warto podjąć kolejne działania. Tym razem pod tożsamościowym pytaniem — Jaki Znak Twój?

Mam nadzieję, że w swoich działaniach nie pozostanę osamotniony.


Poznań, 6 czerwca 2011 r.

[P] 06.06.2011

Dziewięć lat później (2020)

Aleksander Bąk projekt godła państwowego Orzeł Biały © jakiznaktwoj.pl

W czerwcu 2020 roku minie dziewięć lat od upublicznienia portalu jakiznaktwoj.pl. Wiele zmieniło się przez ten czas się — jak widać — ale muszę przyznać, że mimo różnorakich doświadczeń podsumowanie tego okresu wychodzi na plus.

Tytułem podsumowania krótka chronologia wydarzeń — niejako ab ovo, czyli od kiedy to się zaczęło:

--* Cztery Najważniejsze Osoby w państwie: Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Premier Rządu RP

Historia zatoczyła koło. Muszę jednak przyznać, że jestem przeświadczony, iż «koło» to wcale się nie zamknęło. Dlaczego? Ponieważ wychodzę z założenia, że Polska wymaga ponownego zdefiniowania wizji swojej państwowości. Rzeczpospolita zdecydowanie potrzebuje nowej Konstytucji. A to oznacza, że polski symbol tożsamościowy — Orzeł Biały — wymaga opracowania nowej formy. 

Jaki to będzie Znak? Wszystko w swoim czasie — nie będę ukrywał, że odpowiednie prace trwają.


Poznań, 27 kwietnia 2020 r.

[P] 27.04.2020