Aleksander Bąk projekt godła państwowego jakiznaktwoj.pl

Od Autora

Nazywam się Aleksander Bąk i jestem twórcą grafiki użytkowej. Podejmując zagadnienie związane z wizerunkiem głównego symbolu państwa, mam świadomość zarówno wagi jak i delikatności tematu.

Wydaje się jednak, że po ponad 20 latach od odzyskania wolności nadszedł już czas, by główne elementy identyfikacji państwa oraz właściwe instytucje państwowe, otrzymały profesjonalnie przygotowaną i ujednoliconą standaryzację wizualną.

Do podjęcia zdecydowanych działań zmotywowały mnie nie tylko wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, ale przede wszystkim coraz bardziej ewidentne przykłady przyzwolenia na utrwalanie powstałych błędów i tworzenie nowych.

Niniejszą inicjatywę należy traktować zatem jako przyczynek do podjęcia odpowiednich kroków. Zawarte w prezentacji stwierdzenia stanowią wyraz wyłącznie moich osobistych poglądów. Pozostawiam sobie prawo do bycia omylnym.

Podejmowane przeze mnie wcześniej działania nie ograczały się wyłącznie do słów, lecz przybrały realną formę w postaci projektu ujednolicenia tożsamości wizualnej ministerstw rządu RP, zaproponowanego przy okazji konkursu na logo MSWiA w 2008 roku, a w końcu opracowania standaryzacji graficznej aktualnego godła i herbu polskiego — przygotowanej pro bono — i przekazanej w 2009 roku na ręce przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Zaowocowało to w 2010 r. wniesieniem petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (patrz: Petycja).

Ponieważ inicjatywy ustawodawczej nie podjęto, a temat pozostaje nad wyraz aktualny, uznałem że warto podjąć kolejne działania. Tym razem pod tożsamościowym pytaniem — Jaki Znak Twój?

Mam nadzieję, że w swoich działaniach nie pozostanę osamotniony.


Poznań, 6 czerwca 2011 r.

Aleksander Bąk projekt godła państwowego Orzeł Biały © jakiznaktwoj.pl

Dziewięć lat później

W czerwcu 2020 roku minie dziewięć lat od upublicznienia portalu jakiznaktwoj.pl. Wiele zmieniło się przez ten czas się — jak widać — ale muszę przyznać, że mimo różnorakich doświadczeń podsumowanie tego okresu wychodzi na plus.

Tytułem podsumowania krótka chronologia wydarzeń — niejako ab ovo, czyli od kiedy to się zaczęło:

 • 1993

  • 27 lat temu miało miejsce moje pierwsze zetknięcie się „oko w oko” z realną postacią tzw. «wizerunku orła ustalonego dla godła», gdy byłem zmuszony do opracowania wzoru orła na podstawie zwektoryzowanego skanu konturowej wersji herbu RP, dostarczonego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, dla potrzeb oznakowania jego stoiska na Wystawie Gospodarczej Związku Miast Polskich INVESTCIY 1993

 • 2008

  • 12 lat temu, w ramach konkursowego projektu znaku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiłem postulat opracowania identyfikacji wizualnej rządu, motywując przedstawicieli ministerstwa hasłem: Odwagi!

  • Założenia ideowe udostępniłem w internecie w artykule: Wywijanie orła — orzeł jaki jest nie każdy minister widzi

 • 2009

  • 11 lat temu wysłałem Czterem Najważniejszym Osobom* w państwie projekt Standaryzacji graficznej herbu Rzeczypospolitej Polskiej

* Cztery Najważniejsze Osoby w państwie: Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Premier Rządu RP
 • 2010

  • 10 lat temu wniesiona została do Senatu moja Petycja w sprawie standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego

 • 2011

  • 9 lat temu, 6 czerwca, oficjalnie uruchomiłem portal jakiznaktwoj.pl

  • Z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada przesłałem Czterem Najważniejszym Osobom w państwie wzór Kokardy Narodowej we właściwym układzie barw

 • 2013

  • 7 lat temu na Targach Wiedzy Graficznej, organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, zaprezentowałem problematykę dotyczącą głównego symbolu państwa — herbu RP — pod tytułem: Orzeł Biały między sacrum a profanum

 • 2014

  • 6 lat temu przekazałem Czterem Najważniejszym Osobom w państwie publikację Orzeł Biały — Herb Rzeczypospolitej Polskiej — Wprowadzenie do standaryzacji godła państwowego

 • 2015

  • To samo opracowanie złożyłem na ręce Andrzeja Dudy — ówczesnego kandydata na prezydenta — podczas jego marcowej wizyty w Poznaniu

 • 2016

  • 4 lata temu przedstawiłem swoje opracowanie Andrzejowi Heidrichowi — autorowi poprawek wzoru godła w roku 1990

  • W lipcu zaprezentowałem szefowi Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej przy Kancelarii Premiera założenia standaryzacji godła państwowego w ramach Repozytorium Herbu Rzeczypospolitej Polskiej

 • 2017

  • 3 lata temu, pod hasłem Dokończmy dzieło Zygmunta Kamińskiego, wskazałem potrzebę ponownego opracowania wzoru herbu państwowego, nie tylko w zakresie wprowadzenia „poprawek” uzasadnionych heraldycznie, estetycznie, czy też użytkowo, gdyż dotychczas stosowany kształt — wbrew pozorom — nie jest zgodny z założeniami jego pierwotnego projektanta

 • 2018

  • 2 lata temu, na podstawie odnalezionego przeze mnie dokumentu, wykazałem nierzetelność skandalicznego zarzutu popełnienia plagiatu przy projekcie godła państwowego, postawionego wobec profesora Zygmunta Kamińskiego

 • 2019

  • w zeszłym roku wykonałem opracowanie załączników graficznych do projektu Ustawy o symbolach państwowych RP

Historia zatoczyła koło. Muszę jednak przyznać, że jestem przeświadczony, iż «koło» to wcale się nie zamknęło. Dlaczego? Ponieważ wychodzę z założenia, że Polska wymaga ponownego zdefiniowania wizji swojej państwowości. Rzeczpospolita zdecydowanie potrzebuje nowej Konstytucji. A to oznacza, że polski symbol tożsamościowy — Orzeł Biały — wymaga opracowania nowej formy.

Jaki to będzie Znak? Wszystko w swoim czasie — nie będę ukrywał, że odpowiednie prace trwają.


Poznań, 27 kwietnia 2020 r.

Zainteresowanych zakresem moich kompetencji zapraszam na moją autorską witrynę: