STATUS QUO AD 2011

Na początek 3 pytania testowe:

• Czego dotyczy nazwa „Orzeł Biały”?

• Co to jest godło?

• Co składa się na wizerunek herbu państwa polskiego?

Rozwiązanie testu na dole strony.

Status quo

Co zrobiono onegdaj?

Orzeł Biały jest od ponad tysiąclecia symbolem naszej narodowej tożsamości. Zadawane od dzieciństwa pytanie: Kto Ty jesteś? — ugruntowywało w Nas przez lata świadomość, że przetrwanie tego Znaku okupione zostało ofiarą życia wielu pokoleń. Dlatego naszą wspólną powinnością jest właściwe pielęgnowanie Jego wizerunku. Żyjemy w czasach ponownie odzyskanej wolności. Patrząc na ukoronowanego orła w herbie państwowym, możemy powtórzyć słowa z królewskiej pieczęci Przemysła II: +REDDIDIT IPSE POTENS VICTRICIA SIGNA POLONISSam Wszechmocny Przywrócił Zwycięskie Znaki Polaków. Została nam darowana nie tylko swobodna możliwość posługiwania się znakami naszej tożsamości, ale złożony został na nas także obowiązek chronienia ich wizerunku. 

Co „się wyrabia” nie od dziś?

Okazuje się, że pomimo powszechnego przekonania o znaczeniu insygniów narodowych, w natłoku spraw ważkich dla państwa, umyka ze świadomości publicznej, nawet tak istotna kwestia, jak ich odpowiednie stosowanie. Dotyczy to nie tyle zwykłego obywatela, co — jak się okazuje przede wszystkim — urzędów państwowych. Przyczyną jest nie tylko mylenie pojęć, ale także brak działań podmiotów odpowiedzialnych za jakość wizualnej formy symboli narodowych oraz najwłaściwszy sposób ich użytkowania. Skutkuje to w konsekwencji bezprecedensową różnorodnością stosowania wizerunku herbu oraz godła przez urzędy państwowe oraz instytucje i osoby prywatne.

Co możemy zrobić od zaraz?

W kontekście ogłoszonej publicznie inicjatywy kancelarii prezydenckiej — Twoje pytanie do Prezydenta — tytułowe pytanie: Jaki Znak Twój? zostało zadane (w czerwcu 2011) na stronie Prezydenta na portalu YouTube. Z uwagi na kompetencje pełnionego urzędu, głowa państwa jest najodpowiedniejszym adresatem pytania o wizerunek herbu państwowego. Prezydent jest bowiem najwyższym strażnikiem insygniów Rzeczypospolitej. Nie oznacza to oczywiście, że wyłącznie Prezydent może dokonać oceny sposobu traktowania symboli narodowych. Każdy zainteresowany może także wyrazić poparcie poprzez oddanie swojego głosu. 

Celem niniejszej inicjatywy jest doprowadzenie do opracowania standaryzacji graficznego wizerunku herbu oraz ustalenia zasad właściwej praktyki używania symboli państwowych.

Pytanie: Jaki Znak Twój? — zadane Nam wszystkim i każdemu z osobna — pozwoli uzyskać osobistą odpowiedź — kto Ty jesteś.

Odpowiedzi:

--Na ilustracji pieczęć majestatowa Przemysła II (1295 r.)M. Gumowski „Pieczęcie królów polskich”, Kraków 1909 r. (Fototypia A. Trybalski, Kraków)
[P] Opublikowane: 06.06.2011 r.