SYMBOLE NARODOWE

Ustawowe symbole Rzeczypospolitej Polskiej

Herb

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.*


Barwy

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.*


Flaga

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.*

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.*

Flagę stanowi płat w proporcjach 5:8 *


Hymn

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”. *

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.


Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.


Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Bedziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz, Dąbrowski...


Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wracał się przez morze.


Marsz, marsz, Dąbrowski...


Mówił ojciec do swej Basi

Cały zapłakany:

"Słuchaj jeno, pono nasi

Bija w tarabany."


Marsz, marsz, Dąbrowski...

--* Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000)
  • Załącznik nr 1 — Godło Rzeczypospolitej Polskiej
  • Załącznik nr 2 — Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Załącznik nr 3 — Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej i flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej Polskiej
  • Załącznik nr 4 — Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (tekst)
  • Załącznik nr 5 — Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (zapis nutowy).

Nazwy własne polskich symboli

Orzeł Biały — herb państwowy RP

Biało-Czerwona — flaga państwowa RP

Mazurek Dąbrowskiego — hymn państwowy RP

Polskie symbole narodowe w kolorowance dla dzieci — do pobrania

Uwaga! Opracowanie udostępnione zostaje na potrzeby użytku prywatnego na następujących zasadach:

--© Aleksander BąkPolskie symbole narodowe / National symbols of Poland