EDUKACJA

Edukacja — czyli: nie tylko dla orłów

Celem popularyzacji treści dotyczących polskich symboli, autorski portal JakiZnakTwoj.pl poszerzony został o zakres edukacyjny.  Będzie to autorska próba odpowiedzi na niektóre z pojawiających się w przestrzeni publicznej pytań lub też podjęcie dyskusji z tezami, stawianymi niekiedy dość kategorycznie. 

Publikowane materiały nie roszczą sobie pretensji, ani do ogarnięcia całości problematyki związanej z polskimi symbolami, ani też przyjęcia roli ostatecznej wyroczni w kwestiach dyskusyjnych. 

Mają jednak pobudzić do pogłębienia wiedzy, a nie posługiwania się rozpowszechnianymi informacjami, bez podjęcia jakiegokolwiek wysiłku ich weryfikacji. Doświadczenie uczy bowiem, że w świadomości publicznej zakorzeniły się informacje niezgodne z prawdą historyczną.

Opracowanie publikowane będzie pod tytułem: Co wiesz Polaku o swoim znaku?  Jego pierwsza część, przygotowana została w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Kultura w sieci.

Pierwszymi tematami będą:

1. Orzeł — Biały czy bielik?

2. Korona — otwarta czy zamknięta?

3. Barwy — dlaczego biało-czerwone?

Ich omówienie zamieszczone zostało na osobnych podstronach dostępnych przez podane powyżej linki lub spod menu głównego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się:

przejdź do odpowiednich prezentacji opublikowanych na kolejnych stronach portalu.

Publikacja poszerzona o inne zagadnienia związane z polskimi symbolami, przygotowana zostanie w formie autorskiego wydawnictwa w późniejszym czasie.

Zapraszam do lektury.

Aleksander Bąk