AKTUALNOŚCI 2011

Spis treści

Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP

Wdrożenie: grudzień 2011

Komentarz: 

Kolejny przykład złamania ustawowej barwy godła państwowego użytego w znaku ministerstw. „Zrobiony na szaro” orzeł z logo Ministerstwa Gospodarki, po przejęciu go przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, tym razem zzieleniał.

Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP

Wdrożenie: grudzień 2011

Herb RP za drzwiami samolotu rządowego

Samoloty do obsługi rządowych rejsów VIP w służbowym malowaniu. Otwarcie drzwi powoduje zasłonięcie herbu państwowego umieszczonego na kadłubie (samolot Embraer 175 — własność EuroLOT, obsługa LOT).

Komentarz: 

Na całość wizerunku państwa składają się także takie „drobiazgi” jak właściwe wykorzystywanie symboli państwowych w sytuacjach i miejscach bezpośrednio związanych z jego reprezentantami. Dla porównania odpowiednie umiejscowienie symboli na prezydenckim Air Force One.

--Zdjęcia:© Kancelaria Prezydenta RP / Wojciech Grzędziński© Kancelaria Premiera RP / Grzegorz Rogiński© U.S. Air Force / Kathrine McDowell

Herb RP na mównicy prezydenckiej

Krzywo zamontowany wizerunek herbu państwowego na froncie mównicy prezydenckiej (od lewej):

Komentarz: 

Niezrozumiały wieloletni (!) brak nadzoru nad wizerunkiem państwowego symbolu w czasie uroczystych wystąpień Głowy Państwa.

--Zdjęcia:© Kancelaria Prezydenta RP© Kancelaria Premiera RP

Kotylion, czyli „Niekokarda Nienarodowa”

Realizacja: Kancelaria Prezydenta RP

Wdrożenie: listopad 2011

Więcej o Kokardzie w sekcji:> Kokarda Narodowa
--Zrób biało-czerwony kotylionKancelaria Prezydenta RPwww.prezydent.pl

Wąrzeł „godłem” na koszulkach polskiej reprezentacji na EURO 2012

Realizacja: Nike

Wdrożenie: 8 listopada 2011

Projekt logo: SaltPepper Brand Design

Nowy logotyp reprezentacji Polski — Katalog Identyfikacji Wizualnej PZPN.

--© 2011 NIKE, INC.www.nike.com© 2011 PZPNwww.pzpn.plNike Football 

Nowa strona internetowa Sejmu RP

Wdrożenie: listopad 2011

„Poznaj Sejm” — strona informacyjna Sejmu RP

Wdrożenie: lipiec 2011

--Kancelaria Sejmu RP

Nowa strona internetowa Senatu RP

Realizacja: Ideo

Wdrożenie: listopad 2011

--Kancelaria Senatu RP

Logo Ministerstwa Finansów RP

Autor: Plan B — Agnieszka Krawczyk

Wdrożenie: październik 2011

Z informacji na stronie ministerstwa: 

„Identyfikacja resortu finansów opiera się na znaku Ministerstwa Finansów (głównym, tzw. parasolowym) oraz znakach Administracji Podatkowej, Kontroli Skarbowej i Służby Celnej podległych Ministrowi Finansów.

Symbolika znaku wyrażona jest w jego konstrukcji. Celowość działania instytucji oraz praca na rzecz pożytku publicznego symbolizowane są przez układ elementów, które będąc samodzielnymi kształtami, wspólnie budują znak. Struktura znaku sugeruje dążenie do modernizacji i rozwoju. Usługowy charakter urzędów, pomoc i przyjazność pokazano za pomocą okrągłych kształtów. Ćwierćokręgi są nieinwazyjne, płynne, łagodne w odbiorze. Zbiór okręgów, z których wycinane są kształty liter nawiązuje do swobodnie ułożonych monet. Przenikanie się kształtów symbolizuje harmonijną współpracę oraz transparencję w działaniu. Wiarygodność i bezpieczeństwo wyrażone są przy pomocy prostych kształtów. Kompozycja i masywność elementów przywodzi na myśl stabilność, rzetelność i kompetencję.

Przygotowania identyfikacja wizualna resortu finansów porządkuje również kwestie związane ze stosowaniem godła i symbolu.” *

Przegląd ministerstw w sekcji: 

>> Jaki Znak Twój… Panie Ministrze?

--* Ministerstwo Finansów — Identyfikacja Wizualna, 2011

Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Autor: Jerzy JaniszewskiWdrożenie: sierpień 2011

Z informacji na stronie ministerstwa: 

„Opracowanie koncepcji graficznej logotypu MSZ wybrane w drodze dwuetapowego konkursu zamkniętego. Wizerunek orła w znaku występuje w dwóch wersjach: uproszczonej — dla zastosowań w małych formach graficznych oraz podstawowej w aplikacjach wielkoformatowych.”

Komentarz: 

Wizerunek stylizowanego orła jest kontynuacją użytkowania linearnego wzoru, opartego na godle przeznaczonym do stosowania jako odcisk pieczętny na białym tle. Godło przedstawione w formie linearnej negatywowej na czarnym tle jest przykładem błędnego użycia znaku „w kontrze”. W konsekwencji skutkuje to naruszeniem obowiązującej barwy godła państwowego. Orzeł przyjmuje bowiem barwę tła. Z formalnego punktu widzenia taki wzór nie jest zgodny z ustawą o godle. Dodatkowo Księga Identyfikacji Wizualnej w sekcji „Niedozwolone aplikacje” nie przewiduje, a nawet wskazuje jako niewłaściwe, stosowanie wizerunku białego orła.

--Ministerstwo Spraw Zagranicznych — Księga Identyfikacji Wizualnej MSZ, 2011Załączniki do zarządzenia Nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (poz. 55)

Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Autor: Bigbadaboom

Wdrożenie: czerwiec 2011

Wersja rozszerzona znaku MSWiA.

Komentarz: 

Logo wykorzystuje projekt godła autorstwa prof. A. Heidricha. Stosowanie przy zmniejszeniach tej formy linearnego wizerunku orła rodzi problem utraty integralnej cechy polskiego godła jaką jest jego biała barwa. Dotyczy to w szczególności najpowszechniejszego użykowania znaku na potrzeby korespondencji. Księga Znaku nie przewiduje zastosowania tej wersji logo (godła i logotypu) na czarnym (barwnym) tle.

--Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — Księga Znaku i Identyfikacji MSWiA, 2011

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego RP

Autor: Ptasia 30

Wdrożenie: czerwiec 2011

--Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  — Księga Znaku, 2011

Logo Ministerstwa Gospodarki RP

Autor: Mamastudio

Wdrożenie: maj 2011

Komentarz: 

Przykład złamania ustawowej barwy godła państwowego w wersji podstawowej znaku ministerstwa.

--Ministerstwo Gospodarki — System Identyfikacji Wizualnej, 2011

Dni Polskie pod skrzydłami niemieckiego orła

Festyn Święta Polskiego

Urząd Miasta Buenos Aires i Związek Polaków w Argentynie (2010, 2011)

Materiały informacyjne Urzędu Miasta Buenos Aires wydawane dotyczące dorocznych obchodów Święta Polskiego i zamieszczone na stronie internetowej ambasady polskiej.

Komentarz: 

Można zrozumieć brak orientacji urzędników miasta Buenos Aires w kwestiach polskich symboli narodowych i omyłkowe użycie godła heraldycznego z herbu miasta Frankfurt nad Menem. Jednakże bezkrytyczne umieszczanie na stronach ambasady polskiej informacji zawierających błędny wizerunek polskiego godła, źle świadczy o stanie wiedzy pracowników polskiej placówki dyplomatycznej.

--Polska ambasada w Buenos Aireswww.buenosaires.polemb.net

Logo patronackie ambasady RP w Buenos Aires

Logo sygnujące działania kulturalne

Ambasada RP w Buenos Aires

Z pisemnego wyjaśnienia ambasady: 

„Ambasada nie używa herbu i godła państwowego na ulotkach promocyjnych, tak jak nie używa go w listowniku oraz wizytówkach czy zaproszeniach. Godło Polski (orzeł z głową zwróconą w prawą stronę, rozwinięte skrzydła, korona, dziób i szpony koloru złotego, na czerwonej tarczy) służy - wg przepisu art. 3 ustawy o godle, barwach, i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 31 stycznia 1980 r. (tekst jednolity z poprawkami Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000) - do umieszczania na budynkach i w pomieszczeniach stanowiących siedziby urzędowe.

Logotyp placówki stosowany na ulotkach promujących nasze przedsięwzięcia jest znakiem przedstawiającym orła w kolorze srebrnoszarym wraz z umieszczonym poniżej napisem "Embajada de Polonia en Buenos Aires / www.buenosaires.polemb.net", analogicznie do stylistyki stosowanej do plakatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: jednobarwny orzeł wraz z umieszczonym poniżej napisem "MSZ / www.msz.gov.pl".

Ustawa nie zabrania stosowania stylizowanego godła (zob. np. przepis art. 16 p. 2).”

Komentarz: 

Jak widać ambasada obejmuje jednak patronatem imprezy kulturalne, sygnując je pełnym herbem RP. Na stronie ambasady umieszczone są plakaty imprez kulturalnych sygnowanych „orło-logotypem” placówki, którego kolor jako żywo nie jest srebrnoszary.

Można odnieść nieodparte wrażenie, że poziom interpretacji przepisów jest podobny do interpretacji barwy polskiego godła. Heraldyczna barwa metalu srebra nie ma odpowiednika w kolorze szarym, lecz wyłącznie w białym. Natomiast ustawa o godle, obligując odpowiednie podmioty do stosowania wizerunku zgodnego z załącznikiem, w żaden sposób nie ogranicza jego umieszczania wyłącznie do budynków lub pomieszczeń (pkt 2, Art. 3). 

Podsumowując należy zauważyć, że zarówno wszelka analogia, jak i stylizacja godła, mają jednak swoje granice, nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim zdroworozsądkowe.

--Polska ambasada w Buenos Aireswww.buenosaires.polemb.net