AKTUALNOŚCI

«Aktualności» to zamieszczane na bieżąco informacje oraz okazjonalne komentarze do wydarzeń historycznych i bieżących.

Początkowy prosty „monitoring” codziennego użytkowania polskich symboli w przestrzeni publicznej — a w szczególności wizerunku godła państwowego — przemienił się z czasem w publicystykę opartą na osobistych pracach badawczych.

Ich wynikiem były nie tylko wykryte uchybienia w stosowaniu godła państwowego „z urzędu”, ale także nowe ustalenia dotyczące polskiej symboliki.

I tak między innymi dowiodłem, że:

  • rzeczywistym inicjatorem nadania biało-czerwonych barw polskiej Kokardzie Narodowej w roku 1831 był Wincenty Niemoiowski [2021]

  • nierzetelny i haniebny jest zarzut popełnienia plagiatu, postawiony wobec Zygmunta Kamińskiego — autora projektu godła państwowego z roku 1927 — przez Jerzego Michtę i Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego [2018]

  • paszporty wprowadzone od roku 2006 nie zawierana okładce ustawowego wizerunku godła państwowego, lecz wzór orła z pieczęci II RP z roku 1927 [2017]

  • nieprawdziwe jest twierdzenie Alfreda Znamierowskiego, jakoby 3 maja 1792 roku po raz pierwszy uznano barwy biało-czerwone za narodowe [2016]

  • kolor pąsowy Orderu Świętego Stanisława był oficjalną barwą uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kościoła Najwyższej Opatrzności w dniu 3 maja 1792 roku [2016]

  • żaden z plastikowych dowodów osobistych nie zawierał ustawowego wizerunku godła państwowego, a wzór na blankiecie z roku 2014 wydrukowano z błędem [2014]

  • karykatury orła używano od 2012 do 2016 roku na winiecie Dziennika Urzędowego Ministra Obrony narodowej [2013].

Aby zapoznać się z artykułami należy wybrać dany rok w menu lub kliknąć na odpowiedni katalog. Niektóre «roczniki» podzielone zostały na dwie części. Wpisy ułożone są chronologicznie od najnowszych do najstarszych.