AKTUALNOŚCI

«Aktualności» to zamieszczane na bieżąco informacje oraz okazjonalne komentarze do wydarzeń historycznych i bieżących. Początkowy prosty „monitoring” codziennego użytkowania polskich symboli w przestrzeni publicznej — a w szczególności wizerunku godła państwowego — przemienił się z czasem w publicystykę opartą na osobistych pracach badawczych.

Aby zapoznać się z poszczególnymi artykułami należy wybrać  w menu dany rok Aktualności lub kliknąć na odpowiedni «rocznik» z katalogu umieszczonego poniżej. Niektóre «roczniki» podzielone zostały na dwie części. Wpisy ułożone są chronologicznie od najnowszych do najstarszych.

AKTUALNOŚCI

2025 (2)

AKTUALNOŚCI

2025 (1)

AKTUALNOŚCI

2024 (2)