AKTUALNOŚCI

«Aktualności» to zamieszczane na bieżąco informacje oraz okazjonalne komentarze do wydarzeń historycznych i bieżących. Początkowy prosty „monitoring” codziennego użytkowania polskich symboli w przestrzeni publicznej — a w szczególności wizerunku godła państwowego — przemienił się z czasem w publicystykę opartą na osobistych pracach badawczych.

Ich wynikiem były nie tylko wykryte uchybienia w  stosowaniu godła państwowego „z urzędu”,  ale także nowe ustalenia dotyczące polskiej symboliki. I tak między innymi dowiodłem, że:

Aby zapoznać się z poszczególnymi artykułami należy wybrać  w menu dany rok Aktualności lub kliknąć na odpowiedni «rocznik» z katalogu umieszczonego poniżej. Niektóre «roczniki» podzielone zostały na dwie części. Wpisy ułożone są chronologicznie od najnowszych do najstarszych.