PROKURATOR RP

Logo Prokuratury Generalnej RP


„Projektowanie zaczęłam od uznania kwadratu za symbol przestrzeni prawa i jego określonych granic. Instytucja Prokuratury decyduje o tym czy dane działanie mieści się w granicy prawa czy poza nią, stąd element wysunięty na brzeg kwadratu. Dzięki takiej kompozycji udało mi się również wpisać w znak flagę Polski.”*


--projekt: Katarzyna Bojanowska 2011* www.pg.gov.pl

Winieta strony internetowej


--www.pg.gov.pl(stan 15 czerwca 2011)

Winieta strony internetowej


--www.pg.gov.pl(stan 10 czerwca 2011)

Tablica urzędowa