MONITORING

Przegląd sposobów stosowania godła państwowego 2011-2015

W ramach inicjatywy Jaki Znak Twój prowadzony był monitoring wizualnego „wywijania” orła w przestrzeni publicznej.  W poniższych sekcjach zamieszczone zostały przykłady użytkowania godła państwowego nie tylko przez podmioty uprawnione z mocy ustawy. 

W szczególności przegląd objął oficjalne witryny internetowe urzędów centralnych, ale także dokumenty tożsamościowe — dowód osobisty, legitymacje, winiety dzienników ustaw, a nawet mównicę prezydenta RP.

--Foto: © 2011 Aleksander Bąk
[P] Opublikowano 22.06.2011 (Aktualizacja strony 2023)