OBYWATEL

Wizerunek godła na dokumentach identyfikacyjnych

Dowód osobisty

Projekt awersu nowego dowodu osobistego — wzór 2014


Komentarz: 

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy). Dodatkowo błędy techniczne w odtworzeniu grafiki — pozostawione białe przestrzenie w obrębie dzioba oraz dolnej części ogona.


--www.msw.gov.pl

Projekt awersu nowego dowodu osobistego — wzór 2011


Komentarz: 

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle. Wzór orła z przedstawienia napieczętnego (konturowego), przewidzianego dla pieczęci państwowych.


--www.mswia.gov.pl

Awers dowodu osobistego — wzór 2009


Komentarz: 

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy).


--Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384)

Awers dowodu osobistego — wzór 2000


Komentarz: 

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy).


--Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182)

Paszport

wzór graficzny okładki

Komentarz: 

Na większości dokumentów państwowych, w tym i na paszportach, stosowany jest wizerunek orła, bazujący na wzorze pieczęci państwowej. Jeśli jednak zasadne jest to w wersji czarno-białej na białym tle to już w sytuacji zastosowań na różnobarwnych tłach prowadzi do zatracenia podstawowej cechy godła — barwy białej.

W przypadku wzoru nowego paszportu (biometrycznego) można zadać pytanie, czy skoro przyjęto „czerwonopodobną” barwę dla okładki nie byłoby heraldycznie właściwe zastosować srebrnego nadruku wizerunku godła? 

A dodatkowo należy zapytać — dlaczego zastosowano wzór orła z pieczęci II RP?


--Wzory okładek paszportów

Legitymacja studencka

Awers nowej legitymacji studenckiej — wzór 2011

--Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)

„Pamiątki” narodowe

Bluza Kibica


--Oferta handlowa sieci Biedronkagazetka.biedronka.pl

Portal: Sklep Kibica

--Winieta witryny internetowejwww.sklepkibica2012.pl

Przykłady przedmiotów dostępnych w obrocie handlowym.

Zamiast komentarza: 

Zapisy ochronne dotyczące symboli narodowych:

--Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000)