POLONIA

Świat Polonii — Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Symbole narodowe — Godło Rzeczypospolitej Polskiej


Komentarz: 

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy), „zapożyczony” z Wikipedii (rok 2006)

--www.wspolnota-polska.org.pl stan: czerwiec 2011 r.

Karta Polaka


Komentarz: 

Wizerunek herbu państwowego niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (rysunek orła oraz kształt tarczy)

--Ministerstwo Spraw Zagranicznych RPstan: czerwiec 2011 r.

Logo patronackie

Ambasada RP w Buenos Aires

Argentyńsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne

--Polska ambasada w Buenos Aires, 2010stan: czerwiec 2011www.buenosaires.polemb.net

Festyn Święta Polskiego

Ulotka okazjonalna — Urząd Miasta Buenos Aires i Związek Polaków w Argentynie (2010, 2011)


Komentarz: 

Wizerunek orła z herbu Frankfurtu nad Menem (Niemcy).

--Polska ambasada w Buenos Airesstan: październik 2011www.buenosaires.polemb.net

Dom Polski

Restauracja, Buenos Aires

Godło RP

Konsulat Generalny RP — Kultura i nauka — Godło

--Konsulat Generalny w Barcelonie, Hiszpaniastan: październik 2011http://www.barcelonakg.polemb.net

Godło RP

Konsulat RP w Sao Paulo

--Polski konsulat w Sao Paulo, Brazyliastan: październik 2011www.consuladopoloniasp.org.br