GENERAŁ

Logo Wojska Polskiego


--projekt: Andrzej Pągowski 2009www.wojsko-polskie.pl

„Chciałem stworzyć łagodne i przyjazne dla oka logo, które nie kojarzyłoby się z militarnymi zadaniami armii. To ma być znak firmy, w której warto pracować: dynamiczny, ale nie agresywny.”

Andrzej Pągowski


„Potrzebujemy go tak samo jak każda dobra firma XXI wieku. Chcemy, aby żołnierze z różnych jednostek mogli się z nim identyfikować. Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasz znak był powszechnie rozpoznawalny. Tak jak coca-cola czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.”

Michał Łazowski, Departament wychowania i promocji obronności Ministerstwa Obrony Narodowej


--dziennik.pl

Zmiana winiety strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej


--Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych(stan: 11 września 2013)(stan: czerwiec 2011)

Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych


--Winiety stron internetowych poszczególnych formacji wojskowych(stan: czerwiec 2011)

Winieta strony internetowej Biura Ochrony Rządu


--www.bor.gov.pl(stan: czerwiec 2011)

Zmiana winiety strony internetowej Komendy Głównej Policji


--www.policja.pl(stan: kwiecień 2013)

Winieta strony internetowej Komendy Głównej Policji


--www.policja.pl(stan: czerwiec 2011)

Legitymacja policyjna (2011)

Wizerunek herbu niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle (kształt tarczy oraz rysunek orła)


--www.mswia.gov

Logo Służby Więziennej

„Znak Służby Więziennej winien być graficznym odzwierciedleniem miejsca, roli i zadań wypełnianych przez ten organ wykonawczy wymiaru sprawiedliwości. Poprzez swą prostotę, syntezę symboli, odwołań do cytatów pojęciowych winien powodować możliwość utożsamiania go ze Służbą Więzienną, wyrażać jej charakter i znaczenie.”*


--projekt: Alicja Ozaist 2008www.sw.gov.pl* Regulamin konkursu na logo SW

Legitymacja Służby Więziennej — wzór 2011

--Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej, DzU Nr 251, poz. 1510