POSEŁ

Logo Sejmu RP

Po wielomiesięcznych obradach nad prawie 1600 projektami, Jury konkursu na logo Sejmu RP doszło do wniosku, że... konkursu należy nie rozstrzygać, a za znak parlamentu przyjać należy wizerunek budynku.


--projekt: Agnieszka Sobczyńska, Studio Maga, 2011

Legitymacja poselska — Sejm RP VII kadencji


--Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)

Porównanie wzoru legitymacji poselskiej (wizerunek herbu niezgodny z załącznikiem do ustawy o godle) z legitymacją senatorską