SĘDZIA RP

Wizerunek godła państwowego na winietach stron internetowych sądów w Polsce.

--Winiety stron internetowych (stan: czerwiec 2011)